Meer dan de helft van de Belgische werkgevers houdt rekening met de gaming vaardigheden tijdens het wervingsproces
18 augustus 2023
Podcast: HR trends & uitdagingen op de arbeidsmarkt – Sébastien Delfosse
8 september 2023

Volgens een enquête van ManpowerGroup zijn 6 op de 10 Belgische werkgevers al actief met het aantrekken van  ‘groene’ profielen of met het aanleren van de vereiste vaardigheden voor de ecologische transitie. 1 op 2 bedrijven ondervinden echter moeilijkheden bij het vinden van dergelijke profielen op de arbeidsmarkt.

 

De klimaatuitdagingen beginnen de vereiste vaardigheden door bedrijven in België te veranderen. De opkomst van een duurzamere wereld verandert geleidelijk onze economie en het aanbod van producten en diensten van bedrijven. Dit heeft een directe impact op de werkgelegenheid en de profielen waar ze naar op zoek zijn.

Volgens een enquête van ManpowerGroup(1) onder 510 bedrijven heeft 6 op de 10 werkgevers dit als een aandachtspunt opgenomen in hun HR-beheer: 22% van de ondervraagde bedrijven geeft aan al een HR-strategie te hebben geïmplementeerd om aan milieu-uitdagingen te voldoen, zowel op het gebied van werving als competentiebeheer. 21% is al actief bezig met het werven van specifieke profielen en 20% begint de vereiste vaardigheden voor groene functies te definiëren.

Aan de andere kant geeft 13% aan geen behoefte te hebben, 8% heeft de gezochte vaardigheden nog niet gedefinieerd en 9% weet niet precies waarvoor dit staat.

We bevinden ons momenteel in een fase van overgang, waarbij staten, regio’s of organisaties van elke omvang hun inzet tonen om klimaatverandering aan te pakken” aldus Sébastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Uit onze enquête blijkt dat steeds meer bedrijven op zoek zijn naar profielen die deze transformatie kunnen ondersteunen. Maar het tekort aan groene talenten kan hun vooruitgang in gevaar brengen. Bijna een op de twee Belgische werkgevers in deze sector ondervinden moeilijkheden bij het vinden van specifieke groene profielen, en liefst 80% kampt met een algemeen tekort aan talent. Dit is zeer verontrustend, vooral wanneer we rekening houden met het feit zoals bevestigd door een studie van Climact, HIVA-KU Leuven en LENTIC-ULiège (2) dat tegen 2050 mogelijks 45% van de banen in België beïnvloed kunnen worden door de ecologische transitie. In deze context zijn bijscholing en het voorbereiden van nieuwe generaties op de komende uitdagingen op korte en middellange termijn van essentieel belang.”

 

 

 

Groene banen en groene vaardigheden

Het scala aan professionele kansen die voortvloeit uit de milieutransitie is momenteel al aanzienlijk breed en zal in de komende jaren blijven groeien.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen groene banen en groen vaardigheden.

Groen banen (Green jobs) omvatten specifieke functies die gericht zijn op het behoud of herstel van het milieu – dit kunnen bijvoorbeeld banen zijn op het gebied van hernieuwbare energie of energiebesparing, bouw en renovatie van gebouwen, biodiversiteit, duurzame landbouw, mobiliteit, afvalbeheer, circulaire economie, enzovoort.

Groene vaardhigheden (green skills) worden toegevoegd aan basisvaardigheden om duurzaamheid te integreren in de uitoefening van het beroep – bijvoorbeeld om producten of diensten aan te passen aan nieuwe milieunormen.

Volgens het onderzoek van ManpowerGroup zijn de beroepen die in België het meest vragen om “groene vaardigheden”, als volgt gerangschikt:

 • Productie en Bouw (29%)
 • Logistiek (27%)
 • Engineering (26%)
 • IT et la Data (26%)
 • Sales & Marketing / Office Support (25%)

Tekort aan groen talent: nummer één uitdaging voor bedrijven die betrokken zijn bij de transitie

Volgens Belgische bedrijven die overwegen “groene” profielen in hun personeelsbestand op te nemen, zijn de belangrijkste uitdagingen in dit proces:

 • Gekwalificeerd personeel vinden (47%)
 • Aanpassen van trainingsprogramma’s (37%)
 • Begrijpen welke vaardigheden moeten worden bijgewerkt (32%)
 • Noodzakelijke vaardigheden identificeren (26%)
 • Return on Investment berekenen (25%)

 30% van de ondervraagde bedrijven heeft groene banen nog niet op de agenda staan

Onder de ondervraagde bedrijven die niet van plan zijn om op dit gebied actief te worden :

 • 37% weet niet wat groene banen/vaardigheden zijn
 • 31% vindt dat groene banen niet van toepassing zijn op hun activiteiten
 • 16% vindt dat groene banen geen prioriteit hebben
 • 13% vindt dat hun activiteit te klein is
 • 11% vindt dat groene banen te duur zijn
 • 10% denkt dat het slechts een trend is.

 

 

 

 

****

(1) ManpowerGroup Summer HR Trends Survey: De gegevens voor dit onderzoek dat werd uitgevoerd door ManpowerGroup werden verzameld eind april 2023 als onderdeel van de ManpowerGroup jobbarometer, uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 510 werkgevers. Het onderzoek behandelt drie thema’s:

Artificiële intelligentie en werving/HR

Gaming Skills en rekurtering

– Groene banen (green jobs)

(2) Federaal rapport over de impact van de klimaattransitie op de arbeidsmarkt

 Koolstofneutraliteit, die Europa tegen 2050 wil bereiken, betekent dat de wereld van het werk moet veranderen. Een gezamenlijke studie, gepubliceerd op 6 juni 2023 door Climact, HIVA- KU Leuven en LENTIC-ULiège (2)  ), beschrijft het groene professionele landschap van morgen.