Goud voor duurzaam ondernemingsbeleid ManpowerGroup BeLux

Tewerkstellingskansen blijven positief in België
12 september 2017
Nieuwe vormen van werk niet langer taboe
5 oktober 2017

Een week lang zet ManpowerGroup in 80 landen ‘maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen’ in de kijker. We beseffen immers heel goed wat de impact van het werk is op mensen, gezinnen en gemeenschappen en willen in onze sector een voortrekkersrol blijven spelen als maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemer. Het team van ManpowerGroup BeLux is trouwens goed op weg en kreeg onlangs nog ‘Goud’ op het MVO-scorebord van EcoVadis.

 Met de eerste wereldwijde week van de Duurzame Ontwikkeling mobiliseren we de 28.000 medewerkers rond het thema en willen we de partnerships met klanten en organisaties versterken. De week valt niet toevallig samen met inaugurele top van het Wereld Economisch Forum en het debat over de impact van duurzame ontwikkeling in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Hoogste MVO-score van EcoVadis

Het is een van onze kernopdrachten om iedereen de juiste vaardigheden bij te brengen zodat ze op een duurzame manier kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Tegelijk proberen we zo de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (de zgn. SDG’s) van de Verenigde Naties te realiseren. We zijn dan ook heel fier dat ManpowerGroup BeLux van EcoVadis (wereldleider in de sociale evaluatie van toeleveranciers) de hoogste MVO-score kregen (Goud). Daarmee behoren we tot de 5% van de bedrijven die zo sterk scoorden wereldwijd. Sterker nog, tot de 1% hoogst genoteerde bedrijven in de wereld. Om onze MVO-prestaties te certificeren, hanteerde EcoVadis 21 indicatoren binnen vier thema’s: milieu, HR-praktijken en mensenrechten, businessethiek en governance, toeleveringsketen.

Eisen duurzaam ondernemen nemen toe

De score is een duidelijk signaal en erkenning van het engagement en de toewijding van al onze mensen. En het bewijst dat we op de goede weg zijn om onze ambitieuze doelstellingen uit te voeren om te voldoen aan de hoogste standaarden inzake ethiek, HR-praktijk en milieubescherming. Niemand kan er nog omheen. Duurzaam ondernemen wordt een belangrijke hefboom voor de klantenwerving, beurswaardecreatie en employer branding. Vandaag de dag is prijs niet langer de doorslaggevende factor bij de keuze en aankoop van goederen of diensten en houdt 91% van de ondernemingen al rekening met de MVO-criteria in hun aankoopbeleid.

 

 

Mondiale visie. Lokale acties.

Al onze activiteiten steunen op een duidelijke visie: duurzame jobcreatie heeft de kracht om de wereld te veranderen. Om dat te bereiken formuleerde de HR-groep vorig jaar een strategisch plan, gebaseerd op drie pijlers: jongeren voorbereiden op de wereld van werk, de opleiding en inzetbaarheid begeleiden en de juist voorwaarden creëren voor integratie en inclusie op de arbeidsmarkt. <link leggen naar artikel ‘Doing well by doing good> Het plan ondersteunt vier duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (4, 5, 8 en 10): op het gebied van onderwijs en vorming, gendergelijkheid, de inschakeling van kansarme groepen en de vermindering van ongelijkheid.

Ook in België lanceerde ManpowerGroup tal van initiatieven inzake duurzame jobcreatie. Denk aan ons partnerschap bij de Europese wedstrijd ‘Mini-onderneming van het jaar’, waarmee we ondernemerschap stimuleren en bruggen slaan tussen de bedrijfs- en onderwijswereld. Daarnaast lopen er al jaren projecten om de inzetbaarheid en integratie van mensen die moeilijk aan een job geraken, te bevorderen, zoals de Manpower Logistics Academy , Manpower Unlimited , de coaching en opleiding van langdurig werkzoekenden in samenwerking met Forem en Actiris en ons milieubeschermingsbeleid.

Meer info onver onze MVO-engagement ‘Doing Well by Doing Good’, surf naar onze minisite Work to Change the World sustainability.

 

AC