België stijgt vijf plaatsen in de ManpowerGroup 2023 Total Workforce Index™

Alexandra Lammens wordt benoemd tot Financieel Directeur bij ManpowerGroup BeLux
11 januari 2024
Werkgevers in België verwachten vertraging van hun aanwervingsactiviteiten in het tweede kwartaal van 2024
12 maart 2024

Ons land bevindt zich op de 50e plaats van 64 landen wereldwijd en op de 27e plaats van 33 landen in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika).

 

 

ManpowerGroup publiceert voor de tiende keer zijn wereldwijde ranglijst van arbeid (Total Workforce Index™). Deze index evalueert de marktomstandigheden voor het werven, aantrekken en behouden van zowel vaste als flexibele medewerkers in 64 landen over de hele wereld. Om dit te bereiken hebben de experts van ManpowerGroup 200 relevante factoren voor de arbeidsmarkt grondig doorgespit, verdeeld over vier categorieën: beschikbaarheid van competenties, arbeidskost, het wettelijk kader en productiviteit. Voor 2023 heeft België zich wereldwijd opgewerkt naar de 50e plaats (van de 64 landen) en naar de 27e plaats (van de 33 landen) in de EMEA-regio. In vergelijking met de vorige editie betekent dit een vooruitgang van 5 plaatsen wereldwijd en 1 plaats op regionaal niveau.

 

 

Op globaal niveau staan voor 2023 de Verenigde Staten, Singapore en Canada bovenaan de ManpowerGroup-ranglijst. Op Europees niveau worden de bovenste drie plaatsen ingenomen door Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Omgekeerd nemen Nicaragua, Honduras en Bolivia de laatste drie wereldwijde posities in. Op Europees niveau bevinden zich onderaan Turkije, Griekenland en Slowakije.

 

In vergelijking met andere Europese landen bevindt België zich op de 50e plaats wereldwijd, ver achter Ierland (6e), het Verenigd Koninkrijk (7e), Zwitserland (10e), Estland (13e), Nederland (14e), Noorwegen (15e) en Italië (35e), maar in de voetsporen van Polen (40e), Duitsland (42e), Frankrijk (43e), het Groothertogdom Luxemburg (46e) en Spanje (47e). Slechts vijf Europese arbeidsmarkten zijn minder aantrekkelijk dan België: Roemenië (54e), Servië (55e), Turkije (56e), Griekenland (57e) en Slowakije (58e).

 

Ondanks de vooruitgang die ons land heeft geboekt in onze recente wereldwijde arbeidsranglijst, kunnen we niet tevreden zijn met de algemene prestaties van onze arbeidsmarkt”, zegt Sébastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux.  “Net als in de vorige edities benadrukt ons rapport opnieuw hoezeer de arbeidskosten een belangrijke handicap blijven bij de beoordeling van het concurrentievermogen van de Belgische arbeidsmarkt door Belgische en buitenlandse investeerders. Voor dit criterium staat ons land op de 62e plaats van de 64. Hoewel ons land positieve prestaties liet zien op het gebied van de beschikbaarheid en kwaliteit van arbeidskrachten, evenals productiviteit, bleek dit onvoldoende om de lagere scores voor arbeidskosten en het nog steeds strengere regelgevende kader te compenseren in vergelijking met de meeste andere onderzochte landen.”

 

 

 

Sterke en zwakke punten van België

Door de vergrijzing wordt de beschikbaarheid van de beroepsbevolking steeds belangrijker. Daarom heeft ManpowerGroup het gewicht van de Generation Z- en Millennialpopulaties in zijn analyse verhoogd om deze ontwikkeling te weerspiegelen. Dit jaar meet de studie ook de beschikbaarheid van hooggekwalificeerde werknemers door ze te correleren met leeftijd.

 

België behaalde uiteenlopende scores op de 4 onderzochte criteria: een zeer goede 16e plaats voor de beschikbaarheid van arbeidskrachten (12e plaats in de EMEA-regio), een goede prestatie op het vlak van productiviteit (28e plaats wereldwijd en 14e plaats in de EMEA-regio); anderzijds blijft ons land duidelijk achter op het vlak van een te rigide wettelijke kader (50e plaats wereldwijd en 30e plaats in de EMEA-regio) en vooral op het vlak van arbeidskosten (62e plaats wereldwijd en 31e plaats in de EMEA-regio).

 

Verder is het vermeldenswaardig dat ons land op de 24e plaats staat wat betreft telewerken. Dit criterium evalueert verschillende aspecten van telewerken, zoals het aantal mensen dat op afstand kan werken, de toegang tot technologie, de prestaties van communicatiemiddelen, de beheersing van cyberveiligheidsrisico’s, de efficiëntie van online overheidsdiensten, regelgevingsaspecten en de menselijke dimensie (toegang tot kinderopvang).

 

Een van de sterke punten van België is volgens het ManpowerGroup-rapport de kwaliteit van onze beroepsbevolking, waarbij 49,83% hooggekwalificeerd is en 60% vloeiend Engels spreekt. Bovendien behaalt ons land de tiende positie op het gebied van gendergelijkheid (onder 146 landen) en scoort het opmerkelijk goed met een eerste plaats op het criterium van cyberbeveiliging.

 

 

 

Belangrijkste uitdagingen voor de arbeidsmarkten wereldwijd

In het rapport identificeert ManpowerGroup 5 grote uitdagingen voor arbeidsmarkten wereldwijd:

  1. In een omgeving vol onzekerheid is personeelsplanning moeilijker dan ooit. Het huidige zakelijke landschap is nog nooit zo volatiel geweest. Toenemende kostendruk, onvoorspelbare wisselkoersen en inflatie, voortdurende verstoringen van de toeleveringsketen en een fluctuerende consumentenvraag hebben personeelsplanning moeilijker dan ooit gemaakt.

 

  1. Aanhoudende tekorten aan talent – 74% in België en 75% wereldwijd – blijven werkgevers verhinderen om cruciale functies in te vullen en dreigen de ontwikkeling en groei van hun bedrijf te ondermijnen.

 

  1.  De complexe geopolitieke context heeft een drastische impact op de wereldwijde arbeidsmarkt. De impact van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft de wereldeconomie en bijgevolg de wereldwijde arbeidsmarkt drastisch beïnvloed. De aanval van Hamas op Israël en de daaropvolgende oorlog zou soortgelijke gevolgen kunnen hebben voor de beroepsbevolking, gezien het strategische belang van de regio voor de internationale handel.

 

  1. De wereldwijde vraag naar cyberbeveiligingstalent en -infrastructuur groeit door de escalatie van digitale bedreigingen en de toename van het aanvalsoppervlak, d.w.z. alle plaatsen waar een bedrijf kwetsbaar is voor een cyberaanval. Banen op het gebied van cyberbeveiliging zijn moeilijk in te vullen, net als veel andere functies op alle vaardigheidsniveaus.

 

  1. Vormen van werken op afstand of hybride werken blijven zich ontwikkelen, terwijl werknemers meer flexibiliteit willen om te kiezen waar en wanneer ze werken.

Principaux défis à relever sur les marchés du travail au niveau mondial

 

Een strategische tool

Met de Total Workforce Index kan de afdeling ManpowerGroup Talent Solutions bedrijven bijstaan in hun strategische beslissingen door objectief de gunstigste voorwaarden voor het beheer van hun talent in kaart te brengen. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van resourceplanning, investerings-, expansie-, fusie- en overnameprogramma’s of de implementering van nieuwe organisatiemodellen of kostenverlagingsprogramma’s.

 

*********

 

Over Total Workforce Index™

L’indice mondial de la main d’œuvre de ManpowerGroup – Total Workforce Index™ (TWI) – apporte une mesure de la performance de la main-d’œuvre sur un marché spécifique. Il s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et sur une formule de calcul unique qui permet d’analyser plus de 200 critères dans 4 catégories : la disponibilité des compétences, le coût du travail, le cadre règlementaire et la productivité. Il s’agit d’informations publiées par des organismes internationaux comme la Banque Mondiale, l’OCDE ou le Forum économique mondial, ou de données collectées par ManpowerGroup au niveau mondial.  Concrètement, le Total Workforce Index mesure l’attractivité des marchés du travail et de la main d’œuvre de 63 pays à travers le monde, en examinant les conditions d’embauche, de gestion, de développement et de rétention des talents (fixes et flexibles) dont les entreprises ont besoin pour assurer leur croissance. Le pays obtenant le score le plus élevé sur cet index est celui qui possède le marché du travail le plus attractif.

 

De wereldwijde index van de arbeidskrachten van ManpowerGroup – Total Workforce Index™ (TWI) – is een maatstaf van de prestaties van de arbeidskrachten in een specifieke markt. Deze index is gebaseerd op een rigoureuze methodologie en een unieke berekeningsformule die de analyse van meer dan 200 criteria mogelijk maakt binnen vier categorieën: de beschikbaarheid van arbeid, de arbeidskost, het wettelijk kader en de productiviteit. Het gaat om informatie gepubliceerd door internationale organisaties zoals de Wereldbank, de OESO of het World Economic Forum, of om gegevens die wereldwijd werden verzameld door ManpowerGroup. Concreet meet de Total Workforce Index™ de aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkten en de arbeidskrachten in 63 landen wereldwijd. Daartoe analyseert het de aanwervingsvoorwaarden, de aantrekking, de ontwikkeling en het behoud van het (vast en flexibel) talent dat bedrijven nodig hebben om te groeien. Het land met de hoogste score op deze index wordt beschouwd als het land met de meest aantrekkelijke arbeidsmarkt.

 

 

  • Beschikbaarheid van arbeidskrachten meet de relatieve vergelijking van de huidige geschoolde beroepsbevolking en de waarschijnlijke duurzaamheid van die beroepsbevolking op basis van demografische trends, zoals leeftijd en instroom van immigranten. Markten die gunstig scoren in de categorie Beschikbaarheid hebben een hoge beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten, arbeidsparticipatie, genderparticipatie, mogelijkheden om op afstand te werken en toegang tot talent op afstand.

 

  • Arbeidskost meet de relatieve vergelijking van lonen, secundaire arbeidsvoorwaarden, belastingen en operationele statistieken om potentiële mogelijkheden te suggereren om de totale kosten te maximaliseren (kostenefficiëntie).
  • Wettelijke kader meet de relatieve vergelijking van hoe beperkend de voorwaarden en praktijken zijn voor het aantrekken van personeel op basis van een standaard HR-regelgeving.
  • Productiviteit meet de relatieve potentiële productiviteit van een personeelsbestand op basis van het aantal uren dat een werkgever een werknemer kan compenseren tegen het basisloon.
  •  

VISIT OUR TOTAL WORKFORCE INDEXWEBSITE

 

TOTAL WORKFORCE INDEX  : GLOBAL REPORT

Market Profile Belgium

Total Workforce Index Glossary