Een nieuwe merkarchitectuur voor ManpowerGroup: Manpower, Experis, Talent Solutions en Jefferson Wells

Belgische werkgevers bereiden zich voor op een geleidelijke herneming van de aanwervingen in het 1e kwartaal van 2021
7 december 2020
Manpower wordt erkend voor zijn engagement op het gebied van diversiteit en inclusie bij de uitreiking van de diversiteitslabels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
12 februari 2021

Om alle HR- en digitale transformaties van de bedrijven te ondersteunen en om de uitdagingen inzake flexibiliteit, personeelswerving, ontwikkeling, professionele mobiliteit of outsourcing het hoofd te bieden, vereenvoudigt ManpowerGroup zijn organisatie. De groep wordt gestructureerd rond vier grote merken: Manpower, Experis, Talent Solutions en Jefferson Wells. De implementatie van deze nieuwe organisatie in België moet de historische leider in human resources in staat stellen om zijn klanten in het post-covid tijdperk innovatieve oplossingen aan te bieden. In de periode na corona zal het immers nodig zijn om organisatievormen en werkrelaties opnieuw uit te vinden.

 Het jaar 2021 wordt een jaar van transformaties. ManpowerGroup heeft voor dit moment gekozen om zijn nieuwe wereldwijde merkarchitectuur in België te implementeren.

“De covidcrisis heeft onze manier van leven fors veranderd door nieuwe paradigma’s op te leggen. Bedrijven hebben hun werkmethoden moeten heruitvinden en moeten aanpassen. En in de toekomst zullen ze nog meer wendbaarheid aan de dag moeten leggen om aan de nieuwe verwachtingen van hun klanten en hun personeel te voldoen. Daarom zullen de strategieën meer dan ooit moeten steunen op talent. ManpowerGroup heeft op deze veranderingen geanticipeerd en staat klaar om oplossingen van HR- en digitale transformatie aan te bieden die beantwoorden aan de nieuwe uitdagingen. Dit alles ten behoeve van betere economische en maatschappelijke prestaties.”

Concreet berust de nieuwe vereenvoudiging van het aanbod van ManpowerGroup op vier merken die zich stuk voor stuk duidelijk positioneren: Manpower voor de flexibiliteit en de personeelswerving, Experis voor de digitale oplossingen, Talent Solutions voor talentmanagement en Jefferson Wells voor de implementering van gespecialiseerde oplossingen.

 

Manpower: meer flexibiliteit aan de dag leggen door te focussen op de ontwikkeling van vaardigheden

Als toonaangevende speler op de arbeidsmarkt heeft Manpower zijn flexibiliteitsaanbod verder uitgebreid, met name via nieuwe digitale diensten en outsourcingoplossingen. Maar in een context waarin de aanpassing van vaardigheden een uitdaging wordt voor het concurrentievermogen van de bedrijven en de inzetbaarheid van de werknemers, heeft de uitzendspecialist zich toegelegd op opleiding en biedt hij zijn uitzendkrachten nu via zijn nieuwe wereldwijde MyPath®-programma trajecten aan voor de ontwikkeling van vaardigheden en loopbaanbeheer. “Het tekort aan arbeidskrachten blijft een dagelijkse realiteit en we willen bedrijven gekwalificeerde kandidaten toesturen ter ondersteuning van hun groei en om de wil om te leren in elke fase van de loopbaan te stimuleren. Dankzij onze nieuwe trainingsprogramma’s zullen we de ontbrekende vaardigheden kunnen creëren en het tekort aan talent kunnen opvullen,” legt Philippe Lacroix uit.

 

Experis: de digitale transformatie in goede banen leiden

Het merk Experis is reeds actief in België en is wereldleider in zijn segment. Het concentreert zich voortaan op de IT en ondersteunt organisaties bij hun digitale transformatie door digitale diensten met een hoge toegevoegde waarde aan te bieden. De covidcrisis heeft het strategische belang van de digitalisering in organisaties nog groter gemaakt, of het nu gaat om de ontwikkeling van automatisering, e-business of telewerken. Maar hierdoor is er nog meer vraag naar diensten en expertise, met name op het vlak van cyberveiligheid, de cloud, beheer van de toepassingen en infrastructuren. Experis wil op deze behoeften inspelen door de mens centraal te stellen. Met zijn ‘Talent Multiplied’-aanpak stort Experis zich op de ontwikkeling van de vaardigheden van de IT-spelers, die in dialoog moeten treden met alle bedrijfsfuncties, op alle niveaus. Naast de technische knowhow die steeds geavanceerder wordt, is het vermogen om samen te werken of te communiceren net zo belangrijk geworden. De IT-beroepen ondergaan een ware evolutie

Talent Solutions: talent op één lijn brengen met de bedrijfsactiviteit

Door haar drie gespecialiseerde diensten – RPO (Recruitment Process Outsourcing), TAPFIN-MSP (Managed Service Programs) en Right Management (Talent Management & Outplacement) – samen te brengen onder de merknaam Talent Solutions, wil ManpowerGroup HR-directeurs één enkel toegangspunt bieden om de HR-transformaties van de organisaties te ondersteunen. Van sourcing over de optimalisatie, ontwikkeling en mobilisatie van talent tot het beheer van extern personeel of de integratie van dienstverleners: Talent Solutions biedt oplossingen die de volledige talentcyclus bestrijken en die bedrijven helpen wendbaarder en flexibeler te worden door hun bedrijfsmodel aan te passen en op die manier situaties van groei en achteruitgang beter te beheren.

Als wereldleider in deze drie segmenten maakt Talent Solutions gebruik van de beste technologieën en een grondige kennis van de HR-markt in tal van landen en op zeer grote schaal.

 

 

Jefferson Wells: toegang tot een netwerk van experten

Jefferson Wells™, nieuwkomer op de Belgische markt, legt de focus op de gespecialiseerde segmenten van de engineering, life sciences, financiën en human resources. De groep biedt oplossingen aan voor personeelswerving, consultancy en projectbeheer. ManpowerGroup was via Experis al actief in deze segmenten maar door voor deze profielen een toegewijd merk te creëren, heeft de HR-groep de ambitie om haar netwerk van experts te versterken en een antwoord te bieden op de toenemende vraag van bedrijven in België, onder andere in de farmaceutische sector, de technologische industrieën en de financiële sector. In de toekomst zal de arbeidsmarkt, vooral in de gespecialiseerde segmenten, steeds meer gestructureerd worden op basis van projecten en rollen. Jefferson Wells wil meestappen in deze trend.

 

Met bijna 600 medewerkers in België en Luxemburg is ManpowerGroup klaar voor het jaar 2021: “We zijn ons ervan bewust dat we opnieuw een moeilijke periode tegemoet gaan, maar onze teams zijn gemobiliseerd om onze klanten te helpen de uitdagingen die op hun pad zullen komen, het hoofd te bieden. Onze geconnecteerde merken worden ondersteund door een organisatie die berust op een samenwerkingsmodel. Zo kunnen we de beste oplossingen aanbieden door te bogen op onze getalenteerde teams”, besluit Philippe Lacroix.