ManpowerGroup Belgium gaat een partnerschap aan met Vlajo en Les Jeunes Entreprises

Davos 2018 (#WEF18) : « We hebben een nieuwe generatie van leiders nodig voor de digitale wereld. »
25 januari 2018
Manpower lanceert een eigen mobiel trainingscentrum om het tekort aan technisch talent op te vangen
8 maart 2018

Terwijl de arbeidswereld een ware ‘Skills Revolution’ kent, wordt het steeds belangrijker om jongeren te helpen zich voor te bereiden op een professioneel leven waarin verandering de norm zal worden.  Na zich te hebben opgeworpen als partner van de Europese finale van de Mini-ondernemingen die in 2017 in Brussel plaatsvond, heeft ManpowerGroup Belgium besloten om de programma’s van Vlajo en ‘Les Jeunes Entreprises’  in België concreet te ondersteunen. Doelstelling? Ondernemerschap en de wens om te leren een boost geven door jongeren voor te bereiden op de toekomst van de arbeidsmarkt.

 65% van de jobs die de jongeren van generatie Z (Post-Millennials geboren in de vroege jaren 2000) in de toekomst zullen uitoefenen, bestaan nog niet. Vandaag de dag is het kiezen van zijn vak en het zich lanceren in het professionele leven voor de nieuwe generaties meer dan ooit een grote uitdaging geworden. Naast de technische competenties (hard skills) die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van zijn specialiteit, moet de nadruk gelegd worden op de persoonlijkheidscompetenties (soft skills). Volgens een recent onderzoek van ManpowerGroup zijn communicatie (56%), samenwerken in teamverband (55%) en probleemoplossing (54%) de drie competenties waar de werkgevers van vandaag wereldwijd het meest op zoek naar zijn, terwijl de rekruteerders tegelijk beweren dat deze drie competenties ook tot de meest schaarse behoren – probleemoplossing (31%), communicatie (30%), organisatie (24%) en samenwerken in teamverband (22%).

 

Philippe Lacroix, Managing Director de ManpowerGroup Belgium :  “Vandaag zijn de talenten de eerste motor van de groei geworden want het zijn zij die waarden, rijkdom en bijgevolg nieuwe jobs kunnen creëren.  Onze economie heeft meer ondernemers nodig maar ook ‘intranemers’ die niet-lineaire loopbanen met een opeenvolging van projecten en ervaringen onder controle kunnen houden.  Door dit partnerschap aan te gaan met de Belgische antennes van JA Europe – Vlajo  en Les Jeunes Entreprises   – willen we bijdragen tot de ontluiking van de talenten van morgen door onze kennis van de arbeidsmarkt maar ook onze ervaring op het vlak van leiderschap te delen. We gaan beide organisaties met veel enthousiasme steunen. Zij hebben zich immers al opgeworpen als essentiële bruggen tussen school en maatschappij. “

Vlajo en Les Jeunes Entreprises, bruggen tussen school en bedrijfswereld

Elk jaar nemen meer dan 116.000 jongeren uit de Vlaamse gemeenschap en meer dan 21.000 jongeren uit de Waals-Brusselse gemeenschap deel aan de programma’s van de Belgische antennes van JA Europe.  Op Europees niveau konden meer dan 3,6 miljoen jongeren uit 40 landen ‘al doende leren’ (‘learning by doing’) en op die manier hun ondernemerspotentieel activeren om spelers te worden van de economische, sociale en culturele ontwikkeling. De leerprogramma’s zijn gevarieerd en zijn van toepassing op alle leeftijdscategorieën, met modules die zijn aangepast aan de verschillende onderwijsniveaus om bruggen te bouwen tussen de school en de bedrijfswereld en de maatschappij in het algemeen. In 2017 hebben meer dan 7.500 jongeren van het Vlaamse secundaire onderwijs zich in het avontuur van de oprichting van een mini-onderneming geworpen, en hebben 2.300 studenten uit het hoger onderwijs deelgenomen aan het programma Small Business Project (Ondernemende Attitude). Deze activiteiten versterken de kennis en de vaardigheden die in de secundaire school en in het hoger onderwijs werden aangeleerd, maar bevorderen vooral het verwerven van persoonlijke competenties, zoals communicatie, vermogen om in teamverband te werken, creativiteit of projectbeheer.

Het leercapaciteit stimuleren

Met dit partnerschap wenst ManpowerGroup Belgium de eerste pijler (‘Ready for Work’) van zijn strategie inzake duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet te maken en op die manier jongeren te helpen bij de voorbereiding van hun intrede in de arbeidsmarkt. De nadruk zal gelegd worden op het YEP-programma dat bestemd is voor het hoger onderwijs. De medewerkers van ManpowerGroup zullen op vrijwillige basis het beste van zichzelf geven tijdens coachingsessies over projectbegeleiding. Ze zullen ook expertsessies leiden om studenten te helpen de human resources in hun ondernemingsprojecten beter te beheren. Tot slot zullen ze ook workshops organiseren om jongeren te helpen zich concreet voor te bereiden op hun zoektocht naar werk. De HR-groep zal haar verschillende onderzoeken en tools ter beschikking stellen van het kenniscentrum van Vlajo, waaronder haar leerquotiënttest (Learnability Quotient) voor het identificeren van het leerprofiel van individuen. Deze test biedt ook tips voor het zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden en aan nieuwe uitdagingen doorheen de volledige professionele loopbaan.

Op Europees niveau is ManpowerGroup ook partner van de finale van de Mini-ondernemingen (JA Europe Company of the Year Competition) die gepromoot wordt door JA Europe. ManpowerGroup is al meer dan 10 jaar partner van JA Worldwide.

 

Vlaanderen bulkt van jong ondernemend talent. Op de schoolbanken herken je jongeren die initiatiefrijk en creatief zijn, die buiten de lijntjes durven kleuren, die kansen zien én grijpen. Alleen komen die jonge entre- én intrapreneurs vaak niet vanzelf bovendrijven. Hun ondernemingszin moet gestimuleerd worden. Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw, kortweg Vlajo, biedt praktijkgerichte onderwijsprogramma’s aan – van in de kleuterklas tot aan de universiteit – om de ondernemingszin bij jongeren te stimuleren en hun ondernemende competenties te ontwikkelen. Met meer dan 116.000 ondernemende jongeren en 7.500 leertrajecten is Vlajo veruit marktleider in Vlaanderen op vlak van ondernemend onderwijs.  www.vlajo.org