De tekorten aan talent houden de wervingsintenties op een hoog niveau in België voor het eerste kwartaal van 2024

ManpowerGroup : ‘De toekomst van werk is huManpower’.
30 oktober 2023
De trend van ‘Quiet Quitting’ staat bovenaan de lijst van strategische prioriteiten voor HR in België in 2024.
8 januari 2024

Belgische werkgevers tonen bereidheid om in het eerste kwartaal van 2024 nieuwe banen te creëren. De Nettotewerkstellingsprognose stijgt voor het derde opeenvolgende kwartaal naar +33%. Volgens ManpowerGroup verklaren de tekorten aan talent deze hoge wervingintenties. Drie op de vier werkgevers hebben moeilijkheden bij het invullen van vacatures.

 

Volgens de ManpowerGroup jobbarometer die vandaag is gepubliceerd, blijkt dat er kansen op werk zijn in alle sectoren tijdens het eerste kwartaal van 2024. Van de 525 werkgevers die in oktober zijn ondervraagd door ManpowerGroup, heeft 46% plannen om hun personeelsbestand tegen het einde van maart 2024 uit te breiden, terwijl slechts 13% van plan is het te verminderen. 38% van de ondervraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie voor seizoensvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(1) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat verwacht personeel aan te werven en het percentage dat verwacht om het personeelsbestand in te krimpen – de positieve waarde van +33%. Dit is een stijging van 2 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en 10 punten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Tegelijkertijd hebben 74% van de ondervraagde werkgevers in België te maken met talenttekorten, een daling van 6 punten ten opzichte van maart vorig jaar.

 

 

Belgische werkgevers verwachten dat de wervingsactiviteit in het derde opeenvolgende kwartaal zal toenemen. De Nettotewerkstellingsprognose voor België (+33%) ligt 10 punten boven het Europese gemiddelde (+23%), waarmee ons land op de tweede plaats staat van de 22 onderzochte landen op het Europese continent, net achter Nederland (+37%). De algemene  trend van ons onderzoek wijst echter op een vertraging van de aanwervingen op internationaal niveau ten opzichte van het vorige kwartaal,” legt Sébastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux, uit. “Deze positieve vooruitzichten voor ons land worden grotendeels verklaard door het uitstellen van de wervingsintenties voor functies die open blijven vanwege talenttekorten en de moeilijkheden waarmee 3 op de 4 werkgevers worden geconfronteerd bij het vinden van geschikte profielen. In een onzekere context, zowel op economisch als geopolitiek vlak, zullen werkgevers het jaar 2024 starten door hun transformatie voort te zetten en zich te richten op het behouden en aantrekken van nodige talenten.

 

 

Positieve tewerkstellingsvooruitzichten in de drie regio’s

Werkgevers in de drie regio’s van het land melden positieve wervingsintenties voor het komende kwartaal: +34% in Vlaanderen, +33% in Wallonië en +27% in Brussel. De werkgelegenheidsperspectieven stijgen zowel op kwartaal- als jaarbasis in Vlaanderen en Wallonië, terwijl de Nettotewerkstellingsprognose  in Brussel daalt naar het laagste niveau sinds het tweede kwartaal van 2022. Tekorten aan talent blijven aanzienlijk in alle 3 regio’s: 74% in Vlaanderen, 76% in Wallonië en 71% in Brussel.

 

 

Optimisme bij werkgevers in de sectoren Telecom, IT en energie

Werkgevers in alle 9 onderzochte bedrijfstakken verwachten hun personeels- bestand tegen het einde van maart 2024 uit te breiden.

De wervingsactiviteit zal met name bijzonder hoog zijn in drie sectoren: Telecom (+51%), waar bijna zes op de tien werkgevers verwachten in de komende drie maanden aan te nemen, IT (+49%) en Energie (+43%). Werkgevers in deze drie sectoren ondervinden ook moeilijkheden bij het invullen van hun vacatures, zoals gemeld door 76% van de werkgevers in de Telecom- en Energiesectoren, en 73% van de werkgevers in de IT-sector. De wervingsintenties zijn ook behoorlijk gunstig in de sectoren Financiën en Vastgoed (+36%), Gezondheidszorg/ Levenswetenschappen (+34%), en in de Maakindustrie/Bouw (+34%). Daarentegen wordt verwacht dat de wervingsactiviteit lager zal zijn in de sectoren Publieke en non-profitdiensten/Onderwijs/Overige (+21%), Transport/Logistiek/Automotive l (+19%) en Consumptiegoederen/Diensten/Horeca/Retail (+8%).

Werkgevers in de sector Publieke en non-profitdiensten/Onderwijs/Overige (83%) ondervinden volgens het onderzoek de meeste moeilijkheden bij het invullen van hun vacatures. Sinds het vierde kwartaal van 2023 zijn de wervingsintenties gestegen in 4 van de 9 onderzochte sectoren en gedaald in 5 andere. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2023 is de wervingsomgeving verbeterd in 5 sectoren en verslechterd in 3 andere.

 

 

 

We zoeken ingenieurs en IT-specialisten

Bedrijven ervaren nog steeds aanzienlijke moeilijkheden bij het vinden van specifieke profielen. Ingenieurs en technici (28%), functies IT/Data (27%) en logistieke functies (22%), HR (20%) en Manufacturing (18%) staan bovenaan de lijst opgesteld door ManpowerGroup. “Ondanks de ongunstige economische omgeving staan werkgevers in alle onderzochte sectoren onder druk om de profielen te vinden die ze zoeken, en recruiters zien dagelijks de aanhoudende ‘mismatch’ tussen het aanbod en de vraag naar vaardigheden,” constateert Sébastien Delfosse.

Deze situatie wordt bevestigd door de recente cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel(2) – dat aangaf dat de vacaturegraad in het tweede kwartaal van 2023 – het aantal openstaande functies ten opzichte van het totale aantal functies binnen het bedrijf – nog steeds zeer hoog is, met een percentage van 4,63%. Dit komt neer op 194.957 niet-ingevulde banen, waarvan 67,36% in Vlaanderen, 19,69% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 12,95% in Wallonië.

 

Flexibiliteit, het voorkeursmiddel om talent aan te trekken en te behouden

In de huidige context van arbeidsschaarste zetten werkgevers zich extra in en tonen ze creativiteit om talent aan te trekken en te behouden.

Niet verrassend is flexibiliteit  (55%) de belangrijkste maatregel die werkgevers nemen, zowel op het gebied van werkplek – kantoorwerk, hybride of telewerken (37%) – als op het gebied van werktijden (36%).Flexibele werktijden en telewerken zijn een van de eerste onderwerpen die kandidaten bespreken tijdens sollicitatiegesprekken,” voegt Sébastien Delfosse toe. Andere genomen maatregelen die werkgevers noemen zijn onder meer “het behouden van talent, zelfs als ze op korte termijn niet absoluut noodzakelijk zijn’ (26%), salarisverhogingen (24%), het uitbreiden van het kandidatenbestand via diversiteitsgerelateerde acties (oudere werknemers, enz.) (24%), het verminderen van de vereiste kwalificaties bij aanwerving (22%), prioriteit geven aan de automatisering van bepaalde taken of processen (20%) of werven over de grenzen heen (18%).

 

Vertraging van het aanwervingstempo op globaal niveau

Ondanks een daling van de wervingsintenties in vergelijking met het vorige kwartaal in 32 van de 41 landen en in 16 van de 24 landen in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika), blijft de Nettotewerkstellingsprognose positief in alle onderzochte landen. Deze staat op +26%, een daling van 4 punten ten opzichte van het vorige kwartaal, maar een stijging van 3 punten ten opzichte van vorig jaar. Werkgevers in India en Nederland tonen zich het meest optimistisch (+37%), terwijl hun tegenhangers in Argentinië het meest pessimistisch zijn (+2%).

Met een Nettotewerkstellingsprognose van +33% ligt België 10 punten boven het Europese gemiddelde (+23%). Ons land staat op de tweede plaats van de 24 in de EMEA-regio, achter Nederland (+37%), maar op gelijke hoogte met Zwitserland (+33%) en voor Duitsland (+30%), het Verenigd Koninkrijk (+27%), Frankrijk (+20%), Spanje (+19%), Polen (+18%) en Italië (+13%).

Elders in de wereld dalen  de tewerkstellingsvooruitzichten licht in de Verenigde Staten (+34%) en in China (+33%). Ze blijven zeer laag in Japan (+10%).

De resultaten van de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 12 maart 2024 (2e kwartaal 2024).

(1) De Nettotewerkstellingsprognose wordt berekend door van het percentage werkgevers dat een toename van de totale tewerkstelling verwacht, het percentage af te trekken van de werkgevers die voor het volgende kwartaal een afname van de tewerkstelling in hun onderneming verwachten. Het gaat hierbij dus om het netto saldo van de tewerkstellingsprognoses, dat zowel positief als negatief kan zijn. De opmerkingen zijn gebaseerd op de seizoengecorrigeerde gegevens, wanneer deze beschikbaar zijn.

(2)  Statbel : Vacaturesta op de arbeismarkt 2de kwartaal 2023 

 

Report : ManpowerGroup Employment Outlook Survey Q1/2024