Wat is jouw professionele persoonlijkheid? Ontdek het in animated GIFs

Tewerkstellingskansen op hoogste peil sinds vijf jaar
13 december 2016

Manpower lanceert talentenquiz op social media

“Iedereen is ergens goed in. Misschien moet jij jouw talent nog ontdekken, maar je hebt het absoluut! Als je een job vindt die aansluit op jouw talent, kun je van die job zelfs een carrière maken.” Zo opent de nieuwe talententool van Manpower. De HR-specialist wil kandidaten helpen om hun sterke punten beter te valoriseren bij hun zoektocht naar een job. En lanceert daarvoor een quiz op zijn social media.

  • Manpower ontwikkelde een talentenquiz. Doel? Kandidaten helpen om hun sterke vaardigheden beter te valoriseren tijdens hun zoektocht naar werk en te kiezen voor een job die aansluit op die talenten.
  • De kandidaten moeten 12 meerkeuzevragen oplossen. Ze kiezen telkens uit vier animated GIFs (bewegende beelden) het professioneel type dat best bij hun profiel past.
  • De quiz identificeert 15 profielen gelinkt aan de talenten die typisch zijn voor elk profiel.
  • 16% van de werkgevers die hun vacatures moeilijk krijgen ingevuld, wijt dat aan het gebrek aan soft skills bij de kandidaten.
  • Le groupe RH diffuse ce nouvel outil via les réseaux sociaux à travers une campagne européenne lancée également en Belgique. Le quiz est disponible via la page facebook de Manpower Belgium. #DiscoverYourPotential

En jij, wat is jouw talent? Test jezelf en doe mee met de quiz  http://manpowerquiz.eu/be_nl

Persbericht : Quiz Professionele Persoonlijkheid

“Veel kandidaten zijn zich onvoldoende bewust van hun sterke en zwakke punten. En dat hypothekeert vaak hun keuzes in hun loopbaan of het wordt gezien als een teken van zwakte tijdens sollicitatiegesprekken”, legt Marc Vandeleene, communicatieverantwoordelijke van ManpowerGroup BeLux uit. “Het is onze taak om mensen te helpen inzicht te verwerven in hun professionele persoonlijkheid en hen op basis van die zelfkennis te oriënteren naar de jobs die best aansluiten bij die persoonlijkheid.”

AC