Belgische werkgevers verwachten in het eerste kwartaal van 2022 aan een zeer hoog ritme personeel te blijven aanwerven.

ManpowerGroup kondigt wetenschappelijke klimaatdoelstellingen aan en verbindt zich ertoe om ten laatste tegen 2045 wereldwijd klimaatneutraal te worden
29 november 2021
ManpowerGroup stelt Sébastien Delfosse aan het hoofd van de bedrijfsactiviteiten in België en Luxemburg
16 december 2021

Bijna één op de twee Belgische werkgevers (48%) is van plan nieuwe banen te creëren tegen eind maart 2022

 

Volgens de ManpowerGroup Barometer – die wereldwijd zijn 60e verjaardag viert – zal het herstel op de Belgische arbeidsmarkt, dat gepaard gaat met een transformatie van de economie, zich in het eerste kwartaal van 2022 doorzetten.

Van de 505 Belgische werkgevers die in oktober door ManpowerGroup (1) werden bevraagd, is 48% van plan hun personeelsbestand tegen eind maart 2022 uit te breiden, terwijl slechts 14% het aantal werknemers plant te verminderen. 36% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering.

Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose(2) – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de zeer optimistische waarde van +34%, een stijging voor het zesde kwartaal op rij. Dat is een stijging van 4 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en van 28 punten in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021. Het gaat om de hoogste Nettotewerkstellingsprognose die ooit werd geregistreerd sinds de lancering in België van de ManpowerGroup Barometer in 2003.

 

 

“Ook al zorgt de vierde golf van het coronavirus voor onzekerheid op de arbeidsmarkt, toch mogen we verwachten dat de werkgevers in het eerste kwartaal van 2022 aan een zeer hoog tempo zullen blijven aanwerven”, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux.

We blijven er vertrouwen in hebben om verschillende redenen, ook al zou de derde dosis van de vaccinatiecampagne best wat sneller mogen. Ten eerste is onze economie teruggekeerd naar het groeiniveau van vóór de crisis en zet zij haar snelle transformatie voort. Uit onze enquête blijkt dat de vraag naar digitale profielen nog nooit zo groot is geweest. De werkgevers in de sector IT, Technologie, Telecom, Communicatie & Media’ melden dus niet toevallig de sterkste Nettotewerkstellingsvooruitzichten van alle bevraagde sectoren (+53%). Ten tweede zijn de wervingsintenties in alle bevraagde sectoren positief, met zeer bemoedigende prognoses in de sectoren IT,  Banken & verzekeringen, Bouw, Retail & Logistiek. Ten derde, en meer structureel, wordt de arbeidsmarkt geconfronteerd met het vertrek van de generatie babyboomers, geboren tussen 1943 en 1960, waardoor er extra personeel aangeworven wordt. Maar tegelijk vergroot dit de spanningen met betrekking tot het tekort aan talent en verhoogt dit de druk op de lonen.”

 

 

Hogere wervingsintenties in Brussel en Vlaanderen

De werkgevers van de drie gewesten verwachten positieve tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal. Het vertrouwen van de werkgevers is beduidend groter in Brussel (+42%) en Vlaanderen (+40%) dan in Wallonië (+20%), waar de Nettotewerkstellingsprognose met 13 procentpunten is gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal.

 

Positieve wervingsintenties in alle 10 bevraagde sectoren, IT als koploper voor jobcreatie

De werkgevers van alle 10 door ManpowerGroup bevraagde bedrijfssectoren verwachten dat er in het eerste kwartaal van 2022 jobs zullen gecreëerd worden. Het wervingsklimaat zal naar verwachting in zes sectoren beter worden in vergelijking met het vorige kwartaal en in alle sectoren ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021.

De werkgevers uit de sector ‘IT, Technologie, Telecommunicatie, Communicatie & Media’ melden de hoogste Nettotewerkstellingsprognose (+53%), wat bevestigt dat er veel vraag is naar digitale profielen ter ondersteuning van de transformatie van de bedrijven en van de economie in het algemeen. Meer dan zes op de tien bevraagde werkgevers in deze sector zijn van plan hun personeelsbestand tegen eind maart 2022 uit te breiden. Ook in de Bouwsector (+48%) en in de sector banken, financiën, verzekeringen en vastgoed (+45%) zijn de prognoses zeer optimistisch. De bevraagde werkgevers melden zeer bemoedigende Nettotewerkstellingsvooruitzichten in de sector Groot- en detailhandel / Supply Chain & logistiek (+41%) en in de Maakindustrie (+38%). Tot slot zullen de wervingsintenties naar verwachting gematigder zijn in de sector Andere diensten aan bedrijven (+29%), Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening (+27%), Horeca / Cultuur & Vrije tijd (+22%), evenals in de sector Primaire productie (+20%) – Landbouw en visserij, Elektriciteit, gas en water, Extractieve industrieën – en andere Industrieën (+15%).

 

 

De werkgevers hebben meer vertrouwen naarmate de omvang van de bedrijven

Volgens de enquête van ManpowerGroup is de Nettotewerkstellingsprognose hoger naarmate het bedrijf groter is: +15% voor micro-ondernemingen (< 10 werknemers), +23% voor kleine ondernemingen (10-49 werknemers), +35% voor middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) en +46% voor grote ondernemingen (≥ 250 werknemers).

 

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in alle 40 bevraagde landen en gebieden  

Voor het eerst sinds vóór het begin van de pandemie is de tewerkstellingsprognose positief in alle 40 bevraagde landen en gebieden, en evolueert ze gunstig in 36 van die landen in vergelijking met het vorige kwartaal. De wereldwijde Nettotewerkstellingsprognose bedraagt +37%.

Deze bemoedigende trend wordt ook waargenomen in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika), met positieve wervingsintenties in de 23 bevraagde landen, en een stijging in 22 van die landen ten opzichte van het vorige kwartaal. Nederland (+47%), Ierland (+47%), Portugal (+37%), Duitsland (+36%) en Oostenrijk (+36%) melden de meest optimistische Nettotewerkstellingsvooruitzichten in Europa. De Nettotewerkstellingsprognose voor België ligt met +34% boven het gemiddelde van de EMEA-regio (+28%) en ook boven de prognose van het Verenigd Koninkrijk (+32%), Italië (+28%) en Frankrijk (+26%). De zwakste prognoses van deze regio worden opgetekend in Hongarije (+19%), Griekenland (+16%) en de Tsjechische Republiek (+14%).

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn ook zeer optimistisch in India (+49%), Brazilië (+47%) en de Verenigde Staten (+41%), terwijl ze gematigder zijn in China (+25%). Tot slot melden werkgevers in Taiwan (+13%) en Japan (+11%) de laagste wervingsintenties van alle wereldwijd bevraagde landen en gebieden.

 

 

De resultaten van de volgende ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten worden verspreid op 8 maart 2022 (2e kwartaal 2022).

 

(1) De enquête van ManpowerGroup werd gevoerd in oktober 2021, dus vóór de nieuwe beperkingen die werden opgelegd omwille van de vierde golf van het coronavirus.

(2)  De Nettotewerkstellingsprognose wordt berekend door van het percentage werkgevers dat een toename van de totale tewerkstelling verwacht, het percentage af te trekken van de werkgevers die voor het volgende kwartaal een afname van de tewerkstelling in hun onderneming verwachten. Het gaat hierbij dus om het netto saldo van de tewerkstellingsprognoses, dat zowel positief als negatief kan zijn. De opmerkingen zijn gebaseerd op de seizoengecorrigeerde gegevens, wanneer deze beschikbaar zijn. De gecorrigeerde gegevens van de seizoenvariaties zijn niet beschikbaar voor Kroatië.

Download het rapport