Manpower lanceert een eigen mobiel trainingscentrum om het tekort aan technisch talent op te vangen

ManpowerGroup Belgium gaat een partnerschap aan met Vlajo en Les Jeunes Entreprises
8 februari 2018
De Belgische arbeidsmarkt blijft optimistisch
13 maart 2018

Productie-operatoren, elektriciens, elektronici,… al deze technische profielen staan al vele jaren in de lijst van kritieke functies. De federatie van de technologische industrie raamt het aantal vacante jobs die in België in de technische en digitale domeinen moeilijk in te vullen zijn op 30.000. Voortbouwend op het succes, sinds 10 jaar, van zijn Manpower Logistics Academy, heeft Manpower haar eigen mobiel opleidingscentrum voor technische profielen gelanceerd. Een innovatief concept gebaseerd op drie pijlers: de tewerkstelling, de praktische competenties en het partnerschap.

Bij de ontwikkeling van deze nieuwe oplossing wilde Manpower het trainings- en tewerkstellingstraject zo dicht mogelijk benaderen, door de focus op de verwerving van praktische competenties te leggen.

  • Eerste stap: een nauwkeurige selectie van de kandidaten en een grondige analyse van hun motivatie en hun leervermogen. Parallel wordt er gezocht naar bedrijven die een tekort hebben aan technische profielen en bereid zijn om nieuwe medewerkers te integreren zodra het opleidingstraject is voltooid.
  • Tweede stap: een theoretische opleiding via een e-learningsysteem met de nadruk op een validatie van de competenties.
  • Derde stap: een praktische opleiding van 3 weken in een groep van 8 personen, omkaderd door een gespecialiseerde opleider binnen de mobiele unit van Manpower. Deze structuur simuleert echte werksituaties die typisch zijn voor het beroep.
  • Vierde stap: een tewerkstelling op basis van een interim- of vast contract, onder de supervisie van een coach binnen het klantbedrijf om de integratie vlotter te laten verlopen

“Als de technische profielen niet bestaan, moeten ze gecreëerd worden”, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. Met dit nieuwe project van de Technical Academy kunnen we technische beroepen aantrekkelijker maken en de inzetbaarheid van onze kandidaten vergroten, door hun een springplank naar werk te bieden.  Onze rol op de arbeidsmarkt bestaat erin een positieve dynamiek te implementeren die de kandidaat motiveert om de verantwoordelijkheid van zijn opleidingsparcours op zich te nemen. In een markt die gekenmerkt wordt door tekorten moeten de bedrijven ook aanvaarden dat de kandidaten niet vanaf de eerste dag 100% operationeel zijn, maar dat ook zij een rol te spelen hebben in het verbeteren van de kwaliteit van onze technische werkkrachten. ” 

   

 Meer dan een opleiding. Een springplank naar werk.

Het nieuwe opleidingsproject van Manpower is geïnspireerd op de methodologie die gevolgd wordt door de Manpower Logistics Academy.  Het doel is de gemotiveerde kandidaten aan een nieuwe job te helpen. Het is dus meer dan gewoon een opleiding.  In 10 jaar tijd heeft Manpower meer dan 10.000 kandidaten – voornamelijk heftruckchauffeurs – opgeleid om het tekort aan talenten in de logistieke sector het hoofd te bieden. Met een tewerkstellingsgraad van bijna 70% na de opleiding.

Dezelfde aanpak werd dus gevolgd door de Technical Academy met in het begin een grondige screening van het potentieel en het ‘vermogen en de motivatie om te leren’ (‘learnability’) om de kansen dat de kandidaat het opleidingsproject helemaal afwerkt te optimaliseren. Voor deze selectiefase gebruikt Manpower zijn nieuwe test Learnability Quotient  die het leerprofiel van individuen identificeert en hen sensibiliseert met betrekking tot de inzet van de opleiding.

 

 E-learning en mobiele opleidingsunit. Focus op de technische operatoren.

Afhankelijk van de aanvragen van de klanten en van de opportuniteiten zal Manpower lokaal opleidingen organiseren via zijn nieuwe ‘mobiele opleidingsunit’. Zo kunnen op flexibele wijze technische opleidingen op poten worden gezet en kan de overgang tussen theorie, praktijk en tewerkstelling succesvol verlopen. In eerste instantie heeft Manpower de focus op de functie van technische operatoren gelegd. Om de praktische opleiding te kunnen volgen, moet de geselecteerde kandidaat eerst slagen in een kennistest met betrekking tot verschillende domeinen die in de theorie (elektriciteit, mechanica, pneumatica) via e-learning aan bod kwamen. De mobiele unit simuleert echte werksituaties. Na het opleidingstraject zijn de kandidaten in staat om de voornaamste taken ter ondersteuning van een productielijn autonoom uit te voeren: opstarten van de productielijn op basis van schriftelijke procedures, implementering van de acties die ervoor zorgen dat de continuïteit van de lijn gegarandeerd wordt, gevolgd door de kwaliteits- en controleprocedures, probleemoplossingen, onderhoudsoperaties, follow-up van veiligheidsprocedures

 

Opleidingen op maat

Het opleidingsaanbod van de Technical Academy omvat ook oplossingen die bedrijven kunnen inzetten om de competenties van hun technisch vast personeel te ontwikkelen (skilling, upskilling, reskilling). Het doel is maximale flexibiliteit te bieden om opleidingstrajecten met specifieke attesten (BA4/BA5, PLC, VCA, …) op poten te zetten. Afhankelijk van de vraag zal Manpower specifieke opleidingsparcours kunnen implementeren in de domeinen van elektriciteit, elektronica of onderhoud.

 

 

Partnership

Om dit nieuwe project te realiseren, heeft Manpower een partnerschap afgesloten met MaSEOS, een referentie op het vlak van technische opleidingen. Voor een succesvol project is de mobilisering van alle spelers nodig. De Manpower consulenten die de kandidaten selecteren die naar de opleidingen worden gestuurd, de kandidaten die zelf de verantwoordelijkheid nemen om trainingen te volgen , een opleidingsverstrekker die inspeelt op de verwachtingen van de arbeidsmarkt en de klanten die bereid zijn deze net opgeleide kandidaten aan te werven en te coachen.

 

De eerste en zeer bemoedigende resultaten

In het kader van het pilootproject werden in 2017 20 kandidaten opgeleid met een tewerkstellingsgraad van 70%. De laatste opleiding, die in november heeft plaatsgevonden, heeft ervoor gezorgd dat 6 van de 7 personen tewerkgesteld konden worden. In 2018 gaat Manpower in de verschillende provincies van het land een tiental sessies organiseren voor een totaal van 100 kandidaten in de drie gewesten van het land. Een complete projectcyclus van de Manpower Technical Academy duurt 6 weken.

 

Manpower Technical Academy : Inhoud van de opleidingen

Info?  Leen Reyntiens , Project Manager Manpower Talent Academy