België 49e (op 75) op ‘workforce’ wereldranglijst van ManpowerGroup (Total Workforce Index™)

Bijna één Belgische werkgever op tien is van plan in de loop van het 2e kwartaal personeel aan te werven
12 maart 2019
Belgische werkgevers zijn van plan om in het 3e kwartaal minder snel personeel aan te werven
11 juni 2019

ManpowerGroup publiceert voor de tweede keer zijn arbeid- of ‘workforce’ wereldranglijst (Total Workforce Index™). Die index vergelijkt de marktomstandigheden om medewerkers (vast en flexibel) aan te werven, aan te trekken en te behouden in 75 landen wereldwijd. Daartoe gingen de experten van ManpowerGroup met de fijne kam door niet minder dan 90 relevante factoren voor de arbeidsmarkt, en dat binnen vier categorieën: de beschikbaarheid van arbeid, de arbeidskost, het wettelijk kader en de productiviteit. Op wereldschaal landt België op de 49e plaats (op 75), in de EMEA-regio staat ons land op plaats 31 (op 40). Dat is een forse terugval ten opzichte van de vorige editie.

Nooit eerder was de arbeidsmarkt zo complex en onvoorspelbaar. Technologische veranderingen bieden bedrijven nieuwe opportuniteiten voor groei en waardecreatie, op voorwaarde dat ze zichzelf transformeren en over de nodige competenties beschikken. Zo blijven ze vandaag en morgen competitief. De opkomst van nieuwe talentenpools en nieuwe competenties met betrekking tot de digitalisering – dat in combinatie met nieuwe werkmethodes – betekent dat bedrijven meer mogelijkheden hebben om te bepalen waar en hoe ze hun activiteiten op een wereldwijde arbeidsmarkt kunnen ontwikkelen. In het licht van deze nieuwe dimensies evolueren ook de reglementaire kaders, waardoor de besluitvorming nog ingewikkelder wordt.

Een unieke formule om 90 criteria te analyseren

Op basis van een rigoureuze methodologie en een unieke berekeningsformule wordt de arbeid en de aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkten in 75 landen wereldwijd gemeten a.d.h.v. een tool ontwikkeld door ManpowerGroup. Daartoe analyseert het de aanwervingsvoorwaarden, de aantrekking en het behoud van talent dat bedrijven nodig hebben om te groeien (cijfers 2018). De studie geeft elk land bovendien een aparte score voor de medewerkers met een vast en met een flexibel arbeidscontract (interim, contracten van bepaalde duur, enz.). Het land met de hoogste score op deze index wordt beschouwd als het land met de meest aantrekkelijke arbeidsmarkt.

 

 

Hongkong, Nieuw-Zeeland, Singapore, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk voeren de wereldranking aan. Op Europees niveau nemen het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Estland, Denemarken en Zweden de leiding. Op wereldschaal landt België in deze ranking op de 49e plaats (op 75), in de EMEA-regio staat ons land op plaats 31 (op 40). Dat is een forse terugval van 24 plaatsen op de wereldranking en van 17 plaatsen op de EMEA-ranking.

Vergeleken met andere Europese landen ligt België met zijn 49e plaats op wereldschaal duidelijk achter op het Verenigd Koninkrijk (5e), Duitsland (15e), Nederland (21e), Zwitserland (25e), Spanje (32e) maar staat het wel voor Luxemburg (59e), Italië (64e) en Frankrijk (67e). Op de ranking van medewerkers met een vast contract (Permanent Workforce Index) bekleedt België plaats 45, terwijl het voor flexmedewerkers (Contingent Workforce Index) op 53 staat.

 

 

België: sterktes en zwaktes

“Ondanks de hervormingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd om de prestaties van onze arbeidsmarkt te verbeteren, heeft ons land een aanzienlijke terugval gekend in de rangschikking van ManpowerGroup”, zegt  Philippe Lacroix , Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “De terugval van België is minder te wijten aan een daling van de prestaties van ons land wat de onderzochte criteria betreft, maar eerder aan de snellere groei van andere landen, voornamelijk in Oost-Europa maar ook in Duitsland, Vietnam en Japan. Op een arbeidsmarkt die geglobaliseerd is, blijven de arbeidskosten of het onvoldoende aantal beschikbare arbeidskrachten de aantrekkelijkheid van ons land negatief beïnvloeden, als gevolg van het tekort aan talent of een te lage activiteitsgraad.” 

Anderzijds benadrukt het rapport van ManpowerGroup de kwaliteit van de Belgische arbeidskrachten. Dat blijft de belangrijkste troef van ons land: het percentage hoogopgeleide werknemers is gestegen van 44,8% (2017) tot 46,5% (2018), terwijl het aantal specialisten in R&D per 1000 is gestegen van 13,43 (2017) tot 15,91 (2018). Ook de kennis van het Engels nam toe met 1% om uit te komen op 60%. Ondanks een terugval van 7 plaatsen staat ons land ook op een eervolle 31e plaats (op 144) op het vlak van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt.

Over Total Workforce Index™

De Total Workforce Index™ meet de aantrekkelijkheid van arbeid (workforce) in 75 arbeidsmarkten wereldwijd en onderzoekt de aanwervingsvoorwaarden, de aantrekking en het behoud van het talent dat bedrijven nodig hebben om te groeien. De studie geeft elk land bovendien een aparte score voor de medewerkers met een vast en met een flexibel arbeidscontract (interim, contracten van bepaalde duur, enz.). De index analyseert meer dan 90 criteria die gepubliceerd werden door internationale organisaties zoals de Wereldbank, de OESO of het Wereld Economisch Forum, maar ook gegevens die door ManpowerGroup wereldwijd werden verzameld (cijfers 2018). De onderzochte criteria zijn onderverdeeld in 4 categorieën: de beschikbaarheid van arbeid, de arbeidskost, het wettelijk kader en de productiviteit. Op basis van een doordachte methodologie en een unieke rekenformule stelt de index een rangorde vast. Daarin wordt het land met de hoogste score beschouwd als het land met de meest aantrekkelijke arbeidsmarkt.

De vier dimensies (en 90 criteria) waarop de analyse voor de Total Workforce Index steunt, zijn:

  • de beschikbaarheid van arbeid houdt rekening met de schaal van de actieve bevolking, de alfabetiseringsgraad, de werkloosheidsgraad, de demografie, de opleiding, de taalkennis, genderkloven, enz.

België staat voor deze dimensie op plaats 20 in de wereld (terugval van 2 plaatsen)

  • de arbeidskost omvat uiteenlopende variabelen, zoals het gemiddelde maandloon, belasting op arbeid, de kost van overwerk, gelijke verloning man/vrouw, enz.

 België staat voor deze dimensie op plaats 68 in de wereld (terugval van 3 plaatsen)

  • het wettelijk kader evalueert de eenvoud om medewerkers aan te werven of te ontslaan en het effect van de wetgeving op de arbeidskost en de aanwervings- en retentieprocessen. Daarbij wordt rekening gehouden met variabelen, zoals contractduur, opzegtermijnen, ontslagvergoedingen of de wettelijke pensioensleeftijd. Worden ook in rekening gebracht: risico’s (terrorisme, financieel, …), politieke context (Global Peace Index /Global Terrorism Index), administratieve lasten (Ease of Doing Business), enz.

 België staat voor deze dimensie op plaats 58 (terugval van 3 plaatsen)

  • de productiviteit meet het potentieel van de arbeidsproductiviteit op basis van de dagelijkse en wekelijkse werktijden, nachtwerk, overwerk, betaalde vakantie, efficiëntie van de arbeidsmarkt, infrastructuur, internetverbindingen, enz.

België staat voor deze dimensie op plaats 19 (terugval van 9 plaatsen)

 

 

Meer info op de minisite van ManpowerGroup

Total Workforce Index

 

 

 

 

 

Infografiek België

 

 

 

 

AC