37% van de Belgische bedrijven investeert in opleiding om het tekort aan talent op te vangen

Opnieuw optimisme op de arbeidsmarkt: één op twee Belgische werkgevers is van plan zijn personeelsbestand tegen het einde van het jaar uit te breiden
14 september 2021
Manpower zet met zijn nieuwe MyPath-programma in op talentontwikkeling
26 oktober 2021

Terwijl de economie zich steeds sneller herstelt, is het gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten één van de grootste bezorgdheden voor werkgevers in België en de rest van de wereld. Volgens de laatste ManpowerGroup Barometer voor de Tewerkstellingsvooruitzichten ondervindt 77% van de Belgische werkgevers moeilijkheden om hun vacatures in te vullen wegens een tekort aan arbeidskrachten.

En om dit tekort het hoofd te bieden, investeert 37% van de 552 bedrijven die door de HR-specialist werden bevraagd in opleiding.

 

Hoe meer, hoe beter. Een breed scala aan opleidingen

Naast de verplichte opleidingen die worden voorgeschreven door de reglementering en die door 62% van de bedrijven worden geïmplementeerd, geeft 59% van de werkgevers die bereid zijn in opleidingen te investeren, prioriteit aan de ontwikkeling van management- en leiderschapsvaardigheden. Volgens Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup, “is het beheer van teams tijdens de coronacrisis sterk veranderd door de explosieve toename van telewerken of hybride werken. Door de complexere behoeften – vooral op het vlak van gezondheid en welzijn – moeten de managers zich empathischer kunnen opstellen en geïndividualiseerde antwoorden kunnen bieden.” Om te voorzien in de behoeften aan betere technische (hard skills) en persoonlijke vaardigheden (soft skills) geeft 58% van de werkgevers de voorkeur aan opleidingsmodules die zich verspreiden over minder dan zes weken. Tot slot biedt 55% van de bedrijven loopbaanbegeleiding aan, terwijl 53% zijn personeel opleidt in de thema’s diversiteit en inclusie.

 

 

Alle werknemerscategorieën zijn betrokken bij de opleidingsprogramma’s

Uit de enquête van ManpowerGroup blijkt dat er voor alle categorieën van bedrijfspersoneel bijscholing en verbetering van de competenties (reskilling/upskilling) nodig is, of het nu gaat om jonge afgestudeerden (38%), minder geschoold personeel (38%), hooggeschoold personeel (37%) of werknemers ouder dan 50 (22%).

 

De kosten zijn niet de enige belemmering voor het opzetten van opleidingsprogramma’s

De financiële kosten (22%) en het gebrek aan tijd (22%) zijn de twee voornaamste hinderpalen wat continue bijscholing betreft. Maar er is meer: een op de twee bedrijven ondervindt moeilijkheden bij de implementering van een passende opleidingsstrategie waarbij alle belanghebbenden worden betrokken. Dit kan te wijten zijn aan de moeilijkheid om geschikte opleidingspartners te vinden (11%) of aan een gebrek aan inzicht in hun eigen behoeften (11%).

 

 

“In een wereld die steeds sneller verandert en geautomatiseerd, digitaal en virtueel wordt, staan de vaardigheden meer dan ooit onder druk en dreigen ze verouderd te geraken. Na ‘jobs, jobs, jobs’ is de slogan op de arbeidsmarkt nu dan ook ‘opleidingen, opleidingen, opleidingen’ besluit Philippe Lacroix.  

 

Raadpleeg het rapport