Belgische werkgevers zijn van plan om in de loop van het eerste kwartaal van 2023 het aanwervingstempo te vertragen maar blijven veerkrachtig

België 55e (op 64 landen) op ‘workforce’ wereldranglijst 2022 van ManpowerGroup (Total Workforce Index™)
15 december 2022
ManpowerGroup Workforce Trends Report 2023 : ‘The New Human Age’ is aangebroken
17 januari 2023

De Nettotewerkstellingsprognose daalt met 10 procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal maar blijft met +23% nog positief, wat aangeeft dat een meerderheid van de werkgevers in België van plan is om in de komende drie maanden nieuwe banen te creëren.

 

Volgens de ManpowerGroup Barometer, die vandaag werd gepubliceerd, zijn de Belgische werkgevers – ondanks de ongunstige economische context – van plan in de loop van het eerste kwartaal van 2023 personeel te blijven aanwerven.

Volgens de enquête, waarbij eind oktober 510 werkgevers(1) door ManpowerGroup werden bevraagd, is 41% van hen van plan hun personeelsbestand in de loop van de komende drie maanden uit te breiden terwijl 18% van plan is personeel te laten afvloeien. 36% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose (2) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de positieve waarde van +23%. Dat is een forse daling van 10 procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal en van 11 procentpunten in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022. De Nettotewerkstellingsprognose daalt voor het derde achtereenvolgende kwartaal.

 

“Ons onderzoek – en dat is geen verrassing – toont aan dat de gevolgen van een mogelijke wereldwijde recessie en de verslechtering van de economische situatie voelbaar zijn op de arbeidsmarkt, ook al is de vertraging niet zo uitgesproken als verwacht” , aldus Sébastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Deze turbulente fase die werkgevers en werknemers moeten zien door te komen, vertaalt zich in extra voorzichtigheid. Hoewel bedrijven nog steeds op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel in een context van een tekort aan talent, blijven ze hun uiterste best doen om hun personeelsbestand intact te houden zodat ze klaar zijn zodra het herstel zich aandient. Ondanks de druk op hun kosten stellen werkgevers alles in het werk om het aantal ontslagen te beperken – ook al ziet een op de vijf bevraagde werkgevers zich gedwongen om voor het eerste kwartaal van 2023 op deze optie te anticiperen. In deze onzekere politieke en economische context kunnen we ons eraan verwachten dat de arbeidsmarkt de komende zes maanden zwaar onder druk zal blijven staan.” 

 

De tewerkstellingsvooruitzichten verschillen fors tussen de gewesten

De werkgevers in de drie gewesten van het land melden positieve wervingsintenties: vrij optimistisch in Brussel (+32%) en voorzichtiger in Vlaanderen (+19%) en in Wallonië (+18%). De tewerkstellingsvooruitzichten dalen in de drie gewesten, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar, wat wijst op een vertraging van de activiteit op de arbeidsmarkten.

 

Positieve wervingsintenties in 8 van de 9 bevraagde sectoren

De werkgevers in 8 van de 9 bevraagde sectoren(3) verwachten dat er tegen eind maart nieuwe banen zullen bijkomen. De vraag naar gekwalificeerd personeel blijft groot. In de sector ‘Financiën en vastgoed’ (+41%) en in de IT-sector (+37%) worden de meeste aanwervingen verwacht. Ook in de energiesector zijn de tewerkstellingsvooruitzichten vrij gunstig (+33%). Werkgevers melden ook positieve wervingsintenties in de sectoren Openbare diensten/Onderwijs/Andere diensten aan bedrijven’ (+25%),  Gezondheidszorg/Biowetenschappen (+22%), Maakindustrie/Bouw/Landbouw en visserij (+22%) en Transport/logistiek /Automotive (+19%).. In de sector Consumptiegoederen en -diensten/Horeca/Retail (+9%) zijn de wervingsintenties beduidend lager en in de sector Telecom, Media & Communicatie (0%) zijn ze onbestaande.

Met uitzondering van de IT-sector, waarin de Nettotewerkstellingsprognose 7 procentpunten hoger ligt dan in het vorige kwartaal, en ook met uitzondering van de sector Openbare diensten/Onderwijs/Andere diensten aan bedrijven, waarin deze 3 procentpunten hoger ligt, verwachten de werkgevers in alle bevraagde sectoren een vertraging in het tempo van de wervingen.

 

Sterke vertraging van het wervingstempo bij grote bedrijven

In het segment van de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) verwachten de werkgevers de sterkste vertraging van het wervingstempo: de Nettotewerkstellingsprognose (+22%) daalt spectaculair met 15 procentpunten in vergelijking met het vorige kwartaal en met 24 procentpunten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Werkgevers tonen het meeste vertrouwen in het segment van de kleine bedrijven (10-49 werknemers) met een Nettotewerkstellingsprognose van +28% en in het segment van de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) met een netto saldo van +30%. De werkgevers in het segment van de micro-ondernemingen (< 10 werknemers) zijn daarentegen het meest pessimistisch (+15%).

 

 

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in 39 van de 41 bevraagde landen en gebieden

De wervingsintenties voor het 1e kwartaal van 2023 zijn positief in 39 van de 41 bevraagde landen en gebieden. Alleen Polen (-2%) en Hongarije (-8%) melden negatieve vooruitzichten. Met een Nettotewerkstellingsprognose van +23% staat België op hetzelfde niveau als het wereldwijde gemiddelde en boven het gemiddelde voor de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika) (+18%).

België (+23%) staat op Europees niveau op de zevende plaats, na Oostenrijk (+29%), Turkije (+29%), Finland (+27%), Frankrijk (+27%), Ierland (+25%) en Zwitserland (+24%), maar vóór Nederland (+20%), het Verenigd Koninkrijk (+19%), Duitsland (+17%), Italië (+10%) en Spanje (+3%).

Wereldwijd worden de sterkste prognoses waargenomen in Panama (+39%), Costa Rica (+35%) en Canada (+34%). De tewerkstellingsvooruitzichten liggen boven het wereldwijde gemiddelde in India (+32%), de VS (+29%), Brazilië (+27%) en China (+25%) terwijl ze in Japan (+8%) aanzienlijk lager liggen. Wereldwijd zijn de tewerkstellingsvooruitzichten gedaald in 29 landen en gebieden ten opzichte van het vorige kwartaal, terwijl ze in 12 andere gestegen zijn. In de EMEA-regio gaat de Nettotewerkstellingsprognose achteruit in 17 landen terwijl ze in 7 andere vooruitgang boekt.

 

De resultaten van de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 14 maart 2023 (2e kwartaal 2023).

 

(1) De enquête van ManpowerGroup werd gevoerd van 15 tot 31 oktober 2022.

(2) De Nettotewerkstellingsprognose wordt berekend door van het percentage werkgevers dat een toename van de totale tewerkstelling verwacht, het percentage af te trekken van de werkgevers die voor het volgende kwartaal een afname van de tewerkstelling in hun onderneming verwachten. Het gaat hierbij dus om het netto saldo van de tewerkstellingsprognoses, dat zowel positief als negatief kan zijn. De opmerkingen zijn gebaseerd op de seizoengecorrigeerde gegevens, wanneer deze beschikbaar zijn. De gecorrigeerde gegevens van de seizoenvariaties zijn niet beschikbaar voor Kroatië.

 

(3) Vanaf het eerste kwartaal van 2023 zijn de sectoren op alle markten gestandaardiseerd om de sectorale rapporteringen te moderniseren en wereldwijde vergelijkingen mogelijk te maken. De negen geanalyseerde sectoren zijn de volgende:

  • Transport, Logistics & Automotive
  • Communicatiediensten – Telecom, Media and Communicatie
  • Consumentengoederen en diensten/Horeca /Retail /
  • Energie
  • Finance & Vastgoed
  • Gezondheidszorg & Life Sciences
  • Maakindustrie/Bouw/Landbouw&Visserij
  • IT
  • Openbare diensten/Onderwijs/Overige

 

Rapport : ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten

A
G