Total Workforce Index ™ : België 25e (op 75) op ‘workforce’ wereldranglijst
22 november 2017
Eén op de vijf werknemers oefent een job uit die niet bij hem past
18 januari 2018

De Belgische werkgevers zijn van plan om te blijven aanwerven tijdens de eerste drie maanden van 2018, maar op een trager tempo. Volgens onze Barometer is 8% van hen van plan om mensen in dienst te nemen. Omgekeerd zou 6% zijn personeelsbestand inkrimpen, terwijl 83% van de werkgevers zijn loonmassa status quo houdt. Het verschil, de Nettotewerkstellingsprognose, landt zo op een positieve +2. Dat is 1 procentpunt lager dan vorig kwartaal, en 4% onder de score van het 1ste kwartaal van 2017.

 

We zetten het jaar dus positief in, ondanks het ietwat trager aanwervingstempo. Verschillende rapporten bevestigen dat onze Belgische economie aan concurrentiekracht wint, onder meer dankzij de opwaartse conjunctuur en de recente overheidsmaatregelen. Dat leverde liefst meer dan 58.000 nieuwe jobs op in 2017, waarvan 7.800 als direct gevolg van de tax shift. En de toekomst oogt nog beter. Verwacht wordt dat de jobcreatie voor 2017-2018 nog zal aangroeien tot 104.000. De werkgevers hebben dus vertrouwen in de markt en dat merken we in de hele wereld. Want voor het tweede kwartaal op rij kleuren de tewerkstellingsprognoses in alle 43 landen en gebieden van ons onderzoek nergens rood.

 

Uiteenlopende tewerkstellingkansen in de drie regio’s

Ook in ons land zijn de globale tewerkstellingskansen positief, al lopen ze op regionaal niveau toch sterk uiteen. De Vlaamse werkgevers kijken positief naar begin 2018 – een Nettotewerkstellingsprognose van +5. Hun Waalse collega’s daarentegen zijn heel voorzichtig en stellen hun prognoses met 3 punten naar beneden bij (in vergelijking met vorig kwartaal). En in Brussel duiken de tewerkstellingskansen voor het eerst sinds het 4e kwartaal 2016 in het rood of 7 procentpunten lager ten opzichte van het laatste kwartaal 2017.

 

Positieve geluiden uit 5 sectoren op 10

De werkgevers uit vijf van de tien bevraagde sectoren verwachten dat ze de komende drie maanden mensen zullen aanwerven. De sector Elektriciteit, Gas en Water (+10) op kop, gevolgd door de Openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/ maatschappelijke dienstverlening (+5). Ook positieve geluiden uit de Landbouw/jacht/bosbouw en visserij, de Bouwsector en uit de Financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten (de drie sectoren voorspellen een nettotewerkstelling van +2). De werkgevers uit de vijf andere sectoren aarzelen om extra mensen in dienst te nemen. Zo landen de sectoren Groot- en Kleinhandel, Horeca en Transport, logistiek en communicatie op een 0-prognose, terwijl de Maakindustrie en de Winning van Delfstoffen (beide -1) zelfs negatieve tewerkstelling voorspellen.

Vooral grote en middelgrote bedrijven willen aanwerven

Trouwens, hoe groter het bedrijf, hoe sterker het werkgeversvertrouwen. Hoe kleiner, hoe lager want de werkgevers van de microbedrijven (< 10 werknemers) zijn niet van plan om aan te werven (0) tijdens het 1ste kwartaal van 2018. In de drie andere bedrijfscategorieën stijgt de Nettotewerkstellingsprognose tot +6 bij de kleine ondernemingen (10-49 werknemers), tot +19 in de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) en ten slotte tot +29 (!) bij de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers).

Positieve wereld

U kon het hierboven al lezen: voor het tweede kwartaal op rij sinds het uitbreken van de wereldwijde economische crisis in 2009 is de Nettotewerkstellingsprognose in geen enkel van de 43 onderzochte landen en gebieden negatief. De werkgevers met het grootste vertrouwen vinden we terug in Taiwan (+25), Japan (+24) en India (+22). Hun collega’s in Oostenrijk en Italië zijn een pak minder opgetogen, maar gaan toch niet in het rood (beide landen geven een score 0). Dat staat in schril contrast met de hoge verwachtingen van landen als Japan (+24), de Verenigde Staten (+19), Australië (+14), Polen (+11) of Noorwegen (+7). De Nettotewerkstellingsprognoses bereiken daar hun hoogste niveau sinds vijf jaar of langer. Ten slotte zijn er duidelijke signalen dat de recente volatiliteit in landen als Brazilië (+6), China (+8) en India (+22) afneemt.

Hoopvol Europa

Op de Britten na, zijn de werkgevers in Europa overwegend hoopvol. Roemenië en Slovenië voorspellen de meest bemoedigende aanwervingsvooruitzichten (beide +17). In Duitsland houden de aanwervingen gelijke tred (+5) terwijl de Britse werkgevers steeds meer vertrouwen verliezen door de brexit-perikelen. In die mate zelfs dat tewerkstellingsprognose (+4) terugvalt op zijn laagste niveau sinds het 4e kwartaal 2012. Daarmee komen ze op gelijke voet met hun Nederlandse collega’s (+4). In Frankrijk (+2) stopt de opwaartse trend van vorig kwartaal, maar blijven de verwachtingen alsnog positief en landen ze op hetzelfde niveau van ons land (+2).

 

 

Raadpleeg het volledig rapport

Resultaten van de 41 landen en gebieden

 

 

 

 

 

Raadpleeg onze infografiek met de samenvatting van de resultaten

Raadpleeg het persbericht

 

 

 

Over onze Barometer

De ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten (ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS) voor het 1e kwartaal van 2018 is tussen 18 en 31 oktober 2017 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van bijna 59.000 werkgevers (waarvan 754 in België) uit de openbare sector en de privésector in 43 landen en gebieden.Het doel is de rekruteringsplannen van bedrijven voor het volgende kwartaal te vergelijken met het vorige kwartaal. Alle respondenten hebben op dezelfde vraag geantwoord: “Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal – dus tot het einde van maart 2018 – ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?” Het is het enige onderzoek dat op dergelijke schaal de tewerkstellingsverwachtingen peilt. De enquête is uniek door haar omvang, doel, duur en inhoud. De ManpowerGroup Barometer loopt al meer dan 55 jaar. Het is een van de meest betrouwbare onderzoeken voor de meting van de tewerkstellingsgraad en geldt als een erkende economische indicator.