Studie van ManpowerGroup “The Great Realization” : Arbeidswereld, de grote overgang

Belgische werkgevers blijven voor het 2e kwartaal van 2022 zeer optimistische wervingsintenties melden
22 maart 2022
76% van de Belgische werkgevers ondervindt moeilijkheden om hun vacatures in te vullen terwijl ze verwachten het wervingstempo in het 3e kwartaal van 2022 te vertragen
19 mei 2022

Flexibiliteit, bescherming, zoeken naar zingeving… werknemers over de hele wereld formuleren hun aspiraties tegenover een arbeidswereld in volle transformatie

 

De arbeidswereld zoals wij die kennen, zal er binnenkort niet meer zijn. De pandemie was een katalysator van ingrijpende veranderingen. 2022 is daarom een scharnierjaar voor ondernemingen over de hele wereld. In het zog van die nieuwe wind nam ManpowerGroup wereldwijd contact op met 5.000 werknemers over de hele wereld om inzicht te krijgen in deze overgang en alle stakeholders die actief zijn op de arbeidsmarkt te helpen de bocht zonder talmen te nemen. De studie ‘The Great Realization’ onthult 20 trends in de arbeidswereld van morgen, rond 4 grote hoofdthema’s: de aspiraties van de werknemers, de transformatie van de bedrijven, het tekort aan talent en de opkomst van technologie. Analyse.

 

VN-secretaris-generaal António Guterres waarschuwde in 2020 voor de omwenteling die de arbeidswereld zou meemaken als gevolg van de crisis. Deze revolutie heeft zich inderdaad voltrokken en vereist dat bedrijven over de hele wereld zichzelf onverwijld opnieuw uitvinden. Zoals de studie The Great Realization‘ duidelijk onderstreept, “zijn de trends die aan de basis van de huidige transformatie liggen niet nieuw, maar is hun graad van dringendheid ongezien”. De studie verschaft een beter inzicht in de veranderingen die zonder talmen moeten worden doorgevoerd. De te bereiken doelstellingen? Inspelen op de nieuwe verwachtingen van talenten om ze aan te trekken en te behouden, de digitale bocht nemen en maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemen.

 

Onze bedrijven moeten zich transformeren, wendbaarder, veerkrachtiger, duurzamer worden en meer engagement tonen in een onvoorspelbare context waarin de concurrentie steeds heviger wordt. Op basis van onze studie kan elke organisatie zich toetsen aan de 20 trends die wereldwijd werden blootgelegd, om vervolgens een nieuw werkcharter te creëren. Het is duidelijk dat er geen kant-en-klare oplossingen zijn. Door beter te luisteren naar individuele behoeften, door de wil om zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden en door een duidelijke visie te hebben op de uitdagingen van digitale en ecologische transities, zullen de bedrijven van vandaag de leiders van morgen worden,” zegt Sébastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux.

Flexibiliteit is nu een must

Het is dan ook geen verrassing dat uit de enquête blijkt dat flexibiliteit voortaan diep in de verwachtingen van werknemers geworteld zit. Zij willen met een maximale vrijheid het evenwicht kunnen bewaren tussen werk- en privéleven. Nu hybride werken de norm wordt, is dit streven naar flexibiliteit niet langer voorbehouden aan bepaalde categorieën werknemers zoals in het verleden, maar wordt het door iedereen nagestreefd.

Zo blijkt uit de studie dat:

 • 45% van de werknemers vrij hun werkuren wil kunnen kiezen;
 • 36% van de werknemers meer verlofdagen wil;
 • 35% met gemak wil kunnen kiezen waar ze hun werk uitvoeren;
 • 4 op 10 mensen willen kiezen op welke dagen ze aan telewerk doen en de flexibiliteit willen hebben om elke week andere dagen te telewerken.

 Op zoek naar welzijn op het werk en naar bescherming

Tijdens de coronacrisis werden mensen zich ook meer bewust van hun kwetsbaarheid. Als gevolg daarvan zijn zij nu op zoek naar meer bescherming om met een gerust hart aan hun toekomst te bouwen. Zij willen dat hun werkgever empathie toont en zich bekommert om hun welzijn, hun (mentale) gezondheid, hun financiële zekerheid, maar ook om hun inzetbaarheid.

Hieruit blijkt dat

 • 49% van de werknemers zegt bereid te zijn van bedrijf te veranderen voor een beter welzijn;
 • 3 op 10 werknemers meer verlof wil kunnen opnemen om hun welzijn en geestelijke gezondheid te vrijwaren;
 • één op 4 werknemers de voorkeur geeft aan werkgevers die voordelen toekennen zoals ouderschapsverlof of verlof voor mantelzorg;
 • 81% van de werknemers om meer opleidingen vraagt, wat nodig is, terwijl 58% van hen nieuwe vaardigheden zullen moeten verwerven om hun beroep in de toekomst uit te oefenen.

Werk moet zinvol zijn

De door ManpowerGroup ondervraagden hebben duidelijk te kennen gegeven dat ze zich dagdagelijks moeten organiseren om tot een betere levenskwaliteit te komen, en dat ze zich collectief willen engageren. Een groeiend aantal werknemers – die zich overigens ook zeer betrokken en gemotiveerd tonen door hun werk – wil immers meer zingeving in hun werk vinden. Concreet moet dit vertaald worden in een sterk maatschappelijk engagement vanwege de ondernemingen, ook op ecologisch vlak, een engagement dat ondersteund wordt door de directie en het leiderschap. Omgekeerd zullen zij, als deze verwachtingen niet in beschouwing worden genomen, niet aarzelen om ontslag te nemen.

Uit de enquête van ManpowerGroup blijkt dat:

 • 64% van de werknemers via hun werk wil bijdragen aan een betere samenleving;
 • 2 op 3 willen werken voor bedrijven waarvan ze de waarden delen;
 • 3 op 4 werknemers zich gemotiveerd en gepassioneerd willen voelen met betrekking tot hun werk;
 • 7 op 10 het werk dat zij doen belangrijk vinden en willen dat hun bijdragen door de directie worden erkend;
 • 7 op 10 werknemers het belangrijk vinden om samen te werken met managers die vertrouwen uitstralen en die men bereid is te volgen.

ESG, een drievoudige dimensie die steeds belangrijker wordt in de strategische plannen van bedrijven

In een omgeving die gekenmerkt wordt door een wereldwijd tekort aan talent – 69% van de door ManpowerGroup bevraagde werkgevers (en 83% in België) zegt moeite te ondervinden bij het invullen van hun vacatures – moeten bedrijven voortdurend bij de zaak blijven. De transitie naar nieuwe beroepen, met name beroepen die verband houden met digitale transformatie, mag niet ten koste gaan van de waarden van gelijkheid, diversiteit en duurzame ontwikkeling. Nieuwe technologieën gekoppeld aan een nieuw beleid inzake HR-beheer moeten aangewend worden om de ongelijkheden te verminderen. Deze verwachtingen en doelstellingen worden door bedrijven over de hele wereld gedeeld. 2 op 3 bevraagde bedrijven bevestigen: de weg van de transformatie zal geplaveid worden door de rode draad van de ESG (Environment, Social, Governance).  Bedrijven moeten op basis van deze engagementen de komende jaren collectief oplossingen aanbrengen die voldoen aan de reglementeringen betreffende koolstofneutraliteit maar die de bedrijven ook in staat stellen om hun maatschappelijke impact te verbeteren.

Uit de enquête van ManpowerGroup blijkt dat:

 • 6 op 10 bedrijven verklaren dat ze hun ESG-doelstellingen in hun missie en strategische plannen hebben geïntegreerd;
 • Meer dan 30% van de bedrijven heeft al opleidingen over diversiteit en inclusie georganiseerd.

De volledige studie ‘The Great Realization’ is beschikbaar op de website manpowergroup.com

                      INFOGRAFIEK  (PDF)