Voorzichtig optimistische wervingsintenties voor het 3e kwartaal van 2023 volgens de ManpowerGroup Jobbarometer

Belgische werkgevers scherpen hun strategieën aan om het tekort aan talent op te vangen
16 mei 2023
ManpowerGroup onthult de nieuwste HR-trends en innovaties op VivaTech 2023
13 juni 2023

Nadat ze twee kwartalen op rij gedaald was, neemt de Nettotewerkstellingsprognose toe met 5 punten tot +23%. Deze waarde is echter lager dan het cijfer voor dezelfde periode vorig jaar (+25%).

 

Volgens de ManpowerGroup Jobbarometer die vandaag werd gepubliceerd, zou de activiteit op de Belgische arbeidsmarkt in de zomermaanden positief moeten evolueren, ook al zullen de werkgevers voorzichtig blijven in hun beslissingen om aan te werven. Van de 510 Belgische werkgevers die eind april door ManpowerGroup werden bevraagd, is immers 38% van plan hun personeelsbestand tegen eind september 2023 uit te breiden, terwijl 15% het aantal werknemers plant te verminderen. 44% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose (1) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat een afbouw van zijn personeelsbestand voorziet – de bemoedigende waarde van +23%. Dat is een stijging van 5 punten ten opzichte van het vorige kwartaal, maar een lichte daling van 2 punten in vergelijking met het 3e kwartaal van 2022.

 

De Belgische werkgevers zijn voorzichtig optimistisch in hun wervingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal” , zo luidt de uitleg van Sébastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “In een klimaat dat op korte tot middellange termijn nog weinig uitzicht biedt, hebben de door ons bevraagde werkgevers duidelijk aangegeven dat zij van plan zijn hun personeelsbestand tijdens de zomer op hetzelfde niveau te houden (44%) of nieuwe banen te creëren (38%), ook al is de Nettotewerkstellingsprognose lager dan de waarde van dezelfde periode vorig jaar. Onze arbeidsmarkt blijft veerkrachtig, terwijl bedrijven nog steeds geconfronteerd worden met de inflatie, met de gevolgen van de loonindexeringen voor hun kostenstructuur en met een economisch klimaat dat ongunstig blijft voor de ontwikkeling van zakendeals, met name door de oorlog in Oekraïne, en die weegt op hun wervingsbeslissingen. De werkgevers blijven overigens kampen met een ongekend tekort aan arbeidskrachten – meer dan 4 op de 5 Belgische werkgevers hebben moeite om hun vacatures in te vullen (2) – en moeten anticiperen op de toekomst door meer flexibiliteit aan de dag te leggen en sneller te transformeren in een context van internationale concurrentie.”

 

Dynamischer wervingsklimaat in Vlaanderen

De werkgevers in de drie gewesten van het land melden voor het volgende kwartaal positieve wervingsintenties. Het wervingsklimaat zal naar verwachting het meest dynamisch zijn in Vlaanderen, waar de Nettotewerkstellingsprognose +29% bedraagt, de hoogste waarde sinds het 2e kwartaal van 2022. Er is ook een stijgende trend in Brussel, waar de Nettotewerkstellingsprognose afklokt op +23%. Omgekeerd melden de Waalse werkgevers een daling van de wervingsintenties tot een waarde van +17%, 11 punten minder dan in het vorige kwartaal.

 

 

 

Positieve tewerkstellingsvooruitzichten in 8 van de 9 bevraagde sectoren.

“Zoals onze recente enquête over het tekort aan talent(2) heeft aangetoond, ondervinden werkgevers in alle sectoren moeilijkheden om gekwalificeerde profielen te vinden. Meer specifiek naar digitaal talent en kandidaten met de juiste persoonlijke vaardigheden,” verduidelijkt Sébastien Delfosse.

De werkgevers in de sector Financiën en vastgoed (+40%) bereiden zich voor op de sterkste wervingsactiviteit – één werkgever op twee in deze sector is van plan personeel aan te werven – gevolgd door de werkgevers in de sector Energie (+37%) en IT (+36%). 

De wervingsvooruitzichten zijn ook bemoedigend in de sectoren Openbare diensten/Onderwijs/Andere diensten (+33%), Transport/Logistiek/Automotive (+30%) en in mindere mate in de sector Maakindustrie/Bouw/Landbouw en visserij (+24%). De zwakste wervingsintenties worden daarentegen gemeld door werkgevers in de sectoren Consumptiegoederen en -diensten/Horeca/Retail (+13%), Communicatiediensten (+9%) en Gezondheidszorg/Biowetenschappen, die als enige sector een stagnatie van de tewerkstellingsvooruitzichten meldt (-1%).

In zes van de negen sectoren zijn de wervingsintenties gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. Anderzijds zijn de vooruitzichten in vijf van de negen sectoren lager dan in het 3e kwartaal van 2022.

 

 

Meer optimisme in de middelgrote en grote bedrijven

Volgens de enquête van ManpowerGroup is de Nettotewerkstellingsprognose positief in de vier bevraagde bedrijfssegmenten: + 9% voor micro-ondernemingen (<10 werknemers), +11% voor kleine ondernemingen (10-49 werknemers), +33% voor middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) en eveneens +33% voor grote ondernemingen (≥ 250 werknemers).

 “Personeel aanwerven is een risico en een grote investering, en dat geldt nog meer voor de kleinste structuren. Het is dan ook begrijpelijk dat werkgevers in micro- en kleine bedrijven in de context van aanhoudende onzekerheid een afwachtende houding aannemen: respectievelijk slechts 24% en 28% van deze ondernemingen is van plan om in de komende drie maanden personeel aan te werven, verduidelijkt Sébastien Delfosse.

 

 

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in alle 41 bevraagde landen en gebieden

Wereldwijd zijn de tewerkstellingsvooruitzichten positief in alle 41 bevraagde landen en gebieden. Het vertrouwen van de werkgevers is in 29 landen gestegen en in 11 andere landen gedaald. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar staan de werkgevers onder druk en weegt het onzekere economische klimaat op hun wervingsbeslissingen, in het bijzonder in Europa” , analyseert Sébatien Delfosse. De Nettotewerkstellingsvooruitzichten dalen immers in 26 landen ten opzichte van het 3e kwartaal van 2022, terwijl ze in 12 landen stijgen en in twee andere landen stabiel blijven.

De meest optimistische wervingsplannen werden gemeld in Costa Rica (+43%), Nederland (+39%) en Peru (+38%) terwijl de meest pessimistische vooruitzichten worden gemeld in Italië (+11%), Slowakije (+10%) en Argentinië (+6%).

Met een Nettotewerkstellingsprognose van +23% ligt België net boven het Europese gemiddelde (+20%), maar onder het wereldwijde gemiddelde (+28%). Ons land staat op de negende plaats van de 24 in de EMEA-regio, ver achter Nederland (+39%) en achter het VK (+29%), Duitsland (+28%), Portugal (+27%), Ierland (+26%), Noorwegen (+26%), Zwitserland (+26%) en Turkije (+25%), maar vóór Frankrijk (+21%), Spanje (+20%), Zweden (+15%), Polen (+12%) en Italië (+11%).

Elders in de wereld ziet het wervingsklimaat voor het derde kwartaal er gunstiger uit in India (+36%), China (+35%), de Verenigde Staten (+35%) en Brazilië (+33%), maar duidelijk beperkter in Japan (+14%).

 

 

 

De resultaten van de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 12 september 2023 (4e kwartaal 2023).

(1) De Nettotewerkstellingsprognose wordt berekend door van het percentage werkgevers dat een toename van de totale tewerkstelling verwacht, het percentage af te trekken van de werkgevers die voor het volgende kwartaal een afname van de tewerkstelling in hun onderneming verwachten. Het gaat hierbij dus om het netto saldo van de tewerkstellingsprognoses, dat zowel positief als negatief kan zijn. De opmerkingen zijn gebaseerd op de seizoengecorrigeerde gegevens, wanneer deze beschikbaar zijn. De gecorrigeerde gegevens van de seizoenvariaties zijn niet beschikbaar voor Kroatië.

(2) Enquête van ManpowerGroup over het tekort aan talent – 2023

 

Rapport : ManpowerGroup Jobbarometer Q3/2023