Recruitment Consultant Life Science (Brussel)

Business Consultant recruitment and selection IT (Brussel)
7 februari 2024
 • Brussel

De Recruitment Consultant is verantwoordelijk voor sourcing en pooling van Life sciences of Engineering profielen, met als doel de Business Consultant te helpen snel te reageren op aanvragen van klanten. 

De Recruitment Consultant is het eerste contact van de kandidaat met Jefferson Wells. Hij of zij is in staat om Jefferson Wells op geloofwaardige wijze te positioneren als “employer of choice” (contracting) en als “career transition advisor” (perm).  De Recruitment Consultant treedt op als merkambassadeur voor gespecialiseerd talent in de markt. 

De Recruitment Consultant werkt binnen de context van de ManpowerGroup, volgens het tactische plan en de prioriteiten die zijn bepaald door de Business Manager en de Business Unit Manager. 

 

Main tasks / responsibilities 

 Toont diepgaande expertise in de talentmarkt op het gebied van mapping van talent, kanalen voor afgestudeerden en stagemogelijkheden. 

 • Neemt actief deel aan relevante groepen, fora en evenementen om het invloednetwerk van Jefferson Wells op de kandidatenmarkt te verbreden. 
 • Organiseert sourcing processen (complex en geavanceerd) in een juridische en ethische context. 
 • Positioneert Jefferson Wells als een “voorkeurswerkgever” en als een “vertrouwde adviseur voor carrièretransitie”,  
 • Ontwikkelt een diepgaand begrip van de motivaties en verwachtingen van kandidaten om het verloop tijdens het proces te minimaliseren.  Biedt de kandidaat de ervaring die nodig is om de verwachtingen van de kandidaat tijdens het proces te overtreffen. 
 • Bouwt relevante talentpools op door herhaaldelijk contact met relevant talent. 

Gerelateerd aan het team   

 • Levert uitgebreide en relevante kandidaatrapporten aan de Business Consultants. 
 • Maximaliseert de teamresultaten en biedt waar nodig ondersteuning aan collega’s. 
 • Zorgt voor KPI-rapportage voor gevraagde activiteiten. 

Gerelateerd aan de processen  

 • Vertegenwoordigt Jefferson Wells en de ManpowerGroup op kandidaatgerichte evenementen. 
 • Neemt actief deel aan werving op de campus 
 • Neemt actief deel aan grensoverschrijdende werving 
 • Treedt op als social media specialist en assisteert collega’s op dit gebied  
 • Adviseert en organiseert trainingen voor het “creëren” van talent. 

Gerelateerd aan financiële aspecten  

 • Is in staat om relevante componenten van salarispakketten te begrijpen en te bespreken en kandidaten te adviseren over bruto/netto kwesties. 
 • Voert de vereiste administratieve processen uit (Bullhorn, facturatie, Timesheets, etc….) in synchronisatie met onze administratiecel om maximale concentratie op de core business processen mogelijk te maken. 

Requirements: knowledge – Ability to –Profile 

 • Bachelor- of masterdiploma of gelijkwaardige ervaring in een relevant vakgebied.  
 • Uitstekende beheersing van ten minste 2 van de volgende talen: NL / FR / ENG, werkkennis van de 3e taal in een meertalige omgeving. 
 • Engagement voor de visie en missie van ManpowerGroup 
 • Het onderschrijven van de visie en missie van de Jefferson Wells “trusted advisor”. 
 • Zich aangetrokken voelen tot de positie van “onderhandelaar”  in interacties met kandidaten. 

 

Vaardigheden met betrekking tot kandidaten 

 • Ontwikkelt een diepgaande expertise in geavanceerde sourcingtechnieken. 
 • In staat zijn om Jefferson Wells en ManpowerGroup op geloofwaardige wijze te vertegenwoordigen op gerichte kandidatenevenementen. 
 • Een winnende relatie creëren zodat u de “exclusieve” pleitbezorger bent voor de kandidaat die op zoek is naar een nieuwe carrièremogelijkheid. 
 • Een diepgaande expertise ontwikkelen in de componenten van het salarispakket en de fiscale hefbomen. 
 • Een strikte ethiek hanteren door beloftes te doen aan kandidaten en ze na te komen. 

 Teamvaardigheden 

 • Procesvaardigheden 
 • Actieve interesse in het ontwikkelen van effectieve werving op de campus 
 • Actieve interesse in effectieve grensoverschrijdende werving 
 • Ontwikkelen en organiseren van bijpassende training voor het “creëren” van talent. 
Téléchargez votre CV/résumé. Max. taille du fichier : 8 Mo.
J’ai lu et compris la Déclaration de confidentialité et je donne ma permission pour le traitement de mes données personnelles pour une mission comme travailleur intérimaire, une mise à l’emploi temporaire ou permanente et autres types d’emploi; pour l’évaluation (y compris automatisée) des profils et des compétences professionnelles, pour me proposer des formations additionnelles, pour l’évaluation de mon développement individuel et demes plans de carrière (comme décrit dans la Déclaration de confidentialité) à Manpower Belgium et aux autres sociétés de ManpowerGroup;
En cochant cette case, j'accepte que les autres sociétés de ManpowerGroup puissent traiter mes données personnelles conformément aux termes des Règles, afin d'organiser des formations additionnelles et de transférer mes données personnelles aux organismes de formation.
Je donne ma permission d’utiliser mes coordonnées pour des bulletins d'information et des campagnes marketing (p.ex. des concours, des événements de ManpowerGroup, des études de marché, la communication interactive et des études envoyées par email, sms, app et mms comme décrit dans la Déclaration de confidentialité);

Si je désire plus d’informations sur le traitement de mes données personnelles ou l’exécution de mes droits individuels, je peux contacter Manpower via les données de contact repris dans la Déclaration de confidentialité.