ManpowerGroup kondigt wetenschappelijke klimaatdoelstellingen aan en verbindt zich ertoe om ten laatste tegen 2045 wereldwijd klimaatneutraal te worden

Duurzaamheid: ManpowerGroup actieplan om de wereld te veranderen (#ESG)
27 november 2021
Belgische werkgevers verwachten in het eerste kwartaal van 2022 aan een zeer hoog ritme personeel te blijven aanwerven.
14 december 2021

ManpowerGroup is toonaangevend in zijn sector wat het laten valideren van klimaatdoelstellingen door het Science Based Targets-initiatief betreft (SBTi).

 

Nu de COP26 werd afgesloten met een nieuwe overeenkomst om de klimaatverandering aan te pakken, was het nooit zo dringend voor bedrijven, overheden en consumenten om versneld klimaatactie te ondernemen”. ManpowerGroup heeft ter gelegenheid van de conferentie van Glasgow aangekondigd dat het Science Based Targets-initiatief (SBTi) (1) – de toonaangevende autoriteit op het vlak van klimaatactie door bedrijven – is overgegaan tot validatie van zijn ambitieuze doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en positieve klimaatactie te stimuleren. ManpowerGroup heeft zich tot doel gesteld om tegen 2030 de operationele uitstoot (Doelstellingen 1 & 2 – – energie- en elektriciteitsverbruik in gebouwen, bedrijfswagens enz.) met 60% en de uitstoot in de toeleveringsketen (Doelstelling 3 – afvalbeheer, reizen, mobiliteit, leveranciers) met 30% te verminderen. Deze gevalideerde wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen zijn een belangrijk onderdeel van de ambitie van ManpowerGroup om ten laatste tegen 2045 klimaatneutraal te worden.

 

 

De verbintenis is de laatste mijlpaal in het klimaatactieplan van ManpowerGroup om de volledige impact van de waardeketen te meten en te verminderen, zoals uiteengezet in het ESG-rapport van 2021, Werken om de wereld te veranderen(2). ManpowerGroup zet zich al geruime tijd in voor klimaattransparantie, door reeds een decennium lang informatie te verstrekken aan het Carbon Disclosure Project (CDP) (3) en zich onlangs aan te sluiten bij de richtlijnen van de Task Force of Climate-Related Financial Disclosures‘, de werkgroep die in het leven werd geroepen door de Raad voor Financiële Stabiliteit van de G20 om de financiële gevolgen van klimaatrisico’s te meten. ManpowerGroup is actief betrokken bij de alliantie van CEO-Klimaatleiders van het Wereld Economisch Forum(5) en werd onlangs medeondertekenaar van een Open Brief waarin de wereldleiders op COP26 worden aangespoord om voor klimaatactie ambitieuze samenwerking tussen privébedrijven en overheden na te streven.

 

Naast de Mensen (People) en de Governance is het Klimaat één van de drie pijlers van de nieuwe duurzame ontwikkelingsstrategie van ManpowerGroup die we ook in België en het Groothertogdom Luxemburg implementeren, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup. “Door ons aan te sluiten bij dit ambitieuze klimaatproject van de groep zullen wij ons kunnen baseren op een rigoureuze methodologie en sneller en collectiever kunnen optreden om onze impact op het milieu te reduceren. De validatie van deze doelstellingen door SBTi biedt onze stakeholders – onze werknemers, klanten en kandidaten, toeleveringsketen, investeerders en partners in de community’s waartoe we behoren – de garantie dat wij ons verder inzetten voor mens en planeet, en dat wij verder stappen zetten om klimaatneutraal te worden. En op die manier zullen we sneller jobs creëren en de vraag naar nieuwe vaardigheden stimuleren, om vorm te geven aan een duurzamere, veerkrachtigere toekomst met meer kansen voor iedereen.

 

 

 Het multidisciplinaire ‘Planet Team’ dat door ManpowerGroup BeLux werd opgericht, zal in 2022 wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen op nationaal niveau (SBTi) definiëren en een nieuwe klimaatroutekaart opstellen. Tegelijk zal het team de talrijke reeds gelanceerde projecten betreffende dit onderwerp verder uitwerken, zoals het gebruik van groene energie, de vergroening van het wagenpark, de nul-papier-doelstelling en de totale controle op recyclage of acties met betrekking tot de mobiliteit en de uitbreiding van het hybride werkmodel. Dankzij deze inspanningen voor het klimaat behaalde ManpowerGroup BeLux een score van 70% naar aanleiding van de laatste audit die in 2020 werd uitgevoerd door EcoVadis, het referentieplatform voor de evaluatie van de prestaties op het vlak van duurzame ontwikkeling van de leveranciers. Met deze score behoort ManpowerGroup BeLux tot de top 6% van bedrijven in zijn sector die op dit vlak wereldwijd door EcoVadis werden doorgelicht.

 

SBTi bevestigt op een onafhankelijke en wetenschappelijk gevalideerde manier dat de uitstootdoelstellingen van ManpowerGroup in verhouding zijn tot de reducties die nodig zijn om de opwarming te beperken tot 1,5°C. Zo wordt met meer dan 1.000 van ‘s werelds toonaangevende organisaties een cruciale bijdrage geleverd aan de bestrijding van de effecten van klimaatverandering. Van de meer dan 4.200 bedrijven in de G20 die klimaatdoelstellingen hebben vooropgesteld, is slechts 20% wetenschappelijk onderbouwd.

 

 

(1) Het Science Based Targets– initiatief (SBTi – doelstellingen gebaseerd op klimaatwetenschap) heeft als doel ‘ambitieuze klimaatmaatregelen’ in het bedrijfsleven te stimuleren, waarbij deze doelstellingen een middel worden voor bedrijven om de overgang naar een koolstofarme economie om te zetten in een concurrentievoordeel. De kerngedachte hiervan is om de doelstellingen voor de vermindering van broeikasgassen af te stemmen op de klimaatwetenschap. Een op wetenschap gebaseerd doel definiëren omvat – voor de bedrijven – vier stappen: ondertekening van de verbintenisbrief waarin wordt bevestigd dat het bedrijf zal werken aan een op wetenschap gebaseerde doelstelling voor de vermindering van broeikasgassen, ontwikkeling van een SBT binnen de 24 maanden, indiening van de doelstelling voor validatie en bekendmaking van de doelstelling. sciencebasedtargets.org

(2) Rapport ManpowerGroup – ESG 2021 (Environment, Social, Governance) – Working to Change the World

(3)  CDP  is een internationale non-profitorganisatie, voorheen (tot eind 2012) bekend als het Carbon Disclosure Project. Deze organisatie beschikt over de grootste gegevensbank ter wereld wat de milieuprestaties van steden en bedrijven betreftcdp.net

(4) La ‘Task Force of Climate-Related Financial Disclosures’ is een werkgroep die eind 2015 naar aanleiding van COP21 is opgericht door de Raad voor Financiële Stabiliteit van de G20. Het doel van deze werkgroep is de financiële transparantie met betrekking tot klimaatrisico’s benadrukken. fsb-tcfd.org/

(5) De Alliance of CEO Climate Leaders, die CEO’s van internationale bedrijven verenigt onder de vlag van het Wereld Economisch Forum, heeft in de aanloop naar COP26 een open brief gepubliceerd, medeondertekend door meer dan 90 CEO’s van multinationals, met een lijst van concrete oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan. 

www.weforum.org/projects/alliance-of-ceo-climate-leaders

https://www.weforum.org/agenda/2021/10/cop26-ceo-climate-alliance-message-to-world-leaders/