Manpower lanceert een eigen mobiel trainingscentrum om het tekort aan technisch talent op te vangen
8 maart 2018
STEP project : Manpower, Groep Intro, Web en Compaan bundelen hun expertise om samen een inclusieve arbeidsmarkt uit te bouwen
27 maart 2018

Volgens de ManpowerGroup Barometer, zou de aanwervingsactiviteit in de loop van het 2e kwartaal van 2018 positief moeten blijven. Op nationaal niveau plant 7% van de 750 Belgische werkgevers die eind januari door ManpowerGroup werden bevraagd, hun personeel tegen eind juni 2018 te consolideren, terwijl slechts 3% een inkrimping van het personeelsbestand voorziet. 87% van de ondervraagde werkgevers verwacht geen wijzigingen in hun loonmassa. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(*) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet –  de positieve waarde van +3. Dat is een status quo ten opzichte van het vorige kwartaal en een stijging van 3 punten in vergelijking met het 2e kwartaal van 2017.

 

 

De Belgische werkgevers blijven voor het vierde opeenvolgende kwartaal even optimistisch“, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “De Nationale Bank van België heeft in zijn jaarrapport de nadruk gelegd op de creatie van 66.000 nieuwe jobs in België in 2017 en deze tendens zou zich moeten doorzetten. Tegelijk stellen we vast dat het aanwerven van talenten steeds moeilijker wordt. Volgens de meest recente cijfers van Eurostat is het aantal vacante jobs in België in drie jaar tijd bijna verdubbeld tot 143.000 eenheden in het 3e kwartaal van 2017. Gezien het tekort aan talent – dat de groei dreigt te vertragen zullen het behoud van personeel, trainingen en het aantrekken van nieuwe talenten in de loop van dit jaar voor de werkgevers prioritair zijn.

 

 Vlaanderen is dynamischer

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal zijn positief in de drie gewesten van het land. In Vlaanderen (+5) wordt de meeste activiteit qua aanwervingen verwacht. De werkgevers melden immers voor het tweede opeenvolgende kwartaal een bemoedigende Nettotewerkstellingsprognose. Ook in Brussel (+3) zijn de rekruteringsplannen positief, terwijl ze in Wallonië (+1) voorzichtiger zijn. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar merken we een verbetering in de drie gewesten.

Sterkste wervingsintenties in zes jaar in de  Maakindustrie en de sector Transport en logistiek

In zes van de 10 bevraagde sectoren plannen de werkgevers in de loop van het volgende kwartaal een uitbreiding van hun personeel. Net als in het vorige kwartaal zijn het de werkgevers uit de sector Elektriciteit, gas en water (+11) die het meeste optimisme aan de dag leggen. De vooruitzichten zijn extra bemoedigend in twee sectoren: de Maakindustrie (+10) en de sector Transport en logistiek (+10) waarin de werkgevers hun sterkste wervingsintenties in 6 jaar laten optekenen.

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn ook gunstig in de sectoren Financiële instellingen/verzekeringen/ vastgoed/diensten (+6), evenals in de Openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/maatschappelijke dienstverlening (+3) en in mindere mate in de sector van de Extractieve industrieën (+2). De vooruitzichten zijn daarentegen onzeker in de sector van de Groot- en detailhandel (0), en licht negatief in drie sectoren: de Horeca (-1), de Landbouw en visserij (-3), de Bouw (-4).

De Nettotewerkstellingsprognose wordt, van het ene tot het andere kwartaal, beter in vijf sectoren en slechter in drie sectoren. Van het ene tot het andere jaar stijgen de wervingsintenties in 7 sectoren.

Meer nieuwe jobs in de grote en middelgrote bedrijven

De werkgevers van de vier bedrijfssegmenten, opgedeeld op basis van de omvang van hun personeelsbestand, anticiperen op een positieve wervingsactiviteit van april tot juni 2018. Het vertrouwen van de werkgevers wordt groter naarmate de omvang van hun personeelsbestand: de Nettotewerkstellingsprognose voor het 2e kwartaal van 2018 bedraagt +2 in de microbedrijven (< 10 werknemers), +9 in de kleine bedrijven (10-49 werknemers), +22 in de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) en +24 in de grote bedrijven (≥ 250 werknemers).

Positieve wervingsintenties in 43 van de 44 bevraagde landen en gebieden

ManpowerGroup heeft in 44 landen en gebieden meer dan 59.000 telefonische enquêtes gevoerd om de personeelsevoluties die verwacht worden voor het 2e kwartaal van 2018 te meten. De enquête werd voor het eerst gevoerd in Kroatië.

  • De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in 43 van de 44 wereldwijd bevraagde landen. Alleen Italië geeft een negatieve Nettotewerkstellingsprognose aan. In vergelijking met het vorige kwartaal stijgen de tewerkstellingsvooruitzichten in 17 van de 43 landen en gebieden, blijven ze stabiel in negen andere landen en dalen ze in de 17 resterende landen. De vergelijking op jaarbasis duidt op een gunstigere situatie met stijgende wervingsintenties in 25 van de 43 landen en gebieden, een stagnering in vijf andere landen en een daling in slechts 13 landen.

 

  • De sterkste en zwakste wervingsintenties: het vertrouwen van de werkgevers is het grootst in Taiwan (+26), Japan (+24), de VS (+18) en Hongarije (+18). De zwakste vooruitzichten worden dan weer opgetekend in De Tsjechische Republiek (+1), Zwitserland (+1) en Italië (-1). De wervingsintenties dalen in Indië, zowel in de vergelijking op kwartaalbasis als op jaarbasis (+16), en blijven stabiel in China (+8).

 

  • In de loop van het eerste kwartaal van 2018 zou het personeelsbestand moeten uitbreiden in 25 van de 26 landen van de regio Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA). Ten opzichte van het vorige kwartaal stijgen de wervingsintenties in 13 landen, terwijl ze in acht landen dalen en niet evolueren in de vier overige landen. Als we op jaarbasis vergelijken, stijgt de Nettotewerkstellingsprognose in 16 landen, loopt ze terug in zes andere landen en blijft ze stabiel in de drie overige. Van de hele EMEA-regio tekenen de werkgevers in Hongarije (+18), Griekenland (+16) en Turkije (+16) voor de hoogste Nettotewerkstellingsprognose. In Nederland (+8) stijgt het vertrouwen van de werkgevers tot het hoogste niveau sinds 2008, terwijl de vooruitzichten in Duitsland (+8) sinds zes jaar niet meer zo optimistisch zijn geweest. Verwacht wordt dat de tewerkstellingssituatie in het Verenigd Koninkrijk (+6) vrij stabiel blijft, terwijl ze in Frankrijk (+4) terug verbetert.  In België (+3) blijven de tewerkstellingsvooruitzichten stabiel.  De Italiaanse werkgevers (-1)geven daarentegen de zwakste vooruitzichten aan voor het 2e kwartaal en de enige negatieve van alle bevraagde landen en gebieden.

 

De resultaten voor de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 12 juni 2018 (3e kwartaal 2018).

(*) Het cijfer van de Nettotewerkstellingsprognose wordt verkregen door het percentage te nemen van de werkgevers die verwachten dat de totale werkgelegenheid zal stijgen en daarvan het percentage af te trekken van de werkgevers die het volgende kwartaal een daling verwachten van de werkgelegenheid in hun onderneming. Het gaat hier dus om een nettosaldo van tewerkstellingsvooruitzichten dat zowel positief als negatief kan zijn. De commentaren zijn gebaseerd op de gegevens na uitzuivering van de seizoenvariaties, in de mate waarin die beschikbaar zijn.

 

Raadpleeg het volledig rapport

Resultaten van de 44 landen en gebieden

 

 

 

Raadpleeg onze infografiek met de samenvatting van de resultaten

Raadpleeg het persbericht

 

 

Over de ManpowerGroup Barometer

De ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten (ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS) voor het 2e kwartaal van 2018 is tussen 17 en 30 januari 2018 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van meer dan 59.000 werkgevers (waarvan 750 in België) uit de openbare sector en de privésector in 44 landen en gebieden.Het doel is de rekruteringsplannen van bedrijven voor het volgende kwartaal te vergelijken met het vorige kwartaal. Alle respondenten hebben op dezelfde vraag geantwoord: “Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal – dus tot het einde van juni 2018 – ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?” Het is het enige onderzoek dat op dergelijke schaal de tewerkstellingsverwachtingen peilt. De enquête is uniek door haar omvang, doel, duur en inhoud. De ManpowerGroup Barometer loopt al meer dan 55 jaar. Het is een van de meest betrouwbare onderzoeken voor de meting van de tewerkstellingsgraad en geldt als een erkende economische indicator.

 

AC