Werknemers stellen zich de ‘post-covid’ wereld van werk voor (The Future for Workers, By Workers).

“Werk vinden als je geen handicap hebt, is niet eenvoudig, maar met een witte stok is het nog moeilijker.”
9 oktober 2020
Belgische werkgevers bereiden zich voor op een geleidelijke herneming van de aanwervingen in het 1e kwartaal van 2021
7 december 2020

Terwijl de gezondheidscrisis voortduurt, worden onze zekerheden en onze levenswijzen op de proef gesteld. Maar hoe stellen werknemers zich het werk voor in deze opkomende post-corona wereld? Dit is het onderwerp van een grootschalige studie uitgevoerd door ManpowerGroup onder 8.000 actieve werknemers in acht landen(*). Hieronder volgen 4 opkomende trends die personeelsmanagers zouden moeten inspireren als ze talent willen aantrekken en behouden op een arbeidsmarkt die – ondanks de gezondheidscrisis – nog steeds wordt beïnvloed door een tekort aan arbeidskrachten.

 

1.  Jobzekerheid 

93% van de ondervraagde werknemers geeft aan dat de Covid-19 crisis hun persoonlijke en professionele leven heeft beïnvloed. In deze context van onzekerheid blijft naast gezondheid, inzetbaarheid de grootste zorg van werknemers over de hele wereld: 91% van de ondervraagde werkende mensen wil gewoon hun baan behouden nadat de crisis voorbij is. Terwijl 89% tijdens deze periode hun vaardigheden willen verbeteren om hun baan te beschermen. Op basis van cijfers van de Internationale Arbeidsorgansatie(**) laat het ManpowerGroup-rapport zien dat vrouwen meer zijn getroffen door de covidcrisis, omdat ze oververtegenwoordigd zijn in de sectoren die het meest zijn getroffen door de crisis. Kunst en vrije tijd (63%), horeca (59%) of administratie en dienstverlening (54%).

 

 

2. Hybride werkmodel 

43% van de respondenten is van mening dat de crisis het einde markeert van fulltime werk op kantoor met een werkrooster van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het hybride werkmodel, dat de voordelen van face-to-face werk en telewerken combineert, vestigt zich als het model van de toekomst. Volgens de enquête is kantoorwerk populair omdat het voor een betere scheiding tussen werk en privé zorgt, sociale banden onderhoudt en betere samenwerking mogelijk maakt. Aan de andere kant waarderen respondenten bij thuiswerken vooral dat ze geen vervoer meer hoeven te nemen, de flexibele werktijden en de tijdwinst ten behoeve van hun familie en dierbaren. De oplossing ligt dus in het midden en bedrijven zullen aan deze verwachtingen moeten voldoen door een geïndividualiseerd personeelsbeleid te voeren, dat ook rekening houdt met de specifieke behoeften van elke generatie. Dit is absoluut noodzakelijk, want 8 op de 10 werkenden streven naar een betere balans tussen werk en privé. Dit hybride werkmodel is een bron van ongelijkheid op de arbeidsmarkt omdat veel werknemers geen toegang hebben tot deze mogelijkheid vanwege de aard van hun werk of de sector waarin ze actief zijn. Bijvoorbeeld in de maakindustrie, detailhandel of gezondheidszorg.

 

 

3. Solidariteit

Deze crisis heeft de nieuwe helden van de werkende wereld aan het licht gebracht. Namelijk werknemers die essentiële taken uitvoeren, weinig gewaardeerd worden of vaak geen erkenning hebben, vooral op salarisniveau. Ze dienen ons of onze naasten in ziekenhuizen, rusthuizen, supermarkten of logistieke centra. 76% van de ondervraagden is van mening dat degenen die essentiële jobs vervullen, beter moeten worden betaald. Concreter: 51% vindt dat ze tijdens de gezondheidscrisis meer zouden moeten verdienen en na deze crisis terug zouden moeten keren naar hun basissalaris, terwijl 25% vindt dat ze tijdens en na de crisis meer zouden moeten verdienen.

 

4.  Vaardighedenrevolutie 

Tijdens de evolutie van de pandemie blijven beroepen veranderen en vindt er een herallocatie van middelen op de arbeidsmarkt plaats. Groeiende rollen met betrekking tot digitale transformatie, IT – in het bijzonder cyberveiligheid, data-analyse, software- of applicatie-ontwikkeling – bij online handel en logistiek. Ook voor alle beroepen op het gebied van welzijn en zorg zal de vraag blijven toenemen. Waaronder laboratoriumassistenten, ‘contactonderzoekers’, screeningsmedewerkers of gespecialiseerde adviseurs op het gebied van (mentale) gezondheid. Horeca en evenementenberoepen, de traditionele verkoop- en administratieberoepen, onderhoud en toerisme, zullen daarentegen in snelheid verliezen. Het is echter nog te vroeg om de plaats en vorm in te schatten die deze beroepen zullen vinden in het post-covid tijdperk.

 

 

Nog een zeer belangrijke trend: persoonlijke en menselijke vaardigheden winnen aan belang in een wereld die nog complexer is geworden. Onder de sleutelwoorden die recruiters en HR-professionals willen vinden in cv’s (en in het gedrag van hun personeel), vinden we in volgorde: communicatie, prioriteiten stellen, aanpassingsvermogen, initiatief nemen, maar ook integriteit, empathie, coaching of veerkracht. Deze vaardigheden moeten nog meer aanwezig zijn bij al diegenen die management- en leiderschapsrollen bekleden.

 

 

Volledige studie  ‘The Future for Workers by Workers’

Bezoek ook de website: https://go.manpowergroup.com/futureforworkers

*****

(*) ManpowerGroup voerde een enquête uit onder 8.000 actieve werknemers om de houding ten opzichte van de context van de COVID-19-pandemie te beoordelen. De studie werd in juni 2020 afgenomen door Reputation Leaders bij werknemers van 18 jaar en ouder, met een weging naar leeftijd en geslacht in 8 landen, Duitsland, Frankrijk, Italië, Mexico, Singapore, Spanje, UK en Verenigde Staten.

(**) International Labor Organization (ILO), COVID-19 and the World of Work, April 2020

 

 

 

 

A
G