Duurzaamheid: ManpowerGroup actieplan om de wereld te veranderen (#ESG)

Manpower zet met zijn nieuwe MyPath-programma in op talentontwikkeling
26 oktober 2021
ManpowerGroup kondigt wetenschappelijke klimaatdoelstellingen aan en verbindt zich ertoe om ten laatste tegen 2045 wereldwijd klimaatneutraal te worden
29 november 2021

Vandaag moet duurzame ontwikkeling meer dan ooit centraal staan in de bedrijfsstrategie. De waarden van de ManpowerGroup zijn sinds onze oprichting een inspiratie voor onze actie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij in het algemeen.

Sinds 2006 is onze duurzame ontwikkelingsstrategie gestructureerd en uitgebreid met onze uitgesproken steun aan en het promoten van de principes van de Verenigde Naties (UN Global Compact) op het vlak van mensenrechten, ethische praktijken en internationale arbeidsnormen en vervolgens de koppeling van onze MVO-pijlers met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Wij hebben tal van actieplannen op poten gezet en onze resultaten op transparante wijze bekendgemaakt in onze bedrijfsrapporten, tot het meest recente rapport van 2021 Working to Change the World. Wij hebben ook tal van certificeringen verkregen, zoals EcoVadis of het Diversiteitslabel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En we zijn er bijzonder trots op dat we 12 jaar ononderbroken door het Ethisphere Institute op de lijst van de meest ethische bedrijven ter wereld worden geplaatst.

 

 

Onze drie ESG-prioriteiten om de wereld te veranderen

Om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de wereld van vandaag, hebben wij drie nieuwe prioriteiten bepaald in het kader van de nieuwe geldende rapporteringsnormen op het vlak van duurzame ontwikkeling: Planeet (Environment), Mensen & Welvaart (Social), Governance (Governance). Onze drie vorige pijlers (Ready for Work, Skilling Up, Diversity) zijn samengevoegd in de nieuwe pijler People. Voor elke pijler zijn op internationaal niveau specifieke doelstellingen vastgesteld, die op Belgisch niveau zullen worden uitgerold. ManpowerGroup heeft in een OnePager zijn doelstellingen in detail op internationaal niveau voorgesteld.

 

 

Een antwoord bieden op de klimaatcrisis

Hoewel onze impact op het klimaat nog relatief beperkt is in vergelijking met industriële bedrijven, heeft ManpowerGroup van het klimaat één van de drie prioriteiten in zijn duurzame ontwikkelingsstrategie gemaakt.

In de aanloop naar COP26 in Glasgow heeft ManpowerGroup zijn klimaatdoelstellingen laten valideren door het ‘Science Based Targets Initiative'(SBTi). Het doel is om tegen 2045 wereldwijd klimaatneutraal te zijn. Meer specifiek willen wij tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen ten gevolge van onze bedrijfsactiviteiten (Doelstellingen 1 & 2 – energie- en elektriciteitsverbruik in onze gebouwen, bedrijfswagens enz.) met 60% verminderen en de uitstoot van de toeleveringsketen (Doelstelling 3 – afvalbeheer, reizen, mobiliteit, leveranciers) met 30%.

Wij willen ons concentreren op de domeinen waarin onze invloed op het milieu het grootst is.

ManpowerGroup heeft ervoor gekozen deze klimaatwetenschappelijk gevalideerde aanpak te volgen om volledig transparant te zijn in dit proces. Nogmaals, ManpowerGroup is een leader in zijn sector, want van de meer dan 4.200 bedrijven in de G20 die klimaatdoelstellingen hebben vooropgesteld, heeft slechts 20% zich gebaseerd op wetenschappelijke gegevens voor het bepalen van deze doelstellingen.

 

 

Planet Team voor de verdere uitwerking van het project #GreenVillage in België en Luxemburg

Het multidisciplinaire ‘Planet Team’ dat door ManpowerGroup BeLux werd opgericht, zal in 2022 wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen op nationaal niveau (SBTi) definiëren en een nieuwe klimaatroutekaart opstellen. Tegelijk zal het team de talrijke reeds gelanceerde projecten betreffende dit onderwerp verder uitwerken, zoals het gebruik van groene energie, de vergroening van het wagenpark, de nul-papier-doelstelling en de totale controle op recyclage of acties met betrekking tot de mobiliteit en de uitbreiding van het hybride werkmodel. Dankzij deze inspanningen voor het klimaat behaalde ManpowerGroup BeLux een score van 70% naar aanleiding van de laatste audit die in 2020 werd uitgevoerd door EcoVadis, het referentieplatform voor de evaluatie van de prestaties op het vlak van duurzame ontwikkeling van de leveranciers. Met deze score behoort ManpowerGroup BeLux tot de top 6% van bedrijven in zijn sector die op dit vlak wereldwijd door EcoVadis werden doorgelicht

  

Meer informatie in onze  ManpowerGroup 2021 ESG Report