Bijna één Belgische werkgever op tien is van plan in de loop van het 2e kwartaal personeel aan te werven

ManpowerGroup voor het 10e jaar op rij bij de ‘meest ethische bedrijven wereldwijd’
6 maart 2019
België 49e (op 75) op ‘workforce’ wereldranglijst van ManpowerGroup (Total Workforce Index™)
30 april 2019

Ondanks de toenemende onzekerheid, onder andere door de Brexit, blijven de tewerkstellingsvooruitzichten in België bemoedigend

 

 

Volgens de ManpowerGroup Barometer, die vandaag werd gepubliceerd, zouden de Belgische werkgevers in de loop van het 2e kwartaal van 2019 jobs moeten blijven creëren. 9% van de 751 Belgische werkgevers die eind januari door ManpowerGroup werden bevraagd, plant hun personeel tegen eind juni 2019 uit te breiden, terwijl slechts 2% een inkrimping van het personeelsbestand voorziet. 83% van hen verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(*) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet –  voor het derde kwartaal op rij de bemoedigende positieve waarde van +6. Dit is een stijging van 3 punten ten opzichte van het 2e kwartaal van 2018.

 

 

“De resultaten van onze barometer geven aan dat de Belgische werkgevers niet van koers veranderen wat hun wervingsintenties betreft, ondanks een groeiende onzekerheid, onder andere door de Brexit”, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Op korte termijn bestaat de uitdaging van alledag van de bedrijven erin om hun openstaande vacatures, ongeacht het niveau, te proberen invullen. Ondanks het feit dat er vooruitgang werd geboekt, vertoont de Belgische arbeidsmarkt nog steeds structurele zwaktes met verschillende sleutelindicatoren die onder het Europese gemiddelde blijven. Dit werd door de Nationale Bank in haar jaarverslag benadrukt.“

Sterkste wervingsintenties sinds meer dan 3 jaar in Vlaanderen

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal zijn positief in de drie gewesten van het land. In Vlaanderen bereikt de Nettotewerkstellingsprognose zijn hoogste niveau (+8) sinds het 4e kwartaal van 2015. Ook in Wallonië (+7) en Brussel (+5) tonen de werkgevers zich vrij optimistisch.

Positieve vooruitzichten in 9 van de 10 bevraagde sectoren

In 9 van de 10 bevraagde sectoren zijn de werkgevers van plan nieuwe jobs te creëren in de loop van het 2e kwartaal van 2019. De werkgevers verwachten de sterkste wervingsactiviteit in de sectoren Elektriciteit, gas en water (+16) en in de sector Transport en logistiek (+13). De tewerkstellingsvooruitzichten zijn ook zeer positief in de sectoren Landbouw en visserij, Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en in de Extractieve industrieën (alle drie +11). Verwacht wordt dat de aanwervingen zullen plaatsvinden aan hetzelfde tempo dan in het vorige kwartaal in de sector van de Bouw (+10), terwijl er naar verwachting meer aanwervingen zullen zijn in de sector Financiën, verzekering, vastgoed en diensten (+8). De werkgevers in de sector van de Maakindustrie zijn dan weer voorzichtiger (+4), terwijl de werkgevers in de Groot- en detailhandel (+1) en in de Horeca (0) hun personeelsbestand op hetzelfde niveau houden.

De Nettotewerkstellingsprognose stijgt in 6 sectoren ten opzichte van het vorige kwartaal en in 7 sectoren in vergelijking met het 2e kwartaal van 2018.

 

 

Groeiend vertrouwen naarmate de omvang van het bedrijf

De resultaten van de enquête tonen aan dat het vertrouwen van de werkgevers groter wordt naarmate de omvang van het bedrijf: de Nettotewerkstellingsprognose bedraagt +5 in het segment van de microbedrijven (< 10 werknemers), +13 in de kleine bedrijven (10-49 werknemers), +14 in de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) en +20 in de grote bedrijven (≥ 250 werknemers).

 

 

Positieve wervingsintenties in 40 van de 44 bevraagde landen en gebieden

ManpowerGroup heeft in 44 landen en gebieden meer dan 59.000 telefonische enquêtes gevoerd om de personeelsevoluties die verwacht worden voor het 2e kwartaal van 2019 te meten.

 

  • De tewerkstellingsprognoses zijn positief in 40 van de 44 bevraagde landen en gebieden. In vergelijking met het vorige kwartaal stijgen de tewerkstellingsvooruitzichten in 15 van de 44 landen en gebieden, blijven ze stabiel in 18 andere landen en dalen ze in de 11 resterende. Ten opzichte van het overeenstemmende derde kwartaal van vorig jaar stijgen de wervingsintenties in 13 landen en gebieden en stagneren ze in 4 andere en dalen ze in 27 landen.

 

  • De sterkste en zwakste wervingsintenties: Het vertrouwen van de werkgevers is het grootst in Kroatië (+34), Japan (+27), Griekenland (+21), Verenigde Staten (+19), Hongkong (+19) en Taiwan (+18). De zwakste Nettotewerkstellingsprognoses worden dan weer opgetekend in Argentinië, Hongarije, Spanje en Turkije (allemaal 0). De tewerkstellingsvooruitzichten blijven stabiel in India (+13), terwijl ze lichtjes dalen in China (+7).

 

  • In de regio Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA) plannen de werkgevers in 23 van de 26 bevraagde landen tegen eind juni 2019 een uitbreiding van hun personeelsbestand. Ten opzichte van het vorige kwartaal stijgen de wervingsintenties in 10 landen, terwijl ze in 8 landen dalen. Vergeleken op jaarbasis stijgt de Nettotewerkstellingsprognose in 10 landen en daalt ze in 15 andere landen. Van de hele EMEA-regio worden de meest gunstige tewerkstellingsprognoses opgetekend in Kroatië (+34), Griekenland (+21) en Portugal (+13). De werkgevers van de vier grote Europese economieën verwachten voor het volgende kwartaal een positieve wervingsactiviteit. Van deze groep zijn het de Duitsers (+9) die de beste prognoses aangeven, gevolgd door Frankrijk (+5), Italië (+4) en het Verenigd Koninkrijk (+4). De Prognose blijft stabiel in Nederland (+4), terwijl de zwakste Nettotewerkstellingsprognoses worden opgetekend in Hongarije, Spanje en Turkije (allemaal 0).

 

 

De resultaten van de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 11 juni 2019 (3e kwartaal 2019).

(*) Het cijfer van de Nettotewerkstellingsprognose wordt verkregen door het percentage te nemen van de werkgevers die verwachten dat de totale werkgelegenheid zal stijgen en daarvan het percentage af te trekken van de werkgevers die het volgende kwartaal een daling verwachten van de werkgelegenheid in hun onderneming. Het gaat hier dus om een nettosaldo van tewerkstellingsvooruitzichten dat zowel positief als negatief kan zijn. De commentaren zijn gebaseerd op de gegevens na uitzuivering van de seizoenvariaties, in de mate waarin die beschikbaar zijn.

 

 

ManpowerGroup Barometer Q2/2019 : Infografiek

 

ManpowerGroup Barometer: rapport