Opnieuw optimisme op de arbeidsmarkt: één op twee Belgische werkgevers is van plan zijn personeelsbestand tegen het einde van het jaar uit te breiden

Voltijds werk op werkplaats en hybride werk op voet van gelijkheid
29 juni 2021
37% van de Belgische bedrijven investeert in opleiding om het tekort aan talent op te vangen
6 oktober 2021

 

  • De Nettotewerkstellingsprognose bereikt haar hoogste peil (+30%) sinds de lancering in België van de ManpowerGroup Barometer in 2003, een stijging voor het vijfde opeenvolgende kwartaal.
  •  Werkgevers kunnen hun vacatures niet snel genoeg invullen als gevolg van het tekort aan arbeidskrachten dat voor het tweede opeenvolgende kwartaal recordhoogtes bereikt die we in 15 jaar nooit hebben gezien, zowel op nationaal niveau (77%) als in de drie gewesten van het land: 83% van de werkgevers in Brussel en 75% van de werkgevers in Vlaanderen en Wallonië ondervinden wervingsmoeilijkheden.
  • Na ‘jobs, jobs, jobs’ zou de slogan op de arbeidsmarkt ‘opleidingen, opleidingen, opleidingen’ moeten worden.

Volgens de ManpowerGroup Barometer die vandaag werd gepubliceerd, zou de arbeidsmarkt zich in de loop van de komende drie maanden sneller moeten gaan herstellen. Van de 520 Belgische werkgevers die eind juli door ManpowerGroup (1) werden bevraagd, plant één op twee (50%) zijn personeelsbestand tegen eind december 2021 uit te breiden, terwijl één op vijf (20%) een inkrimping van het personeelsbestand voorziet. 28% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(1) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de zeer optimistische waarde van +30%, een stijging voor het vijfde kwartaal op rij. Dat is een spectaculaire stijging van 16 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en van 29 punten in vergelijking met het vierde kwartaal van 2020. Het gaat om de hoogste Nettotewerkstellingsprognose die ooit werd geregistreerd sinds de lancering in België van de ManpowerGroup Barometer in 2003.

 

“Het succes van de vaccinatiecampagne en de versoepelingen van de gezondheidsmaatregelen hebben het vertrouwen van de werkgevers in België en de rest van de wereld een boost gegeven verklaart Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “De Nettotewerkstellingsprognose is in België – net als in elf andere bevraagde landen – nog nooit zo hoog geweest. Tegelijkertijd slagen de werkgevers er niet in om hun vacatures snel genoeg in te vullen. Dit is het gevolg van het tekort aan talenten dat voor het tweede opeenvolgende kwartaal recordhoogtes bereikt die we in 15 jaar nooit hebben gezien, zowel op nationaal niveau (77%) als in de drie gewesten van het land: 83% van de werkgevers in Brussel en 75% van de werkgevers in Vlaanderen en Wallonië krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld. De resultaten van onze enquête geven duidelijk aan dat we ons in een ‘kandidatenmarkt’ bevinden, wat betekent dat bedrijven met elkaar wedijveren om de beste talenten door concrete strategieën te implementeren voor het aantrekken en behouden van talent. Er ontstaat een nieuwe ‘arbeidsorde’ waarbij de individuele keuzes van de werknemers centraal staan. Zij hebben de markt herwonnen en verwachten dat men zich aanpast aan hun verwachtingen. Het gaat dan vooral om hoger geschoolde werknemers.”

 

 

Optimisme in de drie gewesten

Volgens de resultaten van de enquête verwachten de werkgevers voor het komende kwartaal een dynamische arbeidsmarkt en een sterke jobcreatie in de drie gewesten: +33% in Wallonië, +32% in Vlaanderen en +27% in Brussel. De wervingsintenties nemen overal fors toe, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 

 

Jobcreatie in alle bevraagde sectoren 

De werkgevers in de zeven bedrijfssectoren waarvoor gegevens beschikbaar zijn, (2) verwachten dat de jobcreatie in het vierde kwartaal van 2021 zal toenemen. De werkgevers in de sector Financiën, verzekering, vastgoed en diensten aan bedrijven(+38%) tonen zich het meest optimistisch, gevolgd door de werkgevers van de Groot- en detailhandel (+36%) en de Maakindustrie (+35%). Ook de wervingsintenties zijn zeer bemoedigend in de sector Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (+31%) evenals in de Bouwsector (+28%) en in de sector Transport en logistiek (+23%). Tot slot zijn het de werkgevers uit de sector ‘Overige productie’ (+12%) – Landbouw & visserij, Elektriciteit, gas & water, Extractieve industrieën – die de meest voorzichtige prognoses verwachten.

 

De werkgevers hebben meer vertrouwen naarmate de omvang van de bedrijven

Volgens de enquête van ManpowerGroup is de Nettotewerkstellingsprognose hoger naarmate het bedrijf groter is: +8% voor micro-ondernemingen (< 10 werknemers), +22% voor kleine ondernemingen (10-49 werknemers), +28% voor middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) en +39% voor grote ondernemingen (≥ 250 werknemers).

 

‘Opleidingen, opleidingen, opleidingen’ om tekort aan talent op te vangen

 

Het permanente tekort aan arbeidskrachten treft nog steeds 77% van de door ManpowerGroup bevraagde Belgische werkgevers – een cijfer dat 6 punten lager ligt dan in het vorige kwartaal maar dat in 15 jaar nooit hoger is geweest. Om dit tekort het hoofd te bieden moeten bedrijven op een creatieve manier wedijveren om hun vacatures in te vullen. 37% van de organisaties investeert in opleiding, ontwikkeling van vaardigheden en coaching, terwijl 72% zegt meer flexibiliteit te willen bieden, zowel qua werktijden (41%) als qua werklocatie (31%) – telewerken of werken op satellietlocaties. 30% van de werkgevers is bereid de salarisvoorwaarden te verbeteren om kandidaten aan te trekken en 23% biedt niet-financiële voordelen zoals verlofdagen. Tot slot zegt 19% bereid te zijn bij het aanwerven minder hoge eisen te stellen op het gebied van vaardigheden of ervaring, terwijl 10% van hen zou kunnen beslissen om de vaardigheden van de kandidaten niet meer te evalueren.

Voor HR-afdelingen en voor veel bedrijven dringt opleiding zich op als de prioriteit op korte termijn en heel wat ondernemingen bereiden zich voor om de komende zes maanden hieromtrent nieuwe initiatieven te lanceren. 30% van de bevraagde werkgevers is namelijk van plan om binnen de zes maanden nieuwe technische opleidingsprogramma’s te lanceren, 26% gaat de vaardigheden van de managers versterken, 25% is van plan nieuwe opleidingen aan te bieden om de soft skills (communicatie, time management, enz.) te verbeteren, terwijl 22% van hen gepersonaliseerde loopbaancoachingprogramma’s zal opzetten om het gebrek aan beschikbaar talent te compenseren.

Uit de enquête van ManpowerGroup blijkt dat er voor alle bedrijfspersoneel aandacht moet besteed worden aan bijscholing en verbetering van de competenties (reskilling/upskilling), of het nu gaat om jonge afgestudeerden (38%), minder geschoold personeel (38%), hooggeschoold personeel (37%) of werknemers ouder dan 50 (22%).

De financiële kost (22%), de tijd (22%) en het gebrek aan kennis of strategieën betreffende de te initiëren opleiding (13%) worden als voornaamste obstakels van permanente opleiding genoemd. “In een wereld die steeds sneller verandert en geautomatiseerd, digitaal en virtueel wordt, staan de vaardigheden meer dan ooit onder druk en dreigen ze verouderd te geraken. Na ‘Jobs, jobs, jobs’ zou de slogan op de arbeidsmarkt ‘Opleidingen, opleidingen, opleidingen’ moeten worden” voegt Philippe Lacroix eraan toe.

 

 

Ongezien hoge tewerkstellingsvooruitzichten en wereldwijd tekort aan talent

ManpowerGroup heeft wereldwijd gepeild naar de wervingsintenties van meer dan 44.000 werkgevers voor het vierde kwartaal van 2021. De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in 41 van de 43 bevraagde landen en gebieden, en zijn in 31 van hen toegenomen ten opzichte van het vorige kwartaal. Deze bemoedigende trend wordt ook waargenomen in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika), met positieve wervingsintenties in 25 van de 26 bevraagde landen, en een stijging in 20 van die landen ten opzichte van het vorige kwartaal. Opmerkelijk feit: 11 landen melden hun sterkste Nettotewerkstellingsprognose sinds de lancering van de enquête – Verenigde Staten (+48%), Canada (+40%), Nederland (+40%), Mexico (+39%), Frankrijk (+37%), Ierland (+34%), Spanje (+32%), Verenigd Koninkrijk (+32%), België (+30%), Duitsland (+28%) en Italië (+28%). De tewerkstellingsvooruitzichten zijn ook zeer optimistisch in India (+44%), terwijl ze bescheidener zijn in Japan (+16%), Brazilië (+14%), China (+12%) en Australië (+12%).

Net als in België gaan de bemoedigende tewerkstellingsvooruitzichten voor het tweede opeenvolgende kwartaal gepaard met een tekort aan talent dat in 15 jaar nooit zo groot was en dat 69% van de werkgevers wereldwijd (status quo ten opzichte van het vorige kwartaal) en 73% van de werkgevers in de EMEA-regio (daling van 1 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal) treft.

 

De resultaten van de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 14 december 2021

(1) De methode voor het verzamelen van de gegevens voor de Tewerkstellingsvooruitzichten werd voor [K4 2021 / K1 2022] gewijzigd. In de voorgaande kwartalen werden de respondenten telefonisch benaderd. Door de verschuiving naar telewerken en de veel grotere betrouwbaarheid van het internet worden de antwoorden op de enquête nu online verzameld. Respondenten zijn lid van een dubbel opt-in online panel en worden gestimuleerd om de enquête in te vullen. De gestelde vraag en het respondentprofiel blijven ongewijzigd. De omvang van de organisatie en de sector zijn voor alle landen gestandaardiseerd om internationale vergelijkingen mogelijk te maken.

(2) Het cijfer van de Nettotewerkstellingsprognose wordt verkregen door het percentage te nemen van de werkgevers die verwachten dat de totale werkgelegenheid zal stijgen en daarvan het percentage af te trekken van de werkgevers die het volgende kwartaal een daling verwachten van de werkgelegenheid in hun onderneming. Het gaat hier dus om een nettosaldo van tewerkstellingsvooruitzichten dat zowel positief als negatief kan zijn. De commentaren zijn gebaseerd op de gegevens na uitzuivering van de seizoenvariaties, in de mate waarin die beschikbaar zijn. De gecorrigeerde gegevens van de seizoensvariaties zijn niet beschikbaar voor Kroatië.

(3)  Een afzonderlijke analyse van de sector Restaurants & hotels is niet beschikbaar voor het vierde kwartaal van 2021.

 

Rapport ManpowerGroup Jobbarometer Q4/2021