STEP project : Manpower, Groep Intro, Web en Compaan bundelen hun expertise om samen een inclusieve arbeidsmarkt uit te bouwen

De Belgische arbeidsmarkt blijft optimistisch
13 maart 2018
Voor 1 Belgische werkgever op 4 zal de digitalisering een positieve impact hebben op de werkgelegenheid
24 april 2018

Terwijl de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt met de economische groei, blijft  tegelijkertijd een aanzienlijke groep werkzoekenden verstoken van de arbeidsmarkt. Jongeren, ouderen, personen met een arbeidshandicap, vluchtelingen, laag taalvaardigen en langdurig werklozen dreigen de aansluiting te missen. Hoe dit talent toch volop benutten ?  Door de lancering van het STEP project bundelen Manpower, Groep Intro, Web en Compaan hun expertise om samen een  inclusieve arbeidsmarkt  uit te bouwen. Andere en meer innovatieve aanwervingsstrategieën dringen zich hierbij op. STEP zet in op een actieve betrokkenheid van werkzoekenden én werkgevers. 

  • Ondanks de  ‘War for Talent ,  blijft de activiteitsgraad (*) in België met 73,3% onder het Europese gemiddelde (77.5%). Bovendien zijn er sterke regionale verschillen : 75.6% in Vlaanderen, 71.8% in Brussel en 69.8% in Wallonië.
  •  Omwille van objectieve belemmeringen (scholing en ervaring) maar ook meer subjectieve percepties, blijft een aanzienlijke groep van talent ongekend en onbenut op onze arbeidsmarkt.
  •  Zowel werkzoekenden als werkgevers staan soms ver af van de huidige realiteit op de arbeidsmarkt. In het STEP project brengen we beiden actief samen en zetten zowel werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, als werkgevers belangrijke stappen naar elkaar.
  •  Een inclusieve arbeidsmarkt groeit al doende.   Step wil hieraan een actieve bijdrage leveren.

Ongekend en onbenut talent

Bedrijven krijgen het steeds lastiger om geschikt personeel te vinden om de groeiende productie en veelzijdige taken aan te kunnen. Nochtans blijkt uit de werkzaamheidscijfers dat we ook een reserve aan werkzoekenden hebben.

We realiseren ons dat een job veel meer is dan alleen maar een inkomen “, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Wie werkt, hoort erbij. Draagt bij aan de samenleving, wordt gezien en erkend in zijn kwaliteiten. Met dit unieke tewerkstellingsinitiatief en de samenwerking met  Groep Intro vzw , Web vzw en Compaan vzw willen wij vooroordelen wegnemen en werkgevers laten kennismaken met deze onbekende talenten. Het zal hen overtuigen van de meerwaarde van inclusief werken. We moeten dat NU doen, vooraleer de spanning op de arbeidsmarkt de kloof tussen “wie werkt”  en “wie zou kunnen werken” nog verder vergroot.

Met zijn plan voor duurzame ontwikkeling ‘Doing Well by Doing Good‘ wil ManpowerGroup duurzame en kwaliteitsvolle jobs creëren en zo bijdragen tot een betere wereld. Op basis van meer dan 70 jaar ervaring kristalliseerde de wereldwijde HR-specialist zijn MVO-strategie (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) rond drie pijlers: jongeren, opleiding en inclusie op de arbeidsmarkt.

 

Samenwerken doe je niet alleen                                                                                                                                                                

Inclusief werken is daarbij het toverwoord. Groep Intro, Web vzw en Compaan beschikken in Vlaanderen en Brussel over een groot potentieel van werkzoekenden die zij gericht en op maat  coachen voor onze arbeidsmarkt. Manpower beschikt over een groot potentieel aan werkgevers die behoefte hebben aan gepast personeel. De match maken is dan een eerste evidente stap.

Het unieke van het project is dat het daarmee echter niet ophoudt. Tijdens hun uitzendarbeid krijgen de werkzoekenden uit het STEP project extra coaching om zich maximaal te integreren in hun nieuwe werksituatie. Ook de werkgever en zijn specifieke werkvloer krijgen coaching. De uitzendkrachten worden daardoor beter inzetbaar en de kans op een duurzame tewerkstelling stijgt. Het is deze hands-on benadering van zowel kandidaat als werkvloer, die dit project in zijn essentie karakteriseert.

Alle partners uit het project doen dit door hun expertise in coaching en begeleiding samen in te zetten voor zowel werkgevers als werkzoekenden.

Vele werkgevers zullen op deze manier de meerwaarde van het werken met goed gecoacht talent kunnen ervaren.  Inclusieve ondernemingen dragen daardoor niet enkel bij tot het realiseren van hun economische doelstellingen, maar creëren binnen dit project een grote maatschappelijke meerwaarde.

Vicky Coryn, Algemeen Directeur Groep Intro vzw :« Onze ervaring toont dat werkgevers die werk maken van inclusiviteit, vaak één ding gemeen hebben. Ze realiseren zich dat de afstand tot werk niet overbrugd kan worden door de werknemer alleen, maar dat ze  ook zelf actie moeten ondernemen en de werknemer tegemoet treden. Net zo goed als de werknemer, kan ook de werkgever een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Werkgevers die zich dat realiseren hebben de eerste stap al gezet.”

  

 

 

Tijdens het lanceringsevent werd een panelgesprek gevoerd over het thema’ inclusie op de arbeidsmarkt’, met onder andere Fons Leroy, Gedelegeerd Bestuurder VDAB.  Andere  panelleden waren : Paul Verschueren, Directeur Research & Economic Affairs ; Michael Wagemans, managing partner I-Propeller ; Angelo Meuleman, Project manager Inclusion & Mobility @ Taxistop ; Bert Boone, gedelegeerd bestuurder Compaan ; Bien Vanderstappen, directeur Manpower.

 

 

(*) De werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) 2000-2016 geeft het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd weer.

Meer info? Kaat Pauwels via 09 321 82 53 of st**@ma******.be

(klik op de foto om te vergroten)
One Pager – STEP: Tewerkstelling van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt

(klik op de foto om te vergroten)
Aan de slag met inclusiviteit. Onze tips.