Voltijds werk op werkplaats en hybride werk op voet van gelijkheid

Het tempo waaraan wordt aangeworven zal tijdens de zomer blijven toenemen … terwijl 83% van de Belgische werkgevers moeilijkheden ondervindt om hun vacatures in te vullen.
3 juni 2021
Opnieuw optimisme op de arbeidsmarkt: één op twee Belgische werkgevers is van plan zijn personeelsbestand tegen het einde van het jaar uit te breiden
14 september 2021

37% van de Belgische werkgevers verwacht dat de werknemers tegen het einde van het jaar opnieuw voltijds op hun werkplaats zullen werken, maar 38% zal ook hybride werkregelingen aanbieden

Nu de tweede fase van het zomerplan in werking treedt, zal de terugkeer naar een normale gang van zaken in tal van sectoren van de samenleving, waaronder het bedrijfsleven, worden versneld. Hoewel telewerken niet langer verplicht is, wordt het nog steeds sterk aanbevolen. Volgens een enquête van ManpowerGroup verwacht 37% van de Belgische werkgevers dat werknemers tegen het einde van het jaar opnieuw voltijds naar het werk zullen komen, maar 38% van deze werkgevers zal hybride werkregelingen aanbieden. HR zal een cruciale rol spelen in deze postcoronawereld, waarin het zaak zal zijn om de vereisten van de bedrijven en de nieuwe verwachtingen van de werknemers – in een context van een groeiend tekort aan talent – met elkaar te verzoenen.

De arbeidswereld zal de komende maanden op hybride wijze blijven draaien door te alterneren tussen aanwezigheid op kantoor en telewerken. Volgens de enquête van ManpowerGroup zal 37% van de 318 bevraagde werkgevers in België hun werknemers vragen voltijds terug te keren naar de werkplek, 27% zal de voorkeur geven aan een hybride model dat voorrang geeft aan telewerken, terwijl 19% van de bevraagde werkgevers zal pleiten voor een hybride model dat voorrang geeft aan taken die op de werkplek worden uitgevoerd. Slechts 13% van de bevraagde werkgevers zal voltijds telewerken. Tot slot is 4% van de werkgevers onbeslist. Meer in het algemeen zullen drie van de vier werkgevers eisen dat ten minste 50% van hun personeel, vanwege het soort werk dat zij doen, de hele of het grootste deel van de tijd op de werkplek aanwezig is.

“Nu de economie zich aan het herstellen is, moeten de werkgevers hun werknemers mobiliseren en er tegelijk waakzaam voor blijven dat de gezondheidsregels worden nageleefd”, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “In deze fase moet HR nieuwe organisatievormen ontwerpen en zijn prioriteiten verzoenen met de flexibiliteitsverwachtingen van de werknemers. Zoals onze enquête bevestigt, werden de grenzen van telewerken blootgelegd, of het nu welzijn, productiviteit, samenwerking of bedrijfscultuur betreft. Maar het zou illusoir zijn om terug te willen keren naar de situatie van voor de gezondheidscrisis. Integendeel, de uitdaging bestaat erin samenwerken nog zinvoller te maken en zich creatief te tonen om tot de balans tussen werk en privé te komen waar iedereen naar tracht. Aan deze verwachtingen beantwoorden is van cruciaal belang terwijl 83% van de Belgische werkgevers moeilijkheden ondervindt om hun vacatures in te vullen. Deze flexibiliteit is een sleutelelement geworden om talent aan te trekken en te behouden. “

 

Opgepast voor de kloof tussen wat werkgevers van plan zijn en wat werknemers willen

Volgens ManpowerGroup zeggen 9 op de 10 werknemers dat hun job behouden in navolging van de gezondheidscrisis het belangrijkste is. Maar tegelijk zijn ze bezorgd om de nieuwe vrijheid, waarvan ze nu hebben geproefd, te verliezen. 8 op 10 werknemers willen in de toekomst een beter evenwicht tussen werk en privé, terwijl 43% van mening is dat de pandemie de doodsteek heeft gegeven aan de traditionele 9-tot-5-werkdag. 

Uit de enquête kwam naar voren dat werkgevers een aantal bedenkingen hebben bij telewerken: 25% van de bevraagde werkgevers in België is van mening dat telewerken op het welzijn van de werknemers heeft gewogen. Verder zijn de werkgevers ook bezorgd om de productiviteit (23%), samenwerking (19%) en bedrijfscultuur (11%). Innovatie werd door slechts 4% van de werkgevers aangehaald.

 

Meer flexibiliteit in de onderneming pompen

Maar telewerken is niet het enige beschikbare instrument om flexibiliteit in het bedrijfsleven in te voeren. De bevraagde werkgevers staan open voor nieuwe vormen van flexibiliteit in functies die traditioneel als niet-flexibel werden beschouwd. 42% van de bevraagde werkgevers zegt dat ze een mix van telewerken en werken op kantoor willen aanbieden, 40% stelt flexibele begin- en einduren voor, 39% heeft een voorkeur voor flexibele of gecomprimeerde uren, 28% biedt de keuze uit verschillende locaties van waar gewerkt kan worden, 22% stelt job sharing voor, terwijl 16% verklaart geen enkele van deze vormen van flexibiliteit te willen aanbieden.

 

De rol van HR in de postcoronawereld

De gezondheids-, economische en sociale crisis heeft de strategische rol van HR binnen bedrijven versterkt. HR zal nieuwe organisatiemodellen moeten uitwerken en het hoofd moeten bieden aan tal van uitdagingen. De in België bevraagde HR-managers willen het menselijke terug centraal stellen en hebben hun nieuwe prioriteiten vastgesteld: in volgorde, gezondheid en veiligheid van de werknemers (68%), nieuwe werkmodellen – New Way of Working (40%), permanente opleiding en ontwikkeling van vaardigheden (16%), een meer datagestuurde aanpak (9%), leiderschap en ontwikkeling van managers (9%) en tot slot diversiteit, gelijkheid en inclusie (6%).

De 5 aanbevelingen voor een nieuw en beter normaal voor iedereen.

Nu is het momentum om aan een toekomst te bouwen die beter voldoet aan de verwachtingen van de werknemers: flexibeler, virtueler, vertrouwensvoller, leidend tot een beter evenwicht tussen werk en privé en waarbij organisaties tegelijk de kans krijgen om talent aan te trekken dat van eender welke locatie kan werken,” legt Philippe Lacroix uit.

Om hiertoe te komen, formuleert ManpowerGroup vijf aanbevelingen voor deze overgangsfase:

1. Vraag waarom. Waarom terugkeren naar het oude? Taken waarvan we dachten dat ze nooit van op afstand zouden kunnen worden uitgevoerd werden op performante wijze tot een goed einde gebracht. In deze fase van de terugkeer naar de werkplaats moet de vraag ‘Waarom terugkeren naar het oude’ worden beantwoord door er opnieuw zin aan te geven en door te zorgen voor toegevoegde waarde.

2. Maak van opleiding een prioriteit. Tijdens de gezondheidscrisis is de digitale transformatie in een stroomversnelling geraakt, waardoor vaardigheden onder druk zijn komen te staan. Moedig al uw personeelsleden aan hun loopbaan opnieuw in eigen handen te nemen door zich bij te scholen.

3. Bied zoveel mogelijk werknemers flexibiliteit. Naast telewerken zijn er tal van middelen om het werk flexibeler te maken (flexibele werktijden, projectbeheer, mobiliteit, enz.). Geef uw personeel de kans om hun balans tussen werk en privé te verbeteren.

4. Wees aandachtig voor het fysieke en emotionele welzijn. Gevoelens van isolement, stress, angst en ongerustheid zullen door de coronapandemie blijven hangen. Hecht evenveel belang aan het emotionele welzijn als aan de fysieke en organisatorische maatregelen, zodat uw werknemers zelfverzekerd, gezond en productief zijn.

5. Bouw veerkracht op zodat deze in de cultuur van uw bedrijf verankerd wordt. Bedrijven moeten vertrouwen opwekken en een luisterend oor bieden om ervoor te zorgen dat hun personeel zijn prioriteiten onder controle heeft en op een serenere manier kan werken. Investeer daarom in opleiding voor uw managers en voer een transparante communicatie en een cultuur in die het welzijn bevordert.