45% van de Belgische werkgevers krijgt hun vacatures moeilijk ingevuld

#WELQOME: een award voor Manpower van het VFU (Vorming Fonds Uitzendkrachten)
19 december 2019
Ethisphere : ManpowerGroup voor het 11e jaar op rij bij de ‘meest ethische bedrijven ter wereld’
28 februari 2020

Het tekort aan talent blijft groeien in België en in de rest van de wereld. Dat is de belangrijkste les uit de 13e editie van de wereldwijde enquête van ManpowerGroup naar tekorten aan talent in 44 landen en gebieden, waaronder België. Alle sectoren en bedrijven van elke omvang in de drie regio’s van het land ondervinden wervingsmoeilijkheden. Hierdoor zullen bedrijven hun inspanningen moeten verdubbelen om alle talenten aan te trekken en vooral te behouden.

 

Bedrijf zoekt talent: een uitdaging in de drie regio’s van het land

Op nationaal niveau meldt 45% van de 1.000 door ManpowerGroup bevraagde werkgevers problemen te ondervinden bij het invullen van vacatures. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar en het hoogste aantal sinds de enquête in 2006 werd gelanceerd.

 

 

Op regionaal niveau bereiken talentekorten nooit eerder geziene hoogtes in Vlaanderen (55% – spectaculaire stijging van 17 punten vergeleken met vorig jaar) en in Brussel (43% – een stijging van 8 punten), terwijl ze licht dalen in Wallonië (3 punten lager). In het zuidelijke gedeelte van het land ondervindt meer dan een op de vier werkgevers (27%) moeilijkheden bij hun zoektocht naar gekwalificeerd personeel.

“Uit onze enquête blijkt dat de kloof tussen vraag en aanbod van talent het afgelopen jaar nog groter is geworden”, aldus Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Er zijn twee redenen voor deze toegenomen tekorten; ten eerste een kwantitatieve factor: de pool van beschikbare kandidaten blijft krimpen door de vergrijzing en het vertrek van de babyboomers. Vervolgens een kwalitatieve factor: de vaardigheden staan ​​onder druk onder invloed van complexere taken en digitalisering. Er zijn geen snelle oplossingen voor op korte termijn. Het verhogen van de werkzaamheidsgraad is een prioriteit in de drie regio’s. In dit perspectief zullen bedrijven moeten laten zien dat ze in staat zijn al het beschikbare talent aan te trekken door een echt diversiteitsbeleid te voeren. Maar in een context van een strijd om talent moeten ze vooral innovatief zijn in hun Human Resources Management. Hoe? Door de nadruk te leggen op de opleiding van hun personeel, door hun medewerkers te behouden of door de flexibiliteit van hun structuren te vergroten.

Geen enkele sector ontsnapt aan de rekruteringsmoeilijkheden

 

 

Het zijn de werkgevers in de sector Transport en Logistiek (92%), de Horeca (65%), Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (51%) en de Maakindustrie (47%) die het meest worden getroffen door het tekort aan talent. Toch blijft geen enkele sector echt bespaard als we kijken naar het niveau van wervingsproblemen in de minst getroffen sectoren. In de sectoren Groot- en kleinhandel (34%), Bouw (33%) en Financiële instellingen, verzekeringen, vastgoed en diensten (32%) kampt één werkgever op 3 met een tekort aan talent.

De top 10 van knelpuntberoepen nog steeds aangevoerd door de technische beroepen

 

 

Zoals bij de vorige edities wordt de top 10 van de jobs waarvoor werkgevers wervingsproblemen ondervinden nog steeds aangevoerd door de technische en handarbeid. Aan de top van de ranglijst staan ​​geschoolde arbeiders (elektriciens, lassers, monteurs), gevolgd door technici (onderhoud, kwaliteitscontrole) en specialisten (projectmanagers of juristen). Chauffeurs en logistieke profielen bezetten de 4e positie. Zoals elk jaar, staan ​​boekhoudkundige en financiële profielen (5e), ​​commerciële medewerkers (6e) en administratieve profielen (9e) in de top 10 van de meest gezochte functies. Drie profielen verschijnen in de top 10: professionals in de gezondheidszorg (7e), bouwsectorprofielen (8e) en leidinggevenden en managementfuncties (10e).

Op regionaal niveau is het, afgezien van overeenkomsten met betrekking tot de technische, administratieve en commerciële medewerkers, noodzakelijk om te wijzen op de moeilijkheid om ingenieurs (8e) en profielen voor de maakindustrie (productieoperatoren) (9e) te vinden in Vlaanderen (8e), callcentermedewerkers (5e) en managementfuncties (8e) in Brussel en professionals in de gezondheidszorg in Wallonië (2e).

De uitdaging van het tekort aan talent wordt groter naarmate de omvang van de bedrijven 

 

 

Net als vorig jaar zijn het de grote (≥ 250 werknemers) en middelgrote ondernemingen (50 tot 249 werknemers) die zeggen dat ze het meest onder druk staan ​​bij het werven vanwege tekorten, met percentages van 71% en 61%. Het vinden van gekwalificeerd personeel is ook een echte moeilijkheid voor 46% van de kleine bedrijven (10 tot 49 werknemers) en 43% van de micro-ondernemingen (<10 werknemers).

 

Hoe groot zijn de rekruteringsproblemen in de wereld?

Wereldwijd geeft 54% van de 44.000 werkgevers, die ManpowerGroup ondervraagt ​​in 44 landen en gebieden, aan dat ze moeite hebben met het juiste profiel te vinden. Dat is de hoogste score in 12 jaar, een stijging van 9 punten ten opzichte van 2018 (45%). De tekorten verslechterden in 37 van de 44 bevraagde landen. De landen die het meest lijden aan een tekort van talent op een rijtje: Japan (88%, 1 punt lager), Roemenië (86%, 5 punten hoger) en Taiwan (77%, 1 punt lager). De Verenigde Staten (69%, een stijging van 23 punten) bevinden zich op het niveau van het wereldgemiddelde, terwijl China het minst getroffen land is (16%). Europese landen worden niet gespaard en werkgevers ondervinden wervingsproblemen op meerdere niveaus in Duitsland (64%, een stijging van 13 punten), Italië (47%, een stijging van 10 punten), Spanje (41%, een stijging van 17 punten), Zwitserland (38%, stijging van 5 punten), Nederland (37%, stijging van 13 punten), Frankrijk (36%, stijging van 7 punten) en het Verenigd Koninkrijk (23%, stijging van 4 punten)

Voorstelling van de enquête

Naar aanleiding van de 13 editie van zijn enquête over het tekort aan talent, heeft ManpowerGroup in 44 landen en grondgebieden 44,000 werkgevers ondervraagd, waaronder 1.000 in België, om de impact van het tekort aan werkkrachten op de juiste markt van de bedrijven te meten. De top 10 van knelpuntberoepen werd opgesteld aan de hand van de antwoorden op basis van een lijst van 150 functies en beroepen. De enquête werd gerealiseerd door InfoCorp.

Infografiek