Belgische werkgevers optimistisch voor de start van 2019

Is uw bedrijf klaar voor innovatie?
28 november 2018
ManpowerGroup stelt 15 nieuwe trends van de arbeidsmarkt (The Human Age) voor op het 49e Wereld Economisch Forum in Davos
24 januari 2019

Volgens de ManpowerGroup Barometer die vandaag werd gepubliceerd, zou de wervingsactiviteit in de loop van het 1e kwartaal van 2019 hetzelfde tempo moeten aanhouden. 8% van de 752 Belgische werkgevers die eind oktober door ManpowerGroup werden bevraagd, plant immers hun personeel tegen eind maart 2019 uit te breiden, terwijl slechts 3% een inkrimping van het personeelsbestand voorziet. 86% van hen voorzien geen wijzigingen. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(*) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet –  de optimistische waarde van +6. Dat is dezelfde waarde als in het vorige kwartaal. Dit is een stijging van 3 punten ten opzichte van het 1e kwartaal van 2018.

 

 

Onze barometer geeft voor het 7e kwartaal op rij een positieve waarde aan en de wervingsintenties van de werkgevers werden geconcretiseerd door aanwervingen gedurende het hele jaar 2018, voornamelijk in de privésector”, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “De wervingsmarkt wordt steeds dynamischer terwijl de uitzendmarkt een lichte daling kent. Omdat werkgevers moeilijkheden ondervinden bij het aanwerven door het tekort aan werkkrachten, zijn ze sneller bereid om arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur aan te bieden en op die manier de talenten te strikken die ze nodig hebben.” Volgens Philippe Lacroix kan men in de toekomst echter beter voorzichtig zijn: Deze optimistische prognoses kunnen snel weer de kop worden ingedrukt door de geopolitieke onzekerheden, of het nu gaat om door de evolutie van de politieke situatie in België, de Brexit of het economische klimaat in het algemeen.”

 

Optimisme in de drie gewesten

 

 

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal zijn positief in de drie gewesten van het land. De wervingsactiviteit zou in Vlaanderen (+6) intenser moeten zijn dan in Brussel (+3) en in Wallonië (+3). In deze twee laatste gewesten dalen de wervingsintenties immers 3 punten ten opzichte van het vorige kwartaal.

Positieve vooruitzichten in alle 10 bevraagde sectoren

 

 

De werkgevers van alle 10 bevraagde sectoren plannen nieuwe jobs te creëren in de eerste drie maanden van 2019. De meest optimistische vooruitzichten worden opgetekend in de sector van de Extractieve industrieën. Deze heeft de hoogste waarde sinds meer dan 7 jaar (+12). De analyse van de resultaten duidt op bemoedigende wervingsintenties in meerdere kernsectoren, zoals de Bouw (+9), Transport en logistiek (+7), Financiën, verzekeringen, vastgoed en diensten (+6) en de Horeca (+5).  De tewerkstellings-vooruitzichten zijn dan weer gematigder in de Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+4), Maakindustrie (+2) of Handel (+2).

De Nettotewerkstellingsprognose wordt, van het ene tot het andere kwartaal, beter in 4 sectoren en slechter in vijf sectoren. Van het ene tot het andere jaar stijgen de wervingsintenties ook in acht sectoren.

 

Aanwervingen op het oog in de grote en middelgrote bedrijven

 

 

De werkgevers van de vier bedrijfssegmenten, opgedeeld op basis van de omvang van hun personeelsbestand, anticiperen op een positieve wervingsactiviteit van januari tot maart 2019. De werkgevers van de grote bedrijven (≥ 250 werknemers) en de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) geven de hoogste Nettotewerkstellingsprognose (respectievelijk +28 en +24) aan. De wervingsintenties zijn voorzichtiger in de segmenten van de kleine ondernemingen (10-49 werknemers en de microbedrijven (< 10 werknemers), met Nettotewerkstellingsprognoses van +3 en +4.

 

Positieve wervingsintenties in 43 van de 44 bevraagde landen en gebieden

ManpowerGroup heeft in 44 landen en gebieden meer dan 60.000 telefonische enquêtes gevoerd om de personeelsevoluties die verwacht worden voor het 1e kwartaal van 2019 te meten (**).

  • De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in 43 van de 44 wereldwijd bevraagde landen. Alleen Argentinië (-4) geeft een negatieve Nettotewerkstellingsprognose aan. In vergelijking met het vorige kwartaal stijgen de tewerkstellingsvooruitzichten in 16 van de 44 landen en gebieden, blijven ze stabiel in vijf andere landen en dalen ze in de 23 resterende landen. In vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar zijn de wervingsintenties hoger in 21 landen en gebieden, stagneren ze in twee andere landen en dalen ze in 20 landen.
  • De sterkste en zwakste wervingsintenties: Het vertrouwen van de werkgevers is het grootst in Japan (+27), Taiwan (+21) en in de Verenigde Staten (+20), waar de Nettotewerkstellingsprognose zijn hoogste niveau sinds 2006 heeft bereikt. In Argentinië wordt dan weer de laagste, en enige negatieve (-4), prognose opgetekend. De tewerkstellingsvooruitzichten blijven stabiel in India (+12), terwijl ze er licht op vooruitgaan in China (+10).

  • In de regio Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA) plannen de werkgevers in alle 26 bevraagde landen een personeelsuitbreiding tegen het einde van het jaar 2018. Ten opzichte van het vorige kwartaal stijgen de wervingsintenties in acht landen, terwijl ze in 15 landen dalen. Als we op jaarbasis vergelijken, stijgt de Nettotewerkstellingsprognose in 12 landen en daalt ze in 13. Van de hele EMEA-regio worden in Slovenië (+19) en in Griekenland (+18) de meest gunstige vooruitzichten opgetekend. De werkgevers van de vier grootste Europese economieën plannen een positieve wervingsactiviteit in de loop van het volgende kwartaal. Voor het vijfde kwartaal op rij geeft Duitsland (+8) de hoogste prognoses van deze groep aan, gevold door het Verenigd Koninkrijk (+6). In Frankrijk (+4) kent de Nettotewerkstellingsprognose een lichte stijging, ten opzichte van het vorige kwartaal en van het vorige jaar, terwijl het vertrouwen van de werkgevers in Italië (+3) zijn hoogste waarde in acht jaar kent. In Nederland (+4) daalt de Nettotewerkstellingsprognose voor het derde kwartaal op rij. Tot slot heeft Zwitserland de laagste wervingsintenties van de regio (+2).

De resultaten voor de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 12 maart 2019 (2de kwartaal 2019).

 (*) Het cijfer van de Nettotewerkstellingsprognose wordt verkregen door het percentage te nemen van de werkgevers die verwachten dat de totale werkgelegenheid zal stijgen en daarvan het percentage af te trekken van de werkgevers die het volgende kwartaal een daling verwachten van de werkgelegenheid in hun onderneming. Het gaat hier dus om een nettosaldo van tewerkstellingsvooruitzichten dat zowel positief als negatief kan zijn. De commentaren zijn gebaseerd op de gegevens na uitzuivering van de seizoenvariaties, in de mate waarin die beschikbaar zijn.

 (**) Aangezien Kroatië pas sinds het 2e kwartaal 2018 deelneemt aan de enquête, is het nog niet mogelijk om een ​​jaarlijkse vergelijking te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport ManpowerGroup Barometer Q1/2019

 

Infografiek ManpowerGroup Barometer Q1/2019