Podcast: HR trends & uitdagingen op de arbeidsmarkt – Sébastien Delfosse

Het tekort aan groene talenten zou de ecologische transitie kunnen vertragen
28 augustus 2023
45% van de Belgische werkgevers verwachten nieuwe jobs te creëren in het vierde kwartaal (ManpowerGroup barometer).
12 september 2023

In de allereerste podcast van ‘Right Career Talks’ – in samenwerking met Lesley Arens van ZigZag HR – duikt Sebastien Delfosse in HR-trends en uitdagingen binnen de arbeidsmarkt. Als Managing Director van ManpowerGroup België & Luxemburg is hij niet alleen een expert, maar ook diep gepassioneerd door het onderwerp.

Tijdens de podcast laat hij zijn licht schijnen over de huidige arbeidsmarkt, de HR trends die we hebben geïdentificeerd, en de uitdagingen die zowel op korte als lange termijn voor ons liggen.

Deze inzichten komen voort uit de Employment Outlook Survey die ManpowerGroup elk kwartaal deelt. Daarnaast belichten we ook inzichten uit “The New Human Age”. Een studie die ManpowerGroup jaarlijks presenteert tijdens het World Economic Forum in Davos.

In dit artikel nemen we even de tijd om stil te staan bij een paar van de belangrijksten inzichten die Sebastien Delfosse naar voren brengt in de podcast.

 

We hebben onlangs gemerkt dat de aanwervingsintenties van bedrijven verzwakken in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Dit is te wijten aan de economische situatie waarin we ons bevinden, inclusief factoren zoals inflatie, loonindexering, sterk stijgende energieprijzen, enzovoort.

De impact van dergelijke economische invloeden op bedrijven mag niet worden onderschat. Daarom is het niet onlogisch dat de verwachtingen rond de aanwervingsintenties van bedrijven zijn afgenomen. Maar het is hierbij wel belangrijk om te vermelden dat ze nog steeds positief zijn.

Sebastien Delfosse heeft hierover het volgende te zeggen: “We hebben een voorzichtige toename waargenomen in de aanwervingsintenties van bedrijven in het derde kwartaal. En we verwachten dat deze trend zich zal voortzetten in het vierde kwartaal. Maar met veel voorzichtigheid, aangezien de onzekerheid over veel economische factoren aanhoudt.”

 

HR-trends op de arbeidsmarkt

Vooraleer we ingaan op de HR trends die de koers van de arbeidsmarkt vormgeven is het verstandig om vier drijvende factoren te schetsen die aan de basis liggen van deze trends.

Hierbij is het belangrijk om in gedachten te houden dat technologie misschien de motor is, maar het is de menselijke factor die het schip stuurt.

4 trenddrijvers op de arbeidsmarkt

Voordat we dieper ingaan op deze trends, of laten we zeggen ‘megatrends’,’ is het de moeite waard op te merken voortkomen uit een onderzoek van ManpowerGroup dat in 2011 startte samen met het World Economic Forum in Davos. In de loop der jaren heeft ManpowerGroup nauwlettend gevolgd hoe deze trends zich zouden ontvouwen.

Sébastien vervolgt: “Meer dan 10 jaar later kunnen we bevestigen dat deze structurele trends die in de eerste editie zijn geïdentificeerd, worden bevestigd. Bovendien versnellen ze ook.”

Vandaar dat we graag een keertje kijken naar de ‘megatrends’ waar Sebastien naar verwijst.

HR-trend 1: Demografische verschuivingen

De huidige arbeidsmarkt staat onder druk door de vergrijzende actieve arbeidsbevolking. Dit blijkt uit het feit dat de babyboomers de arbeidsmarkt beginnen te verlaten en er minder jonge werknemers toetreden.

Volgens een prognose van de OESO zal tegen 2030, 32,7% van de werkende bevolking zich in de leeftijdsgroep van 45 tot 59 bevinden. Daar komt nog eens 10,6% bij die 60 jaar of ouder zal zijn.

Daartegenover suggereert een aparte studie dat Gen Z- en Millennial-werknemers tegen 2030 maar liefst 58% van de arbeidsmarkt zullen uitmaken.

 

Generaties worden gevormd door de tijd waarin ze opgroeien

Het vooruitzicht dat meer dan de helft van de arbeidsmarkt in 2030 zal bestaan uit Gen Z en Millennials, is bemoedigend. Het is daarbij aan jou als werkgever om rekening te houden met het feit dat deze jongere generaties anders naar werk kijken.

Daarom is het cruciaal voor bedrijven om een zekere mate van flexibiliteit te tonen en uitgebreide loopbaanontwikkelingsprogramma’s aan te bieden. Dit is iets waar Gen Z en Millennials doorgaans veel waarde aan hechten.

HR-trend 2: Impact van technologie

In eerste instantie spraken we voornamelijk over hoe technologie de zaken veranderde op het gebied van automatisering. Sinds Covid-19 is de versnelling van het gebruik van nieuwe technologieën pas echt op gang gekomen. Denk hierbij aan artificiële intelligentie en machine learning.

 

Impact van AI in technologie

Volgens de laatste Trends Survey van ManpowerGroup geloven Belgische werkgevers dat artificiële intelligentie een positieve invloed zal hebben op hun HR-management zonder een bedreiging te vormen voor de werkgelegenheid.

Uit het onderzoek blijkt dat al 31% van de Belgische bedrijven AI- en machine learning-tools gebruiken in hun aanwervingsproces. En nog eens 10% is van plan hier in de nabije toekomst ook mee te starten.

HR-trend 3: werkgevers en bedrijven organiseren zich anders

Er is een merkbare verschuiving opgetreden in de manier waarop werkgevers en organisaties zichzelf structureren. Historisch gezien lag er een sterke nadruk op het uitbesteden van bepaalde aspecten van aanwerving.

Als gevolg van de Covid-19-pandemie merken we dat er een duidelijke verschuiving zichtbaar is naar insourcing van aanwervingsprocessen.

HR-trend 4: Verandering in individuele benadering

Ook in de manier waarop individuen de arbeidsmarkt benaderen is een wijziging te zien. Het wordt niet langer uitsluitend beschouwd als een middel om inkomen te verdienen. De voldoening die werknemers uit hun werk halen is een stuk belangrijker geworden.

 

Conclusie

Dankzij Sebastien Delfosse zijn we weer op de hoogte van de trends en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Het is geen onderwerp om terzijde te schuiven, want het is nauw verbonden met onze economische toekomst. In de aankomende ‘Right Career Talks’ gaan we dieper in op hoe bedrijven hun werknemers het beste kunnen sturen naar effectief loopbaanbeheer en -ontdekking.

 

 

More info about Right Management : click here