De Belgische werkgevers zijn van plan om in het vierde kwartaal personeel aan te werven… maar zullen ze kandidaten vinden?

Soft skills in de kijker in de Europese finale van de mini-ondernemingen in Belgrado #CoYC18
18 juli 2018
#OnePager : Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid (nieuwe regels – 01.10.2018)
17 september 2018

Volgens de ManpowerGroup Barometer die vandaag werd gepubliceerd, zou het klimaat op de arbeidsmarkt in de loop van het 4e kwartaal van 2018 gunstig moeten blijven. Van de 750 Belgische werkgevers die eind juli door ManpowerGroup werden bevraagd, plant 8% hun personeel tegen het einde van het jaar uit te breiden, terwijl slechts 2% een inkrimping van het personeelsbestand voorziet. 87% van hen voorzien geen wijzigingen. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(*) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet –  de bemoedigende waarde van +6, de hoogste waarde sinds het 1e kwartaal van 2017. Dit is een stijging van 2 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en van 3 punten in vergelijking met het 4e kwartaal 2017.

 

 

De Belgische werkgevers behouden de intentie om het personeelsbestand in het vierde kwartaal uit te breiden.“, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Deze positieve trend is aanwezig in de drie gewesten van het land en in zo goed als alle bedrijfssectoren. De uitdaging zal echter zijn de gezochte kandidaten te vinden terwijl meer dan één Belgische werkgever op drie geconfronteerd  blijft met het tekort aan talent.(*)  De vraag zal zijn of de 28 maatregelen van de ‘jobs deals’ die door de federale regering werden geïmplementeerd, en de maatregelen die getroffen werden in elk van de gewesten, de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zullen kunnen verkleinen. Toch kunnen we, als we realistisch zijn, een nog fellere talentenoorlog verwachten in tal van sectoren. We stellen op het terrein overigens vast dat de kandidaten meer aanbiedingen krijgen dan vroeger, waardoor de werkgevers niet alleen moeten werken aan hun aantrekkingskracht maar ook sneller beslissingen tijdens hun rekruteringsproces moeten nemen.”

  

 

Optimisme in de drie gewesten

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal zijn positief in de drie gewesten van het land. In Brussel (+7) zou de wervingsactiviteit het grootst moeten zijn, met een Nettotewerkstellingsprognose die met 2 punten gestegen is ten opzichte van het vorige kwartaal en het 4e kwartaal van vorig jaar. Ook de Waalse werkgevers (+6) tonen zich optimistisch en geven hun hoogste wervingsintenties aan sinds het 2e kwartaal 2016. In Vlaanderen blijft het vertrouwen van de werkgevers vrij stabiel, met een Nettotewerkstellingsprognose (+5) die met één punt gestegen is ten opzichte van het vorige kwartaal.

Tal van tewerkstellingsopportuniteiten in de sectoren Bouw, Financiën en diensten en Maakindustrie

In negen van de 10 bevraagde sectoren plannen de werkgevers een wervingsactiviteit in de loop van het vierde kwartaal. De werkzoekenden zouden voordeel moeten kunnen halen uit tal van opportuniteiten in de sector Bouw (+9, de meest optimistische Nettotewerkstellingsprognose sinds het 4e kwartaal 2017) en in de sector Financiën, verzekeringen, vastgoed en diensten (+9, de hoogste Nettotewerkstellingsprognose sinds het 1e kwartaal 2017). De tewerkstellingsvooruitzichten zijn ook bemoedigend in de sectoren Maakindustrie (+8), Landbouw en visserij (+8) en in de Horeca (+7, de hoogste waarde sinds het 3e kwartaal 2016). De wervingsintenties zijn eveneens positief in de sectoren Extractieve industrieën (+6), Transport en logistiek (+5) en de Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+4). Net als in de vier vorige kwartalen zijn de werkgevers in de sector Groot- en detailhandel (+1) heel wat voorzichtiger, terwijl de werkgevers in de sector Elektriciteit, gas en water als enigen zeer licht negatieve wervingsintenties (-1) aangeven.

De Nettotewerkstellingsprognose wordt, van het ene tot het andere kwartaal, beter in zes sectoren en slechter in drie sectoren. Van het ene tot het andere jaar stijgen de wervingsintenties ook in zes sectoren.

 

Meer jobs in de grote en middelgrote bedrijven

.De werkgevers van de vier bedrijfssegmenten, opgedeeld op basis van de omvang van hun personeelsbestand, anticiperen op een positieve wervingsactiviteit van september tot december 2018. De werkgevers van de grote bedrijven (≥ 250 werknemers) en de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) geven de hoogste Nettotewerkstellingsprognose (respectievelijk +25 en +24) aan. Meer dan één werkgever op vier uit het segment van de grote bedrijven en bijna één werkgever op vier uit het segment van de middelgrote bedrijven plant zijn personeelsbestand tegen het einde van het jaar uit te breiden.  Ook in het segment van de kleine bedrijven (10-49 werknemers) zijn de prognoses gunstig met een Nettotewerkstellingsprognose van +13. Ze zijn echter gematigder bij de microbedrijven (< 10 werknemers) met een Nettotewerkstellingsprognose van +4.

 

Positieve wervingsintenties in 43 van de 44 bevraagde landen en gebieden

ManpowerGroup heeft in 44 landen en gebieden meer dan 59.000 telefonische enquêtes gevoerd om de personeelsevoluties die verwacht worden voor het 4e kwartaal van 2018 te meten (***).

  • De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in 43 van de 44 wereldwijd bevraagde landen. Alleen Zwitserland geeft een negatieve Nettotewerkstellingsprognose aan. In vergelijking met het vorige kwartaal stijgen de tewerkstellingsvooruitzichten in 22 van de 44 landen en gebieden, blijven ze stabiel in acht andere landen en dalen ze in de 14 resterende landen. In vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar zijn de wervingsintenties hoger in 23 landen en gebieden, stagneren ze in zeven andere landen en dalen ze in 13 landen.

 

  • De sterkste en zwakste wervingsintenties: Het vertrouwen van de werkgevers is het grootst in Japan (+26), Taiwan (+21), de VS, Roemenië en Slovenië (alle drie +19). De zwakste vooruitzichten worden dan weer opgetekend in Zwitserland (-2), Argentinië (+2), Frankrijk (+2) en Italië (+2). In India (+13) worden de zwakste wervingsintenties sinds 2005 opgetekend, terwijl ze vrij gematigd blijven in China (+6).

 

  • In de regio Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA) plannen de werkgevers in 25 van de 26 bevraagde landen een personeelsuitbreiding tegen het einde van het jaar 2018. Ten opzichte van het vorige kwartaal stijgen de wervingsintenties in 11 landen, terwijl ze in negen landen dalen en niet evolueren in de zes laatste landen. Als we op jaarbasis vergelijken, stijgt de Nettotewerkstellingsprognose in 13 landen, loopt ze terug in zeven andere landen en blijft ze stabiel in de vijf overige. Van de hele EMEA-regio verwachten de werkgevers in Roemenië (+19), Slovenië (+19) en Hongarije (+18) de meest positieve Nettotewerkstellingsvooruitzichten. In Duitsland (+10) bereiken de wervingsintenties hun hoogste niveau sinds zeven jaar, terwijl de positieve tendens van de twee vorige kwartalen zich in Nederland (+6) verderzet. In de context van de Brexit blijven de tewerkstellingsvooruitzichten in het Verenigd Koninkrijk stabiel (+4). In Frankrijk (+2) is de Nettotewerkstellingsprognose licht gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal en in vergelijking met vorig jaar. Tot slot blijven de tewerkstellingsvooruitzichten licht positief in Italië (+1), terwijl de Zwitserse werkgevers (-2) de laagste en de enige negatieve wervingsintenties van alle bevraagde landen aangeven

De resultaten voor de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 11 december 2018 (1ste kwartaal 2019).

 (*) Het cijfer van de Nettotewerkstellingsprognose wordt verkregen door het percentage te nemen van de werkgevers die verwachten dat de totale werkgelegenheid zal stijgen en daarvan het percentage af te trekken van de werkgevers die het volgende kwartaal een daling verwachten van de werkgelegenheid in hun onderneming. Het gaat hier dus om een nettosaldo van tewerkstellingsvooruitzichten dat zowel positief als negatief kan zijn. De commentaren zijn gebaseerd op de gegevens na uitzuivering van de seizoenvariaties, in de mate waarin die beschikbaar zijn.

 (**) ManpowerGroup-enquête over het tekort aan talent (2018)

 (***) Aangezien Kroatië pas sinds het 2e kwartaal 2018 deelneemt aan de enquête, is het nog niet mogelijk om een ​​jaarlijkse vergelijking te maken..

 

 

Raadpleeg het volledig rapport (in het Engels)

Resultaten van de 44 landen en gebieden hier.

 

 

 

 

Raadpleeg onze  infografiek met een samenvatting van de resultaten

Raadpleeg het persbericht

 

 

 

 

 

Raadpleeg onze infografiek met de resultaten wereldwijd

Voorstelling van de Barometer

De ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten (ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS) voor het 4e kwartaal van 2018 is tussen 18 en 31 juli 2018 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van meer dan 59.000 werkgevers (waarvan 750 in België) uit de openbare sector en de privésector in 44 landen en gebieden. Het doel is de rekruteringsplannen van bedrijven voor het volgende kwartaal te vergelijken met het vorige kwartaal. Alle respondenten hebben op dezelfde vraag geantwoord: “Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal – dus tot het einde van december 2018 – ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?” Het is het enige onderzoek dat op dergelijke schaal de tewerkstellingsverwachtingen peilt. De enquête is uniek door haar omvang, doel, duur en inhoud. De ManpowerGroup Barometer loopt al meer dan 55 jaar. Het is een van de meest betrouwbare onderzoeken voor de meting van de tewerkstellingsgraad en geldt als een erkende economische indicator.