9 op de 10 Belgische werkgevers zijn van plan om de aanwerving in het eerste kwartaal van 2020 te stabiliseren

#DoingWellByDoingGood : 1ste MVO-DuurzaamheidsRapport ManpowerGroup Belgium
8 november 2019
#WELQOME: een award voor Manpower van het VFU (Vorming Fonds Uitzendkrachten)
19 december 2019

Volgens de ManpowerGroup Barometer, die vandaag werd gepubliceerd, zal de wervingsactiviteit op de arbeidsmarkt positief blijven in de loop van het eerste kwartaal van 2020. Van de 750 Belgische werkgevers die eind oktober door ManpowerGroup werden bevraagd, is 7% van plan om hun personeelsbestand uit te breiden tegen eind maart 2020, terwijl slecht 2% van plan is om het aantal werknemers te verminderen. De wervingsvooruitzichten zullen naar verwachting stabiel blijven in 9 van de 10 bedrijven. Na een correctie van de seizoenvariaties(*) bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(*) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de gematigd optimistische waarde van +6%. De prognose blijft dus op hetzelfde niveau als in het vorige kwartaal en als in het eerste kwartaal van 2019.

 

 

Belgische werkgevers zetten het jaar 2020 voorzichtig in”, zegt Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Hoewel de Nettotewerkstellingsprognose op hetzelfde niveau is gebleven als in het vorige kwartaal, bewijzen de resultaten van onze enquête dat het vertrouwen van werkgevers in de meeste sectoren en in bedrijven van elke omvang, verzwakt. De groeiende onzekerheid op economisch of politiek vlak met name in de context van de Brexit verklaart deze spanningen en wijst op moeilijkere maanden op de arbeidsmarkt. Cijfers uit de laatste maanden van de uitzendbranche bevestigen deze trend. Desondanks blijft de vraag naar schaarse profielen erg aanwezig.”

 

Sterkste wervingsintenties sinds drie jaar in Brussel

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal blijven positief in de drie gewesten van het land. De Brusselse werkgevers verwachten een groeiende wervingsactiviteit en de Nettotewerkstellingsprognose bevindt zich op het gunstigste niveau sinds 3 jaar (+ 8%, een stijging van 4 punten op kwartaalbasis). In Vlaanderen (+ 5%) blijven de wervingsintenties relatief stabiel op kwartaal- en jaarbasis (daling van 1 punt). Werkgevers verwachten een voorzichtige Nettotewerkstellingsprognose in Wallonië (+ 3%), een daling van 3 punten ten opzichte van het vorige kwartaal.

 

Positieve vooruitzichten in 9 van de 10 bevraagde sectoren

In 9 van de 10 bevraagde sectoren zijn de werkgevers van plan nieuwe jobs te creëren in de loop van het eerste kwartaal van 2020. De werkgevers verwachten de sterkste wervingsactiviteit in de sectoren: Bouw (+11%, een sterke stijging van 11 punten ten opzichte van het vorige kwartaal), Landbouw en visserij (+10%) en Elektriciteit, gas en water (+10%). In deze sectoren lijkt het vertrouwen in de aanwervingsvooruitzichten het hoogst. De wervingsactiviteit zou gematigd moeten zijn in de Groot- en detailhandel (+ 8%), evenals in de Horeca (+ 7%, een sterke stijging van 12 punten in vergelijking met het vorige kwartaal) en in de sector Financiën, verzekering, vastgoed en diensten (+ 7%). Werkgevers in de sectoren Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+ 5%) en Extractieve industrieën (+ 4%) zijn voorzichtiger. Ten slotte voorspellen werkgevers in de sector Transport en Logistiek hun zwakste en enige negatieve prognose in drie jaar (-1%), 5 punten minder dan in het vorige kwartaal en 10 punten lager dan in het eerste kwartaal van 2019.

Op kwartaalbasis verbeterde de Nettotewerkstellingsprognose in slechts drie sectoren, terwijl deze in zeven sectoren verslechterde. Op jaarbasis stijgen de wervingsintenties in zes sectoren, maar dalen of stagneren ze in vier andere sectoren.

 

Vooruitzichten van achteruitgang of stagnatie in bedrijven van elke omvang

Volgens de enquête blijft de Nettotewerkstellingsprognose positief in de vier segmenten van bedrijven ingedeeld naar grootte: de Nettotewerkstellingsprognose bedraagt +4% in het segment van de microbedrijven (< 10 werknemers), +9% in de kleine bedrijven (10-49 werknemers), +14% in de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) en +20% in de grote bedrijven (≥ 250 werknemers). Er is echter een dalende trend te zien in alle segmenten, zowel driemaandelijks als jaarlijks, met uitzondering van het microbedrijvensegment waar de Nettotewerkstellingsprognose stilstaat.

 

Positieve vooruitzichten in de 26 bevraagde landen in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika)

ManpowerGroup heeft 21.000 werkgevers in 26 landen in de EMEA-regio bevraagd om naar hun wervingsintenties te peilen voor het eerste kwartaal van 2020. De wervingsvooruitzichten zijn in verschillende mate positief in de 26 bevraagde landen. In vergelijking met het vorige kwartaal, verbeteren de wervingsvooruitzichten in 10 landen, maar verslechteren ze in 12 andere landen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019, zijn de wervingsintenties ook gestegen in 8 landen, terwijl ze in 13 landen zijn gedaald en ongewijzigd zijn gebleven in vijf andere landen.

In Frankrijk (+ 7%) rapporteren werkgevers hun meest optimistische voorspellingen sinds 12 jaar. Aan de andere kant zijn de Duitse werkgevers (+ 4%) nog nooit zo pessimistisch geweest in drie jaar. Onder invloed van de Brexit-onzekerheid, anticiperen werkgevers in het Verenigd Koninkrijk (+ 2%) op de laagste wervingsintenties in zeven jaar. Werkgevers in Nederland (+ 4%) zijn voorzichtig, terwijl de arbeidsmarkt in Italië en Spanje zou moeten vertragen (+ 1% in beide landen).

Elders in de wereld blijven de werkgelegenheidsperspectieven sterk in de Verenigde Staten (+ 19%) en Japan (+ 25%), terwijl ze gematigd blijven in China (+ 8%) en hun zwakste niveau bereiken sinds de start van de lancering van onze enquête in India 14 jaar geleden (+ 10%).

 

 

De resultaten van de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 10 maart 2020 (2de kwartaal 2020)

(*) Het cijfer van de Nettotewerkstellingsprognose wordt verkregen door het percentage te nemen van de werkgevers die verwachten dat de totale werkgelegenheid zal stijgen en daarvan het percentage af te trekken van de werkgevers die het volgende kwartaal een daling verwachten van de werkgelegenheid in hun onderneming. Het gaat hier dus om een nettosaldo van tewerkstellingsvooruitzichten dat zowel positief als negatief kan zijn. De commentaren zijn gebaseerd op de gegevens na uitzuivering van de seizoenvariaties, in de mate waarin die beschikbaar zijn. De gecorrigeerde gegevens van de seizoensvariaties zijn niet beschikbaar voor Kroatië en Portugal

Voorstelling van de Barometer

De ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten (ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS) voor het 1e kwartaal van 2020 is tussen 16 en 29 oktober 2019 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van meer dan 58.000 werkgevers (waarvan 750 in België) uit de openbare sector en de privésector in 43 landen en gebieden. Het doel is de rekruteringsplannen van bedrijven voor het volgende kwartaal te vergelijken met het vorige kwartaal. Alle respondenten hebben op dezelfde vraag geantwoord: “Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal – dus tot het einde van maart 2020 – ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?” Het is het enige onderzoek dat op dergelijke schaal de tewerkstellingsverwachtingen peilt. De enquête is uniek door haar omvang, doel, duur en inhoud. De ManpowerGroup Barometer loopt al meer dan 50 jaar. Het is een van de meest betrouwbare onderzoeken voor de meting van de tewerkstellingsgraad en geldt als een erkende economische indicator.

 

 

Infografiek – OnePager

 

 

 

Rapport

 

 

 

 

Meer info : manpowergroup.com

AC