Voor 1 Belgische werkgever op 4 zal de digitalisering een positieve impact hebben op de werkgelegenheid

STEP project : Manpower, Groep Intro, Web en Compaan bundelen hun expertise om samen een inclusieve arbeidsmarkt uit te bouwen
27 maart 2018
Wat is de rol van de Data Protection Officer? (GDPR)
15 mei 2018

Wat zal de impact zijn van de digitalisering op de werkgelegenheid?  Welke functies, welke sectoren, welke vaardigheden zullen het meest beïnvloed worden? Hoe individuen begeleiden in deze overgang en hen inzetbaar houden in een wereld die aan een ongezien tempo verandert? Dat zijn de vragen waarop het onderzoek ‘Skills Revolution 2.0’ van ManpowerGroup een antwoord biedt. ManpowerGroup ondervroeg 20.000 werkgevers in 42 landen, waaronder België. In tegenstelling tot wat bepaalde ideeën opriepen, geven de resultaten duidelijk aan dat de match ‘mens-robot’ er niet zal komen.

De eerste grote les: het leeuwendeel van de Belgische werkgevers gaat ervan uit dat de mogelijkheden die de nieuwe technologieën bieden, op korte termijn een netto bijdrage zullen leveren aan de werkgelegenheid. 25% van de in België ondervraagde werkgevers bevestigt immers dat ze van plan zijn hun personeelsbestand de komende twee jaar uit te breiden omwille van de digitale transformatie, terwijl slechts 4% van mening is dat de automatisering in hun bedrijf zal leiden tot een personeelsafname. Voor 66% van de ondervraagde werknemers zullen de nieuwe technologieën geen impact hebben op de omvang van hun personeelsbestand.

We stellen een gelijkaardige trend vast op wereldwijde schaal: 86% van de 20.000 ondervraagde werkgevers (91% in België) bevestigt hun personeelsbestand omwille van de automatisering te willen behouden of uit te breiden. Van de 42 ondervraagde landen overal ter wereld tellen er 34 een groter aantal bedrijven dat ervan overtuigd is dat de nieuwe technologieën een gunstig effect zullen hebben op de werkgelegenheid. De werkgevers die het meest optimistisch staan tegenover de automatisering, zijn gevestigd in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. Bedrijven uit Oost-Europa, Scandinavië en Hongkong tonen zich het meest behoedzaam wat de toekomst betreft.

 

 

De digitalisering kan goed nieuws worden voor de arbeidsmarkt…op voorwaarde dat de uitdaging van de Skills Revolution 2.0 wordt aangegaan

“Dit nieuwe onderzoek van ManpowerGroup doet een ondubbelzinnige vaststelling: de digitalisering is voor de bedrijven niet systematisch synoniem met personeelsafname, ook al varieert de impact fors naargelang de sectoren en de bedrijfsactiviteiten” luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup Belgium. “De automatisering kan op macro-economisch niveau goed nieuws worden voor de arbeidsmarkt. Maar opdat dit ook goed nieuws zou zijn voor de mensen op individueel vlak, zullen zij de nodige vaardigheden moeten verwerven om hun job te bemachtigen of hem te behouden in een omgeving waarin de mens en robots zullen moeten leren samenwerken. Er moet dringend aan een leercultuur worden gebouwd waarin alle spelers – onderwijswereld, bedrijven maar ook individuen – massaal zullen moeten investeren in training en aanpassingsvermogen.

 

Variërende impact afhankelijk van de bedrijfssector

Ook al heeft de digitale transformatie betrekking op alle bedrijfssectoren, toch is de impact ervan niet gelijklopend voor alle functies.

De sector waarin de werkgevers het meest plannen te werven, is de IT-sector, wat geen verrassing is: 14% van de werkgevers wereldwijd denkt eraan hun personeelsbestand in deze functie uit te breiden, om hun digitale transformatie verder te zetten of zelfs sneller te laten verlopen. De functie klantrelatie (front office) heeft ook een mooie toekomst voor zich, onder andere dankzij de e-commerce en de virtualisering van de commerciële contacten: 15% van de werkgevers plant medewerkers te werven voor deze functies.

De administratieve functies, daarentegen, kennen naar verwachting de grootste personeelsafname (netto afname van -7%,) omwille van de automatisering van de voornaamste routinetaken die minder voor toegevoegde waarde zorgen. De meest gecontrasteerde intenties (netto afname van -5%) betreffen de fabricage-productiefuncties: 24% van de werkgevers plant hun personeelstand uit te breiden en 19% plant een personeelsafname. “De meeste verwarring zal zich naar verwachting in de industrie voordoen. Bepaalde vaardigheden steken de kop op terwijl andere achterhaald zijn. De robotisering zal de organisatiemethodes en de banen herdefiniëren voegt Philippe Lacroix eraan toe.

 

De soft skills zijn prioritair

Volgens het World Economic Forum zal 35% van de vaardigheden in alle functies en bedrijfssectoren tegen 2020 achterhaald zijn. Dit versneld achterhaald zijn van functies op grote schaal vereist een groter vermogen om de vaardigheden te voorzien die het bedrijf nodig zal hebben en om de individuen te begeleiden in de verandering en in de ontwikkeling van deze vaardigheden.

Vandaag is het zeker niet de bedoeling om mens en technologie tegen elkaar op te zetten, maar beide zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen, om de lopende transformatie efficiënt te sturen. Daarom zijn de bedrijven voortaan in de eerste plaats op zoek naar ‘menselijke’ kwaliteiten: communicatie, creativiteit, maar ook empathie of samenwerkingsvermogen.

Het zijn dus de soft skills die centraal komen te staan. Zij zorgen immers voor het beste gebruik van de nieuwe technologieën door soft skills en de technische en digitale knowhow te combineren. In België geven de werkgevers in de eerste plaats de voorkeur aan samenwerking (75%), probleemoplossing (64%), klantenservice (64%), organisatie (60%). De enquête van ManpowerGroup toont aan dat deze soft skills ook het moeilijkst te vinden zijn, en dan vooral probleemoplossing (48%), organisatie (40%) en communicatie (31%).

Philippe Lacroix: “In deze nieuwe digitale wereld zal succes niet per se meer afhangen van een diploma maar zal het gebaseerd zijn op een mix van vaardigheden die het mogelijk maakt om voordeel te halen uit de technologie. En om deze talenten op te diepen, zal de rekruteerder minder kijken naar wat je al hebt maar eerder naar je vermogen en je motivatie om te leren, door de vereiste menselijke kwaliteiten aan te tonen.

 In haar rapport ‘Skills Revolution 2.0’ geeft ManpowerGroup advies en stelt ze nieuwe hulpmiddelen ter beschikking om de werkgevers in staat te stellen hun HR-strategie in het licht van deze digitale transformatie dynamisch te maken. De nadruk moet worden gelegd op de voorziening van de gezochte vaardigheden en de implementering van reskillingprogramma’s die de werknemers de mogelijkheid bieden om van traditionele vaardigheden over te schakelen naar de gevraagde digitale vaardigheden. Andere grote uitdaging: de opkomst van een nieuw type leider, de digitale leiders die organisaties sneller kunnen laten presteren in een omgeving die voortdurend verstoord wordt.

 

2 ManpowerGroup tools om klaar te zijn voor de Skills Revolution 2.0

 

 

LQ – Learnability Quotient –  Wat zegt je LQ over jou? Klik hier

Je Learnability Quotient, of LQ, geeft aan welke stijl jij gebruikt om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden en uitgagingen gedurende je loopbaan.

 

 


DigiQuotient –  Wat zegt je DigiQuotient over jou? Klik hier

De DigiQuotient bepaalt in welke mate managers en leiders de transformatie in het bedrijf de baas kunnen en hun managementstijl kunnen aanpassen aan de toekomst van de arbeidsmarkt.

 

 

Over de enquête

Skills Revolution 2.0  ‘Robots  Need Not Apply : menselijke oplossingen voor de Skills Revolution

ManpowerGroup gaf Infocorp de opdracht een kwantitatief onderzoek te doen in oktober 2017. Dit onderzoek vond plaats onder 19.718 werkgevers, actief in zes economische sectoren [bedrijfstakken] in 42 landen. Het onderzoek werd uitgevoerd in Argentinië, Australië, België, Brazilië, Bulgarije, Canada, China, Colombia, Costa Rica, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Guatemala, Hongkong, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Singapore, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland, Taiwan, Turkije, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. De wereldwijde uitkomsten van dit onderzoek komen grotendeels overeen met de Europese. In Europa (EMEA) werden 5.659 werkgevers ondervraagd. De data-analyse werd uitgevoerd door Reputation Leaders. Klik hier.

 

 

 

We ondervroegen hen over :

* De impact die zij de komende twee jaar verwachten van automatisering op het personeelsbestand

* De functies in hun organisaties die het meest door automatisering geraakt worden

* De persoonlijke vaardigheden die zij het belangrijkst vinden en het meest schaars zijn