Belgische werkgevers herwinnen vertrouwen en verwachten voor het volgende kwartaal gematigd optimistische wervingsintenties (ManpowerGroup barometer)

ManpowerGroup voor het 12e jaar op rij bij de ‘meest ethische bedrijven ter wereld’ (Ethisphere)
1 maart 2021
Ontdek wat kandidaten in hun mars hebben dankzij hun game-ervaring
22 maart 2021

 

Volgens de ManpowerGroup Barometer die vandaag werd gepubliceerd, zou de situatie op de arbeidsmarkt in de loop van het tweede kwartaal van 2021 verder moeten verbeteren.  Van de 474 Belgische werkgevers die eind januari werden bevraagd, overweegt 13% hun personeelsbestand tegen eind juni 2021 uit te breiden, terwijl 4% het aantal werknemers plant te verminderen. 80% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(1) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet –  de gematigd optimistische waarde van +8%.  Dat is een stijging van 2 procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal, maar dat is nog steeds 5 procentpunten lager dan de waarde van dezelfde periode vorig jaar(2).

 

 

“Net als de laatste cijfers uit de uitzendsector geven de resultaten van onze barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten aan dat de werkgevers aan vertrouwen winnen en dat de wervingsactiviteit toeneemt in vergelijking met het vorige kwartaal zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix,  Managing Director van ManpowerGroup BeLux.2021 profileert zich echter nu al als een overgangsjaar: slechts 28% van de bevraagde werkgevers verwacht dat ze tegen eind 2021 aan ongeveer hetzelfde ritme zullen aanwerven als in de periode vóór de gezondheidscrisis. De kracht van het herstel zal sterk afhangen van het succes van de vaccinatiecampagne, en een meerderheid van de bevraagde werkgevers vertrouwt op de goodwill van hun werknemers om zich te laten vaccineren.”

 

 

Positieve tewerkstellingsvooruitzichten in de 3 gewesten

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in de 3 gewesten: optimistisch in Wallonië (+13%), gematigd positief in Vlaanderen (+7%) en voorzichtig positief in Brussel (+2%). In vergelijking met het vorige kwartaal gaat de Nettotewerkstellingsprognose erop vooruit in Vlaanderen en Wallonië (met respectievelijk 4 en 2 procentpunten), terwijl ze in Brussel op hetzelfde niveau blijft.

 

 

Jobcreatie in zeven van de acht bevraagde sectoren

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in zeven van de acht bevraagde sectoren. Met één werkgever op vier die tegen eind juni zijn personeelsbestand plant uit te breiden, tonen de werkgevers in de bouwsector (+18%) zich het meest optimistisch. Ook in de sectoren Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (+17%), Financiën, verzekering, vastgoed en diensten (+11%) en Groot- en detailhandel (+10%) zal de wervingsactiviteit naar verwachting toenemen. De vooruitzichten zijn tevens bemoedigend in de Maakindustrie (+7%) en in de sector ‘overige productie’ (eveneens +7%) – Landbouw & visserij, Elektriciteit, gas & water, Extractieve industrieën. Werkgevers in de sector Transport & Logistiek zijn dan weer voorzichtiger (+2%), terwijl de werkgevers in de horeca (-23%) als enige negatieve wervingsintenties melden, en dit voor het vierde kwartaal op rij. Dit is de zwakste Nettotewerkstellingsprognose die ooit in deze sector werd geregistreerd sinds de lancering van de enquête in België in 2003.

Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn de tewerkstellingsvooruitzichten verbeterd in zes van de acht sectoren, terwijl ze in vergelijking met het 2e kwartaal van 2020 in vijf sectoren gedaald zijn.

 

Betere vooruitzichten in de grote en middelgrote bedrijven

Volgens de enquête van ManpowerGroup stijgt de waarde van de Nettotewerkstellingsprognose in de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) en middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) voor het derde kwartaal op rij, tot respectievelijk +20% en +18%. De werkgevers van de kleine ondernemingen (10-49 werknemers) en van de micro-ondernemingen (< 10 werknemers) anticiperen daarentegen op een stagnering van hun personeelsbestand. Zij geven een Nettotewerkstellingsprognose van respectievelijk -1 en +1% aan.

 

Begeleiding van de terugkeer naar een normale situatie  

Hoewel de vaccinatiecampagne de komende weken meer op kruissnelheid zal komen, zullen de werkgevers nog wat geduld moeten uitoefenen alvorens hun hoop te stellen in de terugkeer naar een normale situatie. In België verwacht slechts 28% van de bevraagde werkgevers dat ze tegen eind 2021 aan ongeveer hetzelfde ritme zullen aanwerven als in de periode vóór de gezondheidscrisis. 18% denkt er net zo over in Brussel, 30% in Vlaanderen en 31% in Wallonië.

 

 

Tegen die tijd zal 57% van de werkgevers de voorkeur trachten te geven aan het hybride werkmodel, waarbij telewerken en op de werkplek gaan werken gecombineerd worden. 29% hoopt dat ze hun personeel zoveel mogelijk naar de werkplek zullen kunnen laten komen, terwijl 10% echt liever de voorkeur geeft aan telewerken.

 

Wat vaccinaties betreft, is 42% van de bevraagde werkgevers niet van plan vaste regels in te voeren – in dit kader moet overigens in herinnering worden gebracht dat de werkgever geen vaccinatieverplichting kan invoeren(3) terwijl 31% van plan is hun personeel daartoe aan te moedigen door de voordelen te valoriseren.

“Hoewel is gebleken dat telewerken een impact heeft op de mentale en fysieke gezondheid van de werknemers – met name op het vlak van het gebrek aan sociale contacten –, zullen de bedrijven rekening moeten houden met de individuele verwachtingen van hun werknemers en een organisatiemodel moeten implementeren dat voldoet aan hun behoeften en dat in regel is met de opgelegde gezondheidsmaatregelen. De communicatie met betrekking tot de vaccinatiecampagne zal een zeer belangrijk aandachtspunt zijn,” benadrukt Philippe Lacroix.

 

Tewerkstellingsvooruitzichten in de lift in 16 van de 26 bevraagde landen in de EMEA-regio

Voor het 2e kwartaal van 2021 zijn de tewerkstellingsvooruitzichten in 18 van de 26 bevraagde landen in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika) positief – ook al zijn ze doorgaans nog vrij voorzichtig –, terwijl ze in zes landen negatief en in twee andere landen onveranderd blijven. In 16 van de 26 landen is het vertrouwen van de 15.300 bevraagde werkgevers in de regio gegroeid in vergelijking met het vorige kwartaal, maar ligt dat vertrouwen in 20 landen nog steeds veel lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De sterkste tewerkstellingsvooruitzichten worden opgetekend in Kroatië (+12%), Roemenië (+12%) en Turkije (+10%). De werkgevers verwachten een herstel van de wervingsactiviteit in Frankrijk (+7%, een stijging met 6 procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal), België (+8%), Tsjechië (+8%) en Zweden (+8%). De werkgevers zijn voorzichtiger in Duitsland (+3%, een daling met 5 procentpunten en afnemende wervingsintenties in alle bevraagde sectoren in vergelijking met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar), Nederland (+3%) en Zwitserland (+2%). De tewerkstellingsvooruitzichten blijven licht negatief in Spanje (-1%) en Italië (-2%), terwijl de werkgevers in het Verenigd Koninkrijk (-5%) voor het vierde kwartaal op rij een negatieve Nettotewerkstellingsprognose melden – de zwakste van alle bevraagde Europese landen.

Wereldwijd zijn de tewerkstellingsprognoses positief in 31 van de 43 bevraagde landen en gebieden, met name in de Verenigde Staten (+18%), Brazilië (+9%), India (+9%) en China (+5%), terwijl ze negatief zijn in Japan (-1%), Hongkong (-2%) en Panama (- 8%, de laagste Tewerkstellingsprognose van alle 43 bevraagde landen en gebieden).

 

 

De resultaten van de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 8 juni 2021

(1)  Het cijfer van de Nettotewerkstellingsprognose wordt verkregen door het percentage te nemen van de werkgevers die verwachten dat de totale werkgelegenheid zal stijgen en daarvan het percentage af te trekken van de werkgevers die het volgende kwartaal een daling verwachten van de werkgelegenheid in hun onderneming. Het gaat hier dus om een nettosaldo van tewerkstellingsvooruitzichten dat zowel positief als negatief kan zijn. De commentaren zijn gebaseerd op de gegevens na uitzuivering van de seizoenvariaties, in de mate waarin die beschikbaar zijn. De gecorrigeerde gegevens van de seizoensvariaties zijn niet beschikbaar voor Kroatië en Portugal.

(2)  Bij vergelijkingen met vorig jaar moet er rekening mee worden gehouden dat de enquête in januari 2020 werd gevoerd, i.e. vóór de aankondiging van de eerste lockdown.

(3) Covid-19 en de vaccinatie van werknemers: de stand van zaken (Kabinet SOTRA) —> klik hier

 

Voorstelling van de Barometer

De ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten (ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS) voor het 2e kwartaal van 2021 is tussen 6 en 26 januari 2021 uitgevoerd bij een representatieve steekproef van meer dan 42.500 werkgevers (waarvan 474 in België) uit de openbare sector en de privésector in 43 landen en gebieden. Het doel is de rekruteringsplannen van bedrijven voor het volgende kwartaal te vergelijken met het vorige kwartaal. Alle respondenten hebben op dezelfde vraag geantwoord: “Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal – dus tot het einde van juni 2021 – ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?” Het is het enige onderzoek dat op dergelijke schaal de tewerkstellingsverwachtingen peilt. De enquête is uniek door haar omvang, doel, duur en inhoud. De ManpowerGroup Barometer loopt al meer dan 50 jaar. Het is een van de meest betrouwbare onderzoeken voor de meting van de tewerkstellingsgraad en geldt als een erkende economische indicator.

Rapport  ManpowerGroup Barometer Q2/2021

Infografiek ManpowerGroup Barometer Q2/2021

Impact van Covid-19 op rekruteringsplannen Q2/2021