Duurzaamheid

Bij ManpowerGroup willen we een positieve bijdrage leveren aan de veranderingen in de samenleving door de arbeidswereld beter te maken.

ManpowerGroup werd 75 jaar geleden opgericht om mensen aan zinvol werk te helpen. Het principe ‘Doing Well By Doing Good’ (goed doen door het goede te doen) – wat in 1948 al de drijvende kracht was van onze oprichter Elmer Winter – is nog steeds van toepassing op ManpowerGroup. Wij blijven ons vasthouden aan dezetweeledige doelstelling: winst genereren voor onze aandeelhouders en waarde creëren voor al onze stakeholders, werknemers, uitzendkrachten en medewerkers, kandidaten, klanten, leveranciers, partners, gemeenschappen en de samenleving in het algemeen.

Wat we vandaag ondernemen op de arbeidsmarkt, berust op dit basisprincipe en op de waarden van ManpowerGroup (People, Knowledge, Innovation): Wij geloven dat duurzame en zinvolle jobs de wereld kan veranderen.

Ons plan om de wereld te veranderen

Ons plan voor duurzame ontwikkeling (‘Working to Change the World’) is erop gericht de uitdagingen van de arbeidsmarkt aan te gaan op basis van drie prioriteiten (ESG), door ons te concentreren op de domeinen waarop we de meeste invloed hebben:

 • De Planeet, door een antwoord te bieden op de klimaatcrisis;
 • Mensen en Welvaart, door talent centraal te stellen in onze aanpak;
 • De Principes van Goed Bestuur,door hoge ethische normen te stellen.

Meer info over onze ESG strategie op onze global website.

Ons plan ‘Working to Change the World’ ondersteunt de duurzaamheidsprincipes van het Global Compact van de VN en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

We zijn actief betrokken bij de Verenigde Naties (VN) sinds we het Global Compact in 2006 ondertekenden. In 2015 stelde de VN de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vast, het actieplan voor een duurzamere toekomst. We zetten ons in om alle doelen te bevorderen en richten ons vooral op de doelen waar we de grootste impact kunnen hebben.

 

 

 

Onze ethische en sociale engagementen

We zetten ons in voor een verantwoorde en transparante bedrijfsvoering, stellen hoge ethische normen voor onze sector en onze supply chain en hanteren de beste praktijken op het gebied van corporate governance.

ManpowerGroup is gegroeid op basis van een cultuur van eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid, en we geloven dat deze cultuur voor ons een sterk concurrentievoordeel blijft. Onze Code van Zakelijk Gedrag en Bedrijfsethiek is een leidraad die bijdraagt tot ons toekomstige succes door deze cultuur in stand te helpen houden. Het biedt al onze collega’s en partners een leidraad om volgens de hoogste ethische normen zaken te doen.

Ons document Beleiden inzake ESG & Duurzaamheid  beschrijft onze verschillende engagementen ter ondersteuning van ons plan om de wereld te veranderen.

 • Beleid inzake ESG en duurzame ontwikkeling
 • Mensenrechtenbeleid
 • Gezondheids-Veiligheids- en Welzijnsbeleid
 • Beleid inzake Non-Discriminatie/Diversiteit/Gelijkheid/Inclusie/Samenhorigheid (DEIB)
 • Beleid inzake de bestrijding van alle vormen van moderne slavernij
 • Anticorruptiebeleid
 • Beleid inzake giften, entertainment en sponsoring
 • Milieubeleid
 • Beleid inzake sociale dialoog
 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Beleid inzake verantwoord en duurzaam aankopen

 

 

 

Duurzaamheidsrapporten

Wij geloven dat transparantie vertrouwen schept en aanzienlijke vooruitgang mogelijk maakt. Daarom zetten we ons in om ESG-informatie te publiceren en transparant te rapporteren over ons beleid, onze procedures en onze prestaties.

Onze ‘Working to Change the World’ ESG Rapporten geven een gedetailleerd overzicht van ons streven naar een duurzamere toekomst en van de vooruitgang die we in België en wereldwijd boeken op het gebied van onze drie ESG-pijlers.

 

Global ESG Report

 

Belgium ESG Report

 

 

EcoVadis certificatie

Sinds 2017 behaalde ManpowerGroup BeLux ‘Goud’ voor MVO en duurzaamheid op het EcoVadisplatform dat de ethische, sociale en ecologische prestaties van leveranciers beoordeelt.

EcoVadis is de meest vertrouwde zakelijke duurzaamheidsratings ter wereld.

De methodologie steunt op internationale standaarden voor duurzame ontwikkeling, zoals het Global Reporting Initiative, het Globaal Pact van de Verenigde Naties, de internationale arbeidsnormen van het Internationaal Arbeidsbureau en de ISO 26000-norm Deze methodologie is gebaseerd op 21 criteria onderverdeeld in 4 thema’s: milieu, HR-praktijken en mensenrechten, bedrijfsethiek en governance, en een verantwoorde aankoopprocedure.

In 2023 werd ManpowerGroup BeLux bekroond met de Gouden Medaille met een score van 77/100, wat ons in de Top 1% plaatst van de best beoordeelde bedrijven in onze sector.

Meer informatie:  ManpowerGroup Knowledge Center
Gedetailleerde resultaten: ManpowerGroup BeLux EcoVadis Scorecard