Belgische werkgevers willen blijven aanwerven deze zomer (*)

Job search: kandidaten informeren zich steeds beter over werkgever
16 mei 2017
ManpowerGroup beloont de “goesting om te leren”
11 juli 2017

De Belgische arbeidsmarkt blijft het goed doen. Volgens onze Barometer is 6% van de werkgevers van plan om mensen aan te werven tijdens het 3de kwartaal 2017. Slechts 2% zou zijn personeelsbestand inkrimpen. Het verschil, de Nettotewerkstellingsprognose, landt zo op een positieve +4, of 3 procentpunten hoger dan vorig kwartaal. Daarmee bevestigt onze Barometer het optimisme van andere economische indicatoren: de Belgische economie blijft jobs creëren.

 

Die jobcreatie gebeurt hoofdzakelijk in de private sector. En toch is het niet enkel rozengeur en maneschijn op het vlak van onze werkzaamheidsgraad(**). Met 67,2% scoren we merkelijk lager dan het Europese gemiddelde (70%). Bovendien liggen de regionale cijfers ver uit elkaar: 71,9% in Vlaanderen, 61,5% in Wallonië en 58,7% in Brussel.

Sterkste tewerkstellingsprognoses in Brussel sinds meer dan vier jaar

Maar het lijkt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een inhaalbeweging heeft ingezet. Liefst 10% van de bevraagde werkgevers verwacht dat ze de komende maanden medewerkers zullen aanwerven. De Nettotewerkstellingsprognose bereikt er een optimistische +7. Het was al van het 1ste kwartaal 2013 geleden dat het tewerkstellingsklimaat in Brussel zo gunstig was. Dat staat in fel contrast met de stagnatie in de Waalse aanwervingsappetijt (0), terwijl Vlaanderen (+4) matig positief blijft.

Negen op tien sectoren positief

De algemene positieve trend vertaalt zich ook op sectorniveau. De werkgevers uit negen van de tien bevraagde sectoren voorspellen dat ze in het 3de kwartaal 2017 mensen zullen aanwerven – vorig kwartaal waren zes sectoren positief. De grootste dynamiek tonen de sectoren Financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten (+9) en Transport, logistiek en communicatie (+8). Nog vier andere sectoren laten zich positief (+5) uit: de Groot- en Kleinhandel, de Bouw, de Winning van Delfstoffen en de sector van de Openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/ maatschappelijke dienstverlening. Enkel de werkgevers uit de Maakindustrie (-2) hebben een minder goed oog in de toekomst.

 

Wereldwijde trend houdt stand

Op wereldschaal liggen de tewerkstellingsvooruitzichten volledig in lijn met het vorige kwartaal. En zijn ze positief in 41 van de 43 bevraagde landen en gebieden. Enkel in Italië (-2) vrezen de werkgevers dat ze mensen zullen moeten ontslaan. Japan (het hoogste niveau sinds 2007) en Taiwan (beide +24) zijn de absolute koplopers, met in de achtervolging Hongarije (+20), de Verenigde Staten (+17) en Hongkong (+15). India  aarzelt (+14, nooit zo laag sinds de lancering van de Barometer in dit land in 2005) en ook China (+4) blijft onder de verwachtingen. In Brazilië (+2) houdt de prille heropleving nu al enkele maanden stand en voorspellen de werkgevers voor het eerst in meer dan twee jaar positieve tewerkstellingscijfers.

 

Veerkracht in Europa

Ook in Europa tonen de werkgevers veerkracht en verwachten ze in 23 van de 25 bevraagde landen om mensen aan te werven. Dat ondanks de onzekerheid als gevolg van de recente of op til staande verkiezingen of de lopende Brexit-onderhandelingen. Veelbelovende prognoses bij de werkgevers in Hongarije (+20), Turkije (+15) en Roemenië (+14). Weinig tot geen verandering ten opzichte van de verwachtingen vorig kwartaal in Duitsland (+7), Nederland (+6) en het Verenigd Koninkrijk (+5). De Belgische werkgevers (+4) delen het optimisme met hun collega’s in Spanje en Zwitserland (beide ook +4). Nauwelijks optimisme in Frankrijk (+2).

(*) “Kunnen we leven zonder de letters A, O en B? Uw bloed redt levens. Word donor!” ManpowerGroup steunt de campagne ‘missing type’ van het Rode Kruis. bloeddonor.be #missingtype

(**) De werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) 2000-2015 geeft het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd weer. www.steunpuntwerk.be/vlaanderen-binnen-europa

 

 

AC