#HRExcellenceAwards 2018: and the winner is…. Manpower Belgium ‘Best Staffing, Sourcing & Contingent Workforce Management Company
16 november 2018
Belgische werkgevers optimistisch voor de start van 2019
11 december 2018

De digitale revolutie en de mondialisering hebben ervoor gezorgd dat innovatie meer dan ooit nodig is. En toch roept deze term nog te vaak het beeld op van wetenschappers en ondernemers die revolutionaire ideeën uitvinden. Deze term moet vandaag worden verstaan in een veel bredere zin dan die van een gewone technologische disruptie. Innovatie moet niet meer worden gezien als het domein van één enkele bedrijfsafdeling of van een aantal ‘high potentials’. Integendeel, echte innovatie is open, transparant en collaboratief: het is een cultuur. Manpower heeft de 9 kenmerken van innovatie geïdentificeerd.

Nieuwe ideeën genereren, streven naar een continue verbetering van de processen of naar het vernieuwen van producten en diensten… innovatie is vandaag de dag een proces met meerdere facetten, een manier van omgaan met veranderingen en mutaties van de omgeving. Wat het personeel betreft, is het ook een mindset, die alle lagen van de organisatie moet doordringen. Kortom, innovatie wordt opgevat als een algemene meerwaardecultuur. Een meerwaarde die duurzaam moet zijn.

“Vandaag de dag hangt het succes van de organisaties meer af van hun capaciteit om te innoveren en van de competenties van het personeel, dan van het kapitaal of van de materiële activa,” zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Een innovatiecultuur implementeren is een kritische investering om de toekomst van elk bedrijf te verzekeren. Om hiertoe te komen, moet er vertrouwd worden op een nieuw type van leider. Een leider die de rol van facilitator (enabler) op zich kan nemen, waardoor verandering mogelijk wordt.”

 De 9 innovatie-indicatoren in een bedrijf

Hoe weet men dat de bedrijfscultuur een klimaat creëert dat bevorderlijk is voor innovatie? Organisaties die deze diepgaande verandering met succes hebben gestuurd, hebben binnen hun teams allemaal bepaalde kenmerken en kwaliteiten kunnen identificeren en cultiveren, ongeacht hun bedrijfsactiviteit. ManpowerGroup heeft negen indicatoren geïdentificeerd die de gemeenschappelijke basis vormen van deze innovatiecultuur: experimenteren, vertrouwen, durf, collectiviteit, diversiteit, volharding, nieuwsgierigheid, communicatie en leergierigheid. Op basis van deze indicatoren kan gemeten worden hoe rijp een organisatie is op het vlak van innovatie.

 

Een nieuwe leidersstijl voor het digitale tijdperk

De overtuiging dat innovatie neerkomt op een flits van genialiteit zou kunnen voorkomen dat de juiste strategie wordt geïmplementeerd. Disruptieve innovaties zijn soms de vrucht van de geest of de creativiteit van een geweldige en opmerkelijke leider… Maar op het vlak van innovatie moeten de leiders van het digitale tijdperk in de eerste plaats een houding van facilitator (enabler) aannemen.

Collaboratief en transversaal werk mogelijk maken, het nemen van risico’s bevorderen, ruimte laten voor fouten en experimenten, enz.: voor de meeste bedrijven gaat het om een ware culturele revolutie. Een revolutie die moet worden gedragen door het management. Hoe medewerkers identificeren die over het potentieel beschikken om deze verandering in goede banen te leiden en andere medewerkers mee betrekken?

Het potentieel identificeren

De identificatie van het potentieel en van de competenties, met name de ‘soft skills‘, is dus een grote uitdaging voor de bedrijven die tot een innovatiecultuur willen komen. Vandaag de dag zijn de evaluatietechnieken sterk geëvolueerd. Bepaalde (gedragsmatige) competenties kunnen op een efficiëntere manier worden gelokaliseerd en tegelijk kunnen er nieuwe worden geïdentificeerd. Het DigiQuotient, aangeboden door ManpowerGroup, is daar een voorbeeld van. “Door een HR-management te implementeren dat gebaseerd is op het beheer van talenten, is het niet altijd nodig om de leiders die u nodig hebt extern te gaan zoeken: deze leiders zijn er vaak al, in de zeer nabije omgeving!” besluit Philippe Lacroix.

 

 

Volgens een enquête van ManpowerGroup zijn bijna 9 op de 10 HR-managers van mening dat leiders binnen hun organisatie niet over de nodige leiderschapstalenten beschikken om de digitale transformatie het hoofd te bieden. ManpowerGroup heeft een online test ontwikkeld – de DigiQuotient – waarmee managers en leiders kunnen bepalen in welke mate ze de transformatie in het bedrijf de baas kunnen en hun managementstijl kunnen aanpassen aan de toekomst van de arbeidsmarkt.  De test is gebaseerd op verschillende onderzoeken met betrekking tot de digitale transformatie. Hij bestaat uit 34 vragen en rangschikt individuen volgens 8 specifieke typologieën: De ‘Teamspeler’, De ‘Visionair’, De ‘Consensusbouwer’, ‘De Pionier’, De ‘Ontwerper’, De ‘Empathicus’, de ‘Non-Conformist’ en de ‘Transformator’. Bovenop een beschrijving van zijn profiel en van zijn associatie met een bekende leider (Marc Zuckerberg, Paus Franciscus, Angela Merkel, Angela Jolie of Lady Gaga…) krijgt elke deelnemer tips in drie domeinen: de prestatieversnelling, de uitrol van talent en de leiderschapscapaciteit.

 

Meer info op onze global website manpowergroup.com