Hoe mens en machine samen aan het werk te zetten? 7 Tips van ManpowerGroup

Belgische werkgevers zijn van plan om in het 3e kwartaal minder snel personeel aan te werven
11 juni 2019
ManpowerGroup steunt ondernemerschap en soft skills in de Europese finale van de Mini-ondernemingen in Lille #CoYC19
4 juli 2019

Aangezien digitalisering en automatisering de norm worden in de bedrijven, moet het beleid inzake HR-management evolueren. Met wervingsmoeilijkheden die overal ter wereld recordniveaus bereiken en werkgevers die bepaalde taken willen automatiseren en jobs willen creëren en transformeren, is het niet langer alleen een kwestie van talenten vinden: ze moeten gevormd worden. In zijn rapport Humans wanted : The Robots need youformuleert ManpowerGroup zeven tips om mens en machine te laten samenwerken. Met continue training en de ontwikkeling van competenties als rode draad. Meer dan 9 van de 10 Belgische werkgevers hebben verklaard tegen 2020 de competenties van hun personeel te willen aanscherpen om de digitalisering het hoofd te bieden.

 

1| Het belang van leadership niet vergeten

De zaakvoerders moeten de aanjagers van de verandering en de innovatie zijn, en de eerste voortrekkers van de trainingscultuur opdat hun bedrijf een plaats wordt waar men veel kan leren en om de uitdagingen aan te gaan van een tijdperk dat gekenmerkt wordt door de snelle evolutie van de competenties.

 2| Van vrouwen een essentieel deel van de oplossing maken

Vrouwen maken 50% van de actieve bevolking uit en hebben sinds 2017 vaker een diploma dan mannen. Het is dus van essentieel belang een cultuur te bevorderen die vrouwen de ruimte geeft om tot ontbolstering te komen. Wat voor vrouwen werkt, werkt overigens voor iedereen.

 

3| De aspiraties van uw werknemers begrijpen

Tegen 2025 zullen de millennials en de Generatie Z (jongeren geboren na 1995) meer dan twee derde van de wereldwijde actieve bevolking uitmaken. Bedrijven moeten zich aanpassen aan deze jonge professionals door meer gevarieerde en flexibele werkmodi aan te bieden, van een arbeidsovereenkomst voor een specifieke opdracht over de uitzendovereenkomst tot deeltijds vast werk, als ze de grootste talenten willen aantrekken en behouden; dat is wat 87% van de actieve bevolking van de bedrijven verwacht.

 

4 | De capaciteiten van de werknemers precies kennen

Bedrijven moeten steunen op evaluatie, het gebruik van exacte en bijgewerkte gegevens en op hulpmiddelen voor de voorspelling van prestaties om hun werknemers in te zetten waar ze het meest efficiënt zijn. Ze moeten ook vermijden dat competenties te fel worden afgebakend.

 

5| Training op maat aanbieden

Bedrijven moeten overstappen van trainingsmethoden in grote groepen naar gerichte, omkaderde benaderingen op basis waarvan hun werknemers de strategische competenties kunnen verwerven die extern zo moeilijk te vinden zijn.

 

6| Focus op de menselijke kwaliteiten

Bedrijven moeten hun HR-strategieën verfijnen zodat ze rekening kunnen houden met het feit dat menselijke kwaliteiten moeilijker te ontwikkelen zijn dan technische competenties.

 

7| De mens de sleutel geven om het best uit de technologieën te halen l

Bedrijven moeten hun werknemers voortdurend bijscholen en talenten kneden. Ze moeten de competenties die ze nodig hebben om van menselijk talent de perfecte aanvulling op machines te maken, analyseren en herevalueren.

Over de enquête

ManpowerGroup gaf Infocorp de opdracht een kwantitatief onderzoek te doen in 2018 Dit onderzoek vond plaats onder 19.718 werkgevers, actief in zes economische sectoren [bedrijfstakken] in 44 landen (waaronder België). De data-analyse werd uitgevoerd door Reputation Leaders.

We ondervroegen hen over :

* De impact die zij de komende twee jaar verwachten van automatisering op het personeelsbestand

* De functies in hun organisaties die het meest door automatisering geraakt worden

* hun talentstrategie

 

Zie hier allle info over de enquête  ‘Digitalisering & werkgelegenheid’

Download onze  white paper