Eén op de vijf werknemers oefent een job uit die niet bij hem past

Tewerkstellingskansen positief 1e kwartaal 2018
12 december 2017
Davos 2018 (#WEF18) : « We hebben een nieuwe generatie van leiders nodig voor de digitale wereld. »
25 januari 2018

Het tekort aan talent dreigt in 2018 in België te gaan wegen op de arbeidsmarkt en er komen evenveel jobs bij als dat er verdwijnen. Het succes van de bedrijven hangt dus meer en meer af van de implementering van een loopbaanontwikkelingsstrategie om mensen die het sterkst presteren aan te trekken en aan zich te binden. Dat is de voornaamste conclusie van de enquête die werd gevoerd door Right Management – de specialist in loopbaanbeheer van ManpowerGroup – en waarbij 4.600 werknemers uit 20 landen (waaronder België) werden ondervraagd.

 

Eén op de vijf werknemers die deelnamen aan de enquête van Right Management, bekleedt een functie die niet bij hem past. Daardoor slaagt hij er niet in om zijn vak met de nodige motivatie, betrokkenheid en productiviteit uit te oefenen. Eén werknemer op drie bevestigt zich niet betrokken te voelen bij zijn werk of bij de organisatie die hem tewerkstelt. Minder goede bedrijfsresultaten zijn het logische gevolg. Uit onderzoek (*) blijkt immers dat de motivatie van een werknemer (het verschil tussen een werknemer die graag komt werken en een andere die niet graag komt werken) resulteert in een omzetstijging van 4% en een stijging van de klanttevredenheid van 10%.

 

 

Niet meer geschikt zijn voor een functie wil niet zeggen dat men niets meer kan betekenen voor zijn werkgever,” luidt de uitleg van Lynn Coutigny, Managing Director van Right Management Belgium. “Het leeuwendeel van de werknemers was op het moment van de aanwerving de juiste persoon op de juiste plaats. Maar vandaag woedt er in de arbeidswereld een echte ‘Skills Revolution’ die voelbaar is in alle functies. Het ontbreekt de werknemers aan stimulansen om voortdurend bij te leren en zich te ontwikkelen. Daardoor dreigen hun competenties niet langer te voldoen aan de nieuwe verwachtingen van hun werkgever. De juiste persoon op de juiste plaats in uw organisatie is een must voor het succes van de onderneming. Het is een continu verhaal van polsen, aanpassen, ontwikkelen en veranderen. Actief aan de slag gaan met je talenten, in lijn met de strategische keuzes van de organisatie.”

 

Training en loopbaanontwikkeling: absolute prioriteit voor de bedrijven… en de werknemers

Volgens ManpowerGroup is er haast bij, want gezien de gunstige economische prognoses – volgens de laatste Barometer van ManpowerGroup zou 8% van de werkgevers tegen eind maart nieuwe jobs creëren, en deze tendens zou zich het hele jaar door handhaven – dreigt de vijver van kandidaten wier competenties beantwoorden aan hun groeibehoeften uitgedroogd te geraken. Werkgevers moeten dus efficiënte strategieën implementeren voor het aantrekken en het aan zich binden van competitief personeel, zodat ze niet achterblijven met functies die niet ingevuld geraken. “Om dit te vermijden, is het voor de bedrijven een nog grotere must om het beheer vooruit te plannen zodat ze vandaag en morgen over de nodige talenten beschikken, ” voegt Lynn Coutigny eraan toe.

 

 

Uit de enquête van Right Management blijkt dat de werknemers van alle leeftijden en alle beroepen zich bewust geworden zijn van de noodzaak om trainingen te volgen en hun loopbaan in handen te nemen, om zo ‘in de running te blijven’. 68% van alle medewerkers verwacht van hun werkgever dat hij hen hulpmiddelen voor persoonlijke loopbaanontwikkeling ter beschikking stelt. Meer nog, 65% onder hen wil op dat vlak steun krijgen van hun lijnmanagers. De loopbaanmogelijkheden en de werkzekerheid zijn voor alle werknemers de belangrijkste redenen om bij hun werkgever te blijven (38%). Voor de werknemers die betrokkenheid tonen, is de mogelijkheid om vooruitgang te boeken en zich te ontwikkelen de belangrijkste reden om bij hun werkgever te blijven (39%).

 

7 praktische tips voor loopbaanontwikkeling

Naar aanleiding van de publicatie van zijn verslag ‘The Right Person, The Wrong Role’ geeft Right Management 7 praktische tips mee om de organisaties te helpen een loopbaanontwikkelingsstrategie te implementeren voor het aantrekken, motiveren en aan zich binden van hun beste talenten:

 

 

  1. Trainen: de leiders opleiden en coachen zodat ze hun teams loopbaancoaching kunnen geven, in lijn met de doelen van de organisatie.
  2. Aantrekken: gebruikmaken van het merk van de werkgever en van talentmanagement om de beste profielen aan te trekken.
  3. Aan zich binden: kwalitatieve loopbaangesprekken invoeren en gebruikmaken van performante tools voor het creëren van een leercultuur en een cultuur van openstaan voor verandering ter bevordering van de mobiliteit.
  4. Betrekken: het niveau van betrokkenheid en van productiviteit van de werknemers verhogen door hen loopbaanbegeleiding en opportuniteiten voor de ontwikkeling van hun competenties aan te bieden.
  5. De talenten opnieuw inzetten: de jobopportuniteiten binnen de organisatie toegankelijk maken door de interne mobiliteit te bevorderen.
  6. De talentbehoeften plannen: HR-tools implementeren waarmee de talenten optimaal kunnen worden beheerd door gebruik te maken van de nieuwste innovaties in het domein.
  7. Een programma van duurzaam leiderschap ontwikkelen: werknemers met een groot potentieel identificeren en hen voorbereiden op de uitoefening van leadershipfuncties.

 ‘Right Career’. De juiste persoon inzetten op de juiste plaats.

Right Management heeft nieuwe tools geïmplementeerd om bedrijven te helpen bij het inzetten, op lange termijn, van de juiste persoon op de juiste plaats. Right Career is beschikbaar online en via klassieke coaching- of trainingsmodules. Dankzij Right Career kunnen personen hun waarden, hun motivatiebronnen en hun sterktes identificeren om actieve acteurs te worden in hun loopbaan. De nieuwe tool van Right Management bevat ook een module voor de managers om hen te helpen een echte coach te worden voor de medewerkers, door voortdurend in gesprek te gaan met hun teams, op basis van de persoonlijke verwachtingen, de ontwikkeling van competenties in lijn met de evoluties van de organisatie.  De website Right Everywhere biedt digitale toegang tot al deze tools via PC, smartphone of tablet, wat leidt tot meer interactiviteit en tot een dynamisch beheer van de human resources en van de loopbaan.

 

 

“De nieuwe tools die Right Management heeft geïmplementeerd, zullen de bedrijven en de werknemers helpen bij een beter loopbaanbeheer door de juiste beslissingen te nemen. Zo zullen ze succesvol zijn in een omgeving die steeds sneller verandert, ” besluit Lynn Coutigny.

(*) Rucci, A.J., Kim, S.P. & Quinn, R. T. (1998). The employee-customer- profit chain at Sears. Harvard Business Review January-February, pp. 84-97.

 

White Paper : ‘Right Person, Wrong Role’: cliquer ici

When one person in five is in the wrong role, how can an effective Career Development strategy help your organization win?

Infografiek : cliquez ici

website : www.right.com/rightperson