“Als we het doordacht aanpakken, wordt de digitale wereld een zegen” (Jonas Prising, CEO ManpowerGroup)
24 augustus 2017
Goud voor duurzaam ondernemingsbeleid ManpowerGroup BeLux
21 september 2017

Onze arbeidsmarkt blijft gunstig evolueren. Volgens onze Tewerkstellingsbarometer is amper 2% van de Belgische werkgevers die we eind juli bevraagden van plan om zijn personeelsbestand in te krimpen tijdens het 4de kwartaal 2017. Omgekeerd zou 5% medewerkers aanwerven, terwijl 93% van de werkgevers zijn loonmassa status quo houdt. Het verschil, de Nettotewerkstellingsprognose, landt zo op een positieve +3. Dat is 1 procentpunt lager dan vorig kwartaal, maar geen bedreiging voor de stabiliteit van de arbeidsmarkt.

 

Voor het eerst sinds het 2de kwartaal 2008 is de Nettotewerkstellingsprognose trouwens in geen enkel van de 43 landen en gebieden die we bevroegen negatief. Ook de Belgische arbeidsmarkt blijft gunstig evolueren. De jobcreatie in combinatie met het activeringsbeleid – doel: de werkzoekenden te reïntegreren in de arbeidsmarkt – en de modernisering van de arbeidsmarkt zouden de werkloosheidsgraad(*) moeten blijven drukken, ondanks de grote verschillen tussen de regio’s (16,9% in Brussel, 14,5% in Wallonië en 7,51% in Vlaanderen).

De drie regio’s in het groen

Net als vorig kwartaal voorspelt Brussel de grootste tewerkstellingskansen (+6). In Wallonië (+4) stijgt de Nettotewerkstellingsprognose met 3 procentpunten ten opzichte van vorig kwartaal. De Vlaamse werkgevers houden echter de voet boven de rem (+1) tot het einde van het jaar.

 

Optimisme in de bouwsector

De werkgevers uit acht van de tien bevraagde sectoren voorspellen dat ze in het 4de kwartaal 2017 mensen zullen aanwerven. De bouwsector op kop (+10). In die sector groeien de prognoses al drie kwartalen op rij. Evenveel vertrouwen ook in de Horecasector (+6) en de sector Elektriciteit, Gas en Water (+6). Wat niet gezegd kan worden van de Financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten, waar de werkgevers na vier kwartalen optimisme hun verwachting naar beneden bijstellen tot +3 (dat is 5 punten lager). Enkel de werkgevers uit de Maakindustrie (-2) en uit de Landbouw/jacht/bosbouw en visserij (-5) hebben een nog minder goed oog in de toekomst.

Het valt op dat naarmate het bedrijf groter is ook het werkgeversvertrouwen toeneemt. Zo voorspelt één op de drie grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) dat ze mensen zullen aanwerven voor het einde van het jaar (+31). In tegenstelling tot hun collega’s van de microbedrijven (< 10 werknemers) die de kat uit de boom kijken (+1).

 

Positieve wereld

Voor het eerst sinds het begin van de wereldwijde economische crisis in 2008 is de Nettotewerkstellingsprognose in geen enkel van de 43 onderzochte landen en gebieden negatief. Enkel de Zwitserse werkgevers houden de kerk in het midden met een neutrale nul. De bedrijven met de grootste tewerkstellingskansen vinden we terug in Japan (+23), Taiwan (+22), Costa Rica (+19), India (+19) en Hongarije (+18). In de Verenigde Staten (+17) houdt de tewerkstelling goed stand. En ook China (+8) doet weer mee. Het is het al van 2015 geleden dat de werkgevers er zo optimistisch waren over de tewerkstellingskansen. Ten slotte zit Brazilië (+1) weer op het goede spoor met voor het tweede kwartaal op rij een positief saldo (na twee jaar rode cijfers).

Hoopvol Europa

Op Zwitserland na zijn alle werkgevers van de 25 landen die we in EMEA-regio bevraagden van plan om mensen aan te werven. Voor het tweede opeenvolgende kwartaal nemen de Hongaarse werkgevers (+18) het voortouw, gevolgd door hun collega’s uit Griekenland (+15), Roemenië (+15) en Bulgarije (+14). De Britten (+6),  Nederlanders (+6) en Duitsers (+5) scoren gemiddeld goed en ook uit Frankrijk (+4) ontvangen we bemoedigende signalen. Daar was het al van 2015 geleden dat de werkgevers zo hoopvol waren. Die opwaartse trend toont zich ook in Italië (+3) dat op gelijke voet komt met België.

 

Meer weten?

Download de infografie

De resultaten gebundeld in de brochure ‘ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten’

De vorige editie van de Barometer (prognoses 3e kwartaal 2017)

Alle gedetailleerde resultaten van het onderzoek in de 43 landen zijn interactief beschikbaar op ‘Manpower Employment Outlook Explorer’

A
G