De trend van ‘Quiet Quitting’ staat bovenaan de lijst van strategische prioriteiten voor HR in België in 2024.

De tekorten aan talent houden de wervingsintenties op een hoog niveau in België voor het eerste kwartaal van 2024
12 december 2023
Alexandra Lammens wordt benoemd tot Financieel Directeur bij ManpowerGroup BeLux
11 januari 2024

HR heeft een cruciale rol te spelen bij het versterken van de betrokkenheid op het werk en het zin geven in een wereld van werk die volop in transformatie is.

 

Volgens een enquête uitgevoerd door ManpowerGroup(1),  zullen Belgische werkgevers in 2024 voor veel uitdagingen staan op het gebied van human resources management.

 

Onze enquête belicht de strategische rol die HR in 2024 moet vervullen, terwijl bedrijven dit nieuwe jaar ingaan met onzekerheid en de verplichting om op veel gebieden door te blijven transformeren,” legt Sébastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux, uit. Vandaag de dag moet de mens meer dan ooit centraal staan in de benadering van bedrijven. Werknemers en kandidaten zoeken betekenis en een nieuwe relatie met werk. Werkgevers die aan deze verwachtingen kunnen voldoen, zullen niet alleen in staat zijn om talent aan te trekken en vast te houden, maar ook om hun prestaties te verbeteren.”

 Hier zijn in volgorde hun vijf strategische prioriteiten:

  1. De internationale trend van ‘quiet quitting’ of ‘stilzwijgend ontslag’ staat duidelijk op de eerste plaats en baart 67% van de bedrijven zorgen, bovenaan de prioriteiten van Belgische werkgevers. ‘Quiet quitting’ betreft werknemers die besluiten hun betrokkenheid bij het werk te verminderen, zelfs tot het absolute minimum, in plaats van ontslag te nemen of op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Dit gedrag kan betrekking hebben op werknemers van alle leeftijden, met verlies van motivatie, dicht bij een burn-out staan, hun mentale gezondheid willen behouden of op zoek zijn naar een balans tussen werk en privé die aan hun verwachtingen voldoet. In dit verband weigeren ‘quiet quitters’ verantwoordelijkheden die niet in hun functieomschrijving staan of om te reageren op onverwachte verzoeken. Om dit fenomeen tegen te gaan, moeten werkgevers diepgaande maatregelen nemen om betekenis aan het werk te geven en de betrokkenheid van hun werknemers te versterken.

 

  1. Volgens de laatste cijfers van ManpowerGroup wordt 74% van de Belgische werkgevers getroffen door een tekort aan talent, en heeft één op de vier werkgevers grote moeite om vacatures in te vullen. Het is dan ook niet verrassend dat de rekrutering van gekwalificeerde profielen op de tweede plaats staat in de prioriteitenlijst, met een score van 63%. Bovendien blijft de vacaturegraad – het aantal vacatures ten opzichte van het totale arbeidsplaatsen binnen het bedrijf – elk kwartaal stijgen en nadert het de 5% in België (4,72% in het derde kwartaal van 2023, of 198.724 banen volgens StatBel(2).

 

  1. Het welzijn van werknemers staat op de derde plaats en wordt door 62% van de respondenten in overweging genomen. Sinds COVID-19 zoekt het bedrijf nog steeds naar een nieuw evenwicht in een hybride werkorganisatie waarin de relaties complexer zijn geworden. In deze nieuwe omgeving zijn het welzijn op het werk en de fysieke en mentale gezondheid een echte prioriteit geworden, zowel op het gebied van ziektepreventie en verzuim als op het gebied van verbetering van de arbeidsomstandigheden en de algehele levenskwaliteit.

 

  1. De aanwezigheid van initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie staat op de vierde plaats voor 59% van de werkgevers, wat ook de groeiende relevantie van dit thema laat zien voor het creëren van werkplekken die gelijke kansen bieden voor alle personen.

 

  1. Vandaag, en nog meer in de nabije toekomst, zullen bedrijven moeten aantonen dat ze zich inzetten voor het klimaat om talent aan te trekken en te behouden, vooral de Gen Z. Het is dan ook niet verrassend dat 58% van de werkgevers het thema van de groene transitie in hun prioriteiten voor 2024 heeft opgenomen, dit komt tot slot op de vijfde plaats.

 

Daarnaast zijn de andere items op de HR-agenda 2024: de optimalisatie van tijdelijke werknemers (57%), het behouden of opnieuw in dienst nemen van oudere werknemers (57%), het vasthouden van talent (56%), de dreiging van een recessie (56%), het beleid voor werken op kantoor (54%), ‘The Great Resignation’ (53%), de overgang naar AI/technologie (52%) en gedwongen ontslagen als gevolg van moeilijke economische omstandigheden (50%).

*****

(1) De ‘ManpowerGroup Workforce Trends Survey’ werd uitgevoerd in het kader van de Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten (ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS) voor het 1e kwartaal van 2024 in october 2023 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 40.000 werkgevers (waarvan 525 in België) uit de openbare sector en de privésector in 41 landen en gebieden.

(2) Statbel : vacatures op de arbeidsmarkt (Q3/2023)  :