Ontdek wat kandidaten in hun mars hebben dankzij hun game-ervaring

Belgische werkgevers herwinnen vertrouwen en verwachten voor het volgende kwartaal gematigd optimistische wervingsintenties (ManpowerGroup barometer)
9 maart 2021
België 34e (op 76) op ‘workforce’ wereldranglijst van ManpowerGroup (Total Workforce Index™)
21 april 2021

ManpowerGroup lanceert vandaag de Gaming Skills Translator’,’ een test/quiz waarmee de vaardigheden die door het spelen van videogames worden ontwikkeld, kunnen worden vertaald naar professionele vaardigheden die op hun beurt uitgespeeld kunnen worden in de zoektocht naar een job.

De COVID-19-pandemie en de lockdowns hebben de verkoop en het gebruik van videogames explosief de hoogte ingejaagd. Volgens een onderzoek van DFC Intelligence(1), het Amerikaanse marktonderzoeks- en adviesbureau voor de digitale amusementsindustrie, spelen wereldwijd 3,1 miljard mensen regelmatig videogames. Dat komt neer op ongeveer 40% van de wereldbevolking. Het fenomeen doet zich nu voor in alle doelgroepen, bij de jongeren uiteraard, maar ook bij de vrouwen of gemeenschappen van hoogopgeleide experts, zoals de befaamde gilden van het spel ‘The World of Warcraft’, één van de meest bekende en populairste multiplayergames. Dit staat ver af van de clichés over gamers. Zij worden nog al te vaak afgeschilderd als asociale mensen die te kampen hebben met een verslaving en hun toevlucht zoeken in virtuele werelden om te ontsnappen aan het echte leven van alledag. Antropoloog Olivier Servais  van de UCL heeft deze realiteit geanalyseerd in zijn onlangs verschenen boek Dans la peau des gamers(2)‘.

White Paper : Game to Work

 

 

 

De wereldwijde HR-specialist toont ook belangstelling voor deze trend en koppelt die rechtstreeks aan de wervingssector. Gamers vormen immers een enorme talentenpool omdat zij over een unieke combinatie beschikken van digitale vaardigheden en soft skills waar bedrijven, die geconfronteerd worden met een tekort aan gekwalificeerd personeel, naarstig naar op zoek zijn.

De white paper van ManpowerGroup(3) ‘Game to Work, hoe ontwikkelen gamers de soft skills waar werkgevers naar op zoek zijn?’ analyseert wat de gamewereld in zijn mars heeft voor de rekruteerders.

“In een arbeidswereld die in versneld tempo virtueel wordt, moeten we op een nieuwe manier op zoek gaan naar kandidaten, door met hen in verbinding te treden en hen vanaf het eerste contact een toegevoegde waarde te bieden, zo luidt de uitleg van Bénédicte Baucy, Director van Manpower. “Door videogames te spelen kun je tal van vaardigheden aanscherpen die vervolgens vertaald kunnen worden naar de arbeidswereld. De door ons ontwikkelde quiz stelt kandidaten in staat hun gamersvaardigheden te identificeren en deze direct toe te passen in hun zoektocht naar een job, in hun curriculum vitae of tijdens een sollicitatiegesprek.”

  

Een breed scala aan vaardigheden

 

 

De gamer wordt ondergedompeld in een denkbeeldige wereld en moet een brede waaier aan vaardigheden ontwikkelen: luisteren, leren, evalueren, kritisch denken, blijk geven van creativiteit of autonomie, beperkte middelen beheren, zijn tijd beheren, problemen oplossen, maar ook onderhandelen, samenwerken, conflicten oplossen en in team werken, zowel face-to-face als op afstand. Het is niet zozeer de steeds beter uitgewerkte grafische vormgeving die videogames reëel maken, maar veeleer de manier waarop zij de gedragingen van de spelers in de echte wereld weerspiegelen.

Gamers die zich aangetrokken voelen tot actie en e-sports, bijvoorbeeld, zijn meestal geïnteresseerd in het beheersen van vaardigheden, in samenwerken en in competitief zijn in team, terwijl de liefhebbers van strategische, puzzel- en quizgames, zoals StarCraft, Civilization, Pac-Man, Words with Friends of League of Legends, hun vaardigheden op het vlak van besluitvorming, planning, focus en doorzettingsvermogen meer hebben aangescherpt. En videogames zoals Mario Bros bieden ongelooflijke leeromgevingen omdat er zo gemakkelijk gefaald wordt. Gamers leren beter te anticiperen, beter bewegingen te herhalen en, tot slot, met meer vertrouwen vooruitgang te boeken. Kunnen omgaan met mislukkingen is een vaardigheid van onschatbare waarde voor iedereen die beslissingen moet nemen in een oneindig aantal verschillende scenario’s.

 

Doorlichting van een catalogus van 11.000 videogames in 13 categorieën

 

Met de hulp van Deepers Signals – zijn gespecialiseerde partner voor de beoordeling van vaardigheden – heeft ManpowerGroup de meest gebruikte vaardigheden in 13 videogamecategorieën uit een catalogus van meer dan 11.000 referenties in kaart gebracht om te zien welke vaardigheden belangrijk zijn in een groot aantal functies en sectoren.

 

 

In concreto vraagt de Gaming Skills Translator’ – de vertaler van gamingvaardigheden – aan de kandidaat/kandidate om drie specifieke games in te vullen die hij/zij het vaakst speelt, wat zijn/haar ervaring en vaardigheidsniveau is, en hoe lang hij/zij speelt. De tool en zijn algoritme vertalen vervolgens het profiel van de gamer in vaardigheden die aan zijn/haar cv kunnen worden toegevoegd of die tijdens een sollicitatiegesprek kunnen worden besproken. De test geeft ook suggesties voor jobs, waarbij wordt uitgelegd hoe je de vaardigheden die je tijdens je game-ervaring hebt opgedaan, kunt valoriseren. Minecraft-specialisten kunnen bijvoorbeeld aantonen dat ze creatief zijn en beschikken over visuele en ruimtelijke vaardigheden waarmee ze de bewegingen van voorwerpen in de ruimte kunnen visualiseren en projecteren, kwaliteiten die belangrijk zijn in beroepen als ingenieur, grafisch ontwerper of kok.

Marketingcampagne op de sociale netwerken

Pour promouvoir son nouveau test, Manpower s’appuiera principalement sur une campagne virale ‘Gaming Experience’ menée sur les réseaux sociaux – Ajoute ton expérience de gaming sur ton CV.  Le test a déjà connu un succès important dans différents pays que  ce soit aux Etats-Unis, en Norvège, en Italie ou France.

Om zijn nieuwe test te promoten, zal Manpower zich vooral focussen op een virale campagne ‘Gaming Experience’op de sociale netwerken – Voeg je game-ervaring toe aan je cv. De test was al zeer succesvol in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Noorwegen, Italië en Frankrijk.

“Nu het aantal aanwervingen geleidelijk stijgt, moet de lancering van onze ‘Gaming Skills Translator’ werkzoekenden meer vertrouwen geven door hen te tonen dat zij over meer vaardigheden beschikken dan zij denken, en vaardigheden waar bovendien vraag naar is. Verwacht wordt dat de campagne rekruteerders er ook van bewust zal maken dat zij de manier waarop zij het potentieel van kandidaten tijdens sollicitatiegesprekken beoordelen, moeten veranderen door meer naar de game-ervaringen van kandidaten te kijkenbesluit Bénédicte Baucy.

 

Naast een vaardigheidscertificaat dat na afloop van de test wordt verkregen, stelt Manpower ook wallpapers ter beschikking die gaming in een professionele wereld plaatsen, met name in de logistiek, de industrie, de call centers, de gezondheidszorg of de horeca.

De test is beschikbaar op de volgende link:  https://www.manpowergroup.be/gaming-experience-nl.html

  

(1) Onderzoek DFC Intelligence : 33,1 miljard gamers wereldwijd.

(2) ‘Dans la peau des gamers’, Anthropologie d’une guilde de World of Warcraft, Olivier Servais, Editions Karthala h

 (3)  « Game to Work, hoe ontwikkelen gamers de soft skills waar werkgevers naar op zoek zijn?» De white paper van ManpowerGroup  analyseert wat de gamewereld in zijn mars heeft voor de rekruteerders.

 

 

 

A
G